Fredag 10 april 2020

Lokaltidningen

Torkel Stångberg, Vapstens lappby, har efter tingsrättens dom samma rätt till renskötsel som samerna i Vaptens sameby. Foto: ALLAN FJÄLLSTRÖM/AKRIVBILD

Lappbyn och samebyn har lika stor rätt

Vapstens lappby har lika stor rätt till renskötsel som Vapstens sameby. Lycksele tingsrätts dom innebär att de inflyttade nordsamerna inte längre kan anses sig ha ensamrätt på att bedriva renskötsel inom området.

LYCKSELE · Published feb 28, 2020 at 11:34

Konflikten inom Vapsten mellan inflyttade nordsamer och så kallade ursprungsamer med sydsamiskt ursprung har pågått i stort sett sedan 30-talet. Ursprungssamerna från Vapsten har genom årens lopp fått allt svårare att bedriva renskötsel och sedan 70-talet har de varit utestängda från medlemskap i samebyn.

Efter att en grupp sydsamer organiserat sig och bildat Vapstens lappby så vände de sig till domstol för att få utrett vem som har störst rätt till renskötsel inom området. I fredags kom domen från Lycksele tingsrätt. Domstolen ogillar Vapstens lappbys talan och istället anser rätten att renskötselrätten är gemensam och båda parter har lika stor rätt.

Domstolens beslut kom oväntat. De flesta hade väntat sig att endera parten skulle tilldömas störst rätt till renskötsel.

– För oss i Lappbyn är domen ett steg i rätt riktning men samtidigt är domen otydlig. Vi ges nu rätten att kunna bedriva renskötsel i samarbetet med enskilda medlemmar i samebyn men det ges få svar på hur det skulle fungera i praktiken, säger Torkel Stångberg, företrädare för Vapstens lappby.

Lycksele tingsrätt kan inte finna att nordsamerna har bedrivit renskötsel i området olagligt och det går heller inte att klarlägga att nordsamer har trängt ut sydsamer från renskötseln inom byn.

”Tingsrätten har dock konstaterat att rätten till renskötsel inom sambyns område kan innehas av flera parter samtidigt och därmed vara gemensam.” skriver rätten i sin dom.

Däremot kan tingsrätten konstatera att nord-
samerna har brustit i sin seriositet vid ett flertal tillfällen. Det handlar bland annat om att man inte har låtit sydsamer få medlemskap i samebyn trots att det har funnits möjlighet.

– I praktiken borde det här innebära att vi kan registera våra renmärken och att vi ska ha rätt till prisstöd och eventuell rovdjursersättning. Vi ska ha rätt att ingå i gemenskapen men där finns det otydlighet om vi ska ha rätt till medlemsskap i samebyn eller om vi kan driva en parallell sameby vid sidan om Vapstens sameby, säger Torkel Stångberg.

Han är osäker om Lappbyn kommer att överklaga domen.

– Ena stunden tycker jag att domen borde överklagas och nästa stund känns det rätt bra att vi har fått delvis rätt. Så jag vet inte om vi överklagar domen, säger Torkel Stångberg.

Lokaltidningen har varit i kontakt med företrädare för Vapstens sameby men ingen vill uttala sig om domen eller om man kommer att överklaga. SSR, Svenska samernas riksförbund, som är en organisation för renägare, är osäker på vad domen kommer att innebära utan väljer att avvakta med kommentarer tills den överklagats eller vunnit laga kraft. Man betonar dock att staten bär ett visst ansvar för att förhindra att konflikten mellan samiska grupper ska fördjupas.

Girjasdomen som kom den 23 januari 2020 har delvis spätt på misstroendet mellan renägande samer och ortsbefolkning med samiskt ursprung. Högsta domstolen gav nämligen samebyn Girjas rätt till att bestämma över småviltsjakt och fiske inom samebyns område väster om odlingsgränsen. Detta trots att domstolen drar slutsatsen att urminnes hävd och sedvanjerätt bland alla samer ska väga tyngre än statens anspråk.

Läs mer i kommande nummer av Lokaltidningen

Borgagården startar snickeri för att hålla igång

Borgafjäll Det är i askan om glöden finns. Det säger Joakim Engwall, ägare till Borgagården, som nu har startat ett möbelsnickeri. – Vi måste använda tiden till något positivt...

Disputation på distans

STORUMAN För första gången någonsin hölls en disputation i Storuman. Simon Näverlo, läkare i Lycksele och uppväxt i Kattiavan, försvarade sin avhandling i fredags om patienter...

Startar hjälpverksamhet

Vilhelmina Det är många människor som i dessa tider ställer upp och hjälper sina medmänniskor. En av dessa är Ulf Larsson i Vilhelmina, som erbjuder sig att åka och handla åt dem...

Åselepolisen i pension

ÅSELE Efter en lång och trogen tjänst som polis i Åsele sedan 1984 är det dags för Christer Svensson att dra sig tillbaka och gå i pension.

Tre nya döda i Västerbotten

Länet I dag torsdag rapporterar regionen att ytterligare tre personer avlidit till följd av covid-19 i länet, två under dagen och en i tisdags.