Måndag 20 maj 2019

Lokaltidningen

I en ny rapport från Skogsstyrelsen föreslås en kraftig minskning av klövvilt i Sverige där det också nämns en halvering av älgstammen. Foto: MARIA BOSTRÖM

Föreslår halvering av älgar

En kraftfull sänkning av klövviltsstammen, en halvering av älgstammen och ökad kommers kring jakten. Det föreslås i en ny rapport från Skogsstyrelsen. En rapport som väckt upprördhet inte minst i jägarkretsar.
– En halvering av älgstammen, det är nära nog en utrotning, säger Gun Fahlander, ordförande för Jägareförbundet MittNorrland.

INLANDET · Published nov 20, 2018 at 08:30

I början på veckan kom en ny rapport där Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion ska kunna bli mer effektiv.

Förslagen, som ska diskuteras vid endast fyra seminarier runt om i Sverige, innehåller drastiska förslag sett till den traditionella jakten i Sverige.

– Det känns väldigt konstigt med en rapport med sådana här förslag på kraftiga förändringar, erfar Gun Fahlander.

Mer märkligt är närmast rena felaktigheter i rapportern där det står: " Skogsägarnas roll i förvaltningen förefaller alltför tillbakadragen med tillhörande svårigheter att få inflytande över det faktiska jakttrycket som påverkar möjligheter till ett aktiv- och ståndortsanpassad skogsskötsel på berörd fastighet."

I själva verket sitter man tre och tre i älgförvaltningsområdena, tre jägarrepresentanter och tre markägarrepresentanter, varav markägarna sitter med utslagsrösten.

Det som är riktigt anmärkningsvärt i rapporten är dock formuleringen att det för att uppnå balans mellan "de idag för stora klövviltstammarna, foderutbudet, skogsskadorna och klövviltsolyckorna i trafiken finns det bara en möjlighet och det är genom en kraftfull minskning av klövviltspopulationerna. En halvering av älgstammen skulle lägga Sverige i samma älgtäthetsnivå som Lettland men ändå ha en bra bit ner till finländsk nivå."

I dag har vildsvinen gått om älgstammen både när det gäller antalet fällda djur såväl som orsak till viltkollisioner.

– Man pratar inte om älgen som resurs och nationalsymbol, utan mer som ett skadedjur. Jakten vilar på en långt historia av frivillighet. Intresset för jakten skulle dala. Vem skulle för den delen vilja skaffa en hund för löshundsjakt och lägga ned den tid och pengar som krävs för att träna fram en bra jakthund, säger Gun Fahlander.

– Man ser klövvilt över huvud taget som skadedjur.

Finns det fog att känna oro som jägare?

– Jag känner stark oro för att den traditionella jakten är hotad. Det känns som ett slag för jägarkåren och jakten i framtiden!

Svenska Jägareförbundets bild av rapporten är att Skogsstyrelsen vill rasera viltförvaltningen och mångåriga jakttraditioner.

Det kommer att anordnas seminarier på fyra orter utifrån rapporten.

– Vi kommer att delta i några av de seminarier som kommer att hållas utifrån denna rapport. Vi kommer att fortsätta jobba mot det här, det är tragiskt!

Dags för manifestation för Inlandsupproret

Inlandet På lördag är det dags för Inlandsupprorets första manifestation. I lokaltidningens spridningsområdet blir det i Vilhelmina, Lycksele, Åsele och Sorsele.

Åsele kommun i topp tio

ÅSELE I en jämförande skolundersökning som Lärarnas Riksförbund gjort om kommunernas satsningar och resultat i grundskolan hamnar Åsele i topp tio. För Lycksele ser det sämre ut.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk.

Kommuner går ihop för att lösa problemet

Länet Flera kommuner i Västerbottens inland diskuterar nu ett samarbete för att lösa bristen på familjehem.