Lördag 29 februari 2020

Lokaltidningen

Ny fjälled genom södra Lappland

Länsstyrelsen i Västerbotten har nu fått klartecken om att påbörja arbetet med att skapa en ny fjälled som sträcker sig från Borgafjäll till Hemavan. Leden beräknas bli klar tidigast 2021.

HEMAVAN · Published okt 6, 2019 at 11:15

Den nya fjälleden blir totalt 19 mil lång och ungefär hälften av sträckan är i dag redan fyra befintliga leder. Men genom att koppla samman alla leder till en enda statlig led så kommer det att upplevas enklare att ta sig vidare söderut från Hemavan där den nuvarande Kungsleden slutar.

Totalt beräknas de nya sträckorna längs leden kosta 4,3 miljoner att iordningställa. Bland annat kommer det att behövas byggas en ny hängbro, två balkbroar och tio mindre broar, åtta kilometer spång och 2030 ledkryss ska sättas upp.

I länet finns idag ingen sammanhållen led söder om Hemavan, utan bara kortare statliga leder. De sträckor som det tidigare varit möjligt att köra snöskoter längs kommer även i fortsättningen att kunna trafikeras med skoter.

Nya sträckor som går genom förbudsområden blir däremot stängda för snöskotertrafik.

– Nu blir den här delen av fjällen mer tillgänglig för besökare. Ledens sträckning bjuder på fina dalgångar, storslagna vyer och fyra övernattningsstugor. Leden förväntas även underlätta för renskötseln eftersom vandring och skidåkning i området blir mer förutsägbart, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten i ett pressmeddelande.

Det kommer att dröja till slutet av 2021 innan alla leder är sammankopplade. Till dess är leden som helhet att betrakta som stängd. Befintliga statliga leder som kommer att ingå i nya leden är öppna under anläggningstiden.

Längs sträckan finns det i dag fyra övernattningsstugor. Dessa är Arevattnet, Åtnikstugan, Tjåkkelestugan och Slipsikstugan. Av fjällsäkerhetsskäl bygger länsstyrelsen även två nya rastskydd, enklare byggnader med kamin där fjällbesökare kan söka skydd om vädret blir dåligt. Leden markeras med röda träkryss (vinterledsmarkering) och orange färg (sommarledsmarkering) 

Klarade Ungdomsvasan

BLATTNICKSELE Alla femton elever på Blattnicksele skola som åkte ner till Dalarna för att tävla i Ungdomsvasan klarade loppet trots tidigare farhågor om isiga skidspår. – Det var...

Coronaviruset stoppar elevernas praktik

Vilhelmina På fredag skulle sju elever och två lärare från Malgomajskolan i Vilhelmina resa till Holland för att eleverna skulle göra sin praktik där. Nu har rektor Per Lindberg...

Sjukstugan bygger om för patienter och personal

ÅSELE Just nu pågår byggnationer på Åsele sjukstuga. Man håller både på att bygga om labbet och göra ett blodtrycksrum. – Det känns roligt att få göra det bättre för patienterna,...

Samisk vecka i Umeå

Umeå För tjugo år sedan arrangerades för första gången Samisk vecka i Umeå, Ubmejen Biejvieh. Det blev publiksuccé och har fortsatt så. I år deltar bland andra Katarina Barruk,...