Lördag 19 oktober 2019

Lokaltidningen

Ny fjälled genom södra Lappland

Länsstyrelsen i Västerbotten har nu fått klartecken om att påbörja arbetet med att skapa en ny fjälled som sträcker sig från Borgafjäll till Hemavan. Leden beräknas bli klar tidigast 2021.

HEMAVAN · Published okt 6, 2019 at 11:15

Den nya fjälleden blir totalt 19 mil lång och ungefär hälften av sträckan är i dag redan fyra befintliga leder. Men genom att koppla samman alla leder till en enda statlig led så kommer det att upplevas enklare att ta sig vidare söderut från Hemavan där den nuvarande Kungsleden slutar.

Totalt beräknas de nya sträckorna längs leden kosta 4,3 miljoner att iordningställa. Bland annat kommer det att behövas byggas en ny hängbro, två balkbroar och tio mindre broar, åtta kilometer spång och 2030 ledkryss ska sättas upp.

I länet finns idag ingen sammanhållen led söder om Hemavan, utan bara kortare statliga leder. De sträckor som det tidigare varit möjligt att köra snöskoter längs kommer även i fortsättningen att kunna trafikeras med skoter.

Nya sträckor som går genom förbudsområden blir däremot stängda för snöskotertrafik.

– Nu blir den här delen av fjällen mer tillgänglig för besökare. Ledens sträckning bjuder på fina dalgångar, storslagna vyer och fyra övernattningsstugor. Leden förväntas även underlätta för renskötseln eftersom vandring och skidåkning i området blir mer förutsägbart, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten i ett pressmeddelande.

Det kommer att dröja till slutet av 2021 innan alla leder är sammankopplade. Till dess är leden som helhet att betrakta som stängd. Befintliga statliga leder som kommer att ingå i nya leden är öppna under anläggningstiden.

Längs sträckan finns det i dag fyra övernattningsstugor. Dessa är Arevattnet, Åtnikstugan, Tjåkkelestugan och Slipsikstugan. Av fjällsäkerhetsskäl bygger länsstyrelsen även två nya rastskydd, enklare byggnader med kamin där fjällbesökare kan söka skydd om vädret blir dåligt. Leden markeras med röda träkryss (vinterledsmarkering) och orange färg (sommarledsmarkering) 

Hemvården får kameror

Dorotea Dorotea sällar sig nu till de kommuner som infört trygghetskameror i hemtjänsten. – Det är ett sätt att öka tryggheten för våra äldre som är beroende av tillsyn, säger...

Samarbete mellan samer och skogsägare ger vinst

SORSELE En helt ny anläggning för renskiljning håller på att byggas upp på Mikael Hugosons skogsmark intill nedre Saxnäs utanför Sorsele. – Tyvärr blir det ofta konflikter mellan...

Försöker lura villaägare

STORUMAN Polisen i södra Lappland går nu ut och varnar allmänheten för ett företag som ringer upp personer och säger sig utföra lagstadgade ventilationskontroller. Minst en...

Jaktprov firade tio år

LYCKSELE Qvinnokampen firade tio-årsjubileum i Lycksele, när jaktprovet för kvinnliga hundägare och hundförare genomfördes första helgen i oktober. Deltagarna kom från hela...

Premiär för cupspel i futsal i Vilhelmina

VILHELMINA Förra helgen var det premiär för cupspel i futsal, inomhusfotboll, i sporthallen i Vilhelmina. – Det blev ett lyckat arrangemang och det spelades 40 matcher under...

Tuffa sparkrav på skolan– elever kan tvingas flytta

STENSELE Mellanstadiet på både Stensele och Gunnarn skola kan tvingas flytta till Centralskolan. Samtidigt diskuteras nedläggning av både skidakademien och Tärnaby alpina...