Måndag 24 juni 2019

Lokaltidningen

BILDSPEL: Mästerverk i världens mittpunkt

På julafton klockan 21:30 direktsänder Sveriges television midnattsmässan från S:t Peterskyrkan i Rom, under ledning av påven Franciskus. Då vänds världens blickar mot Den eviga staden, som i över två tusen år varit världens och kristenhetens centrum.

ROM · Published dec 24, 2018 at 07:15

Att som turist besöka Rom blir med nödvändighet att skrapa på ytan. Vill man göra ett stickprov är Peters- kyrkan en lämplig utgångspunkt.

Vatikanen vittnar om renässanspåvarnas omåttliga skönhetslidelse, med universalgenier som Michelangelo och Rafael bland konstnärerna och byggherrarna.

Finansieringen av excesserna sköttes bland annat genom den avlatshandel som fick Luther att gnissla tänder vid sitt Rombesök, och som var gnistan till den protestantiska revolten i norr.

Vatikanmuséet är en skattkista som rymmer en av världens främsta konstsamlingar i salar förgyllda av guld och gobelänger.

Mest berömd är Michelangelos målningar i taket på Sixtinska kapellet, där kardinalerna än idag sammanträder för att välja nya påvar och den vita röken från brända röstsedlar i skorstenen ger upphov till jubel på Petersplatsen och runt om i världen.

När man andäktigt träder in genom Peterskyrkans port finner man drottning Kristinas sarkofag direkt till höger, snett mitt emot Michelangelos Pietà-staty.

Framme vid högaltaret reser sig Berninis bronsbaldakin. Under altaret förvaras enligt de troendes övertygelse kvarlevorna av den första aposteln Petrus, Klippan på vilken Kristus skulle bygga sin kyrka.

Ovanför välver sig en väldig guld-och-blåskimrande kupol, dit man tar sig upp med hiss och smala trappor. Vyn är bedövande.

Andfådd beträder man basilikans tak där fiskmåsarna arrogant spanar ut över Petersplatsen, bortskämda på intryck av tusenårig världshistoria.

Några hundratal meter bort slingrar floden Tibern. Längre bort ser man det runda taket på Pantheon, Roms äldsta bevarade tempel från antiken, där hedniska gudar, kristna helgon och moderna idoler samsas i en salig blandning.

I soldiset skymtar Romerska rikets politiska maktcentrum Forum Romanum med Palatinen, kullen för de första politiska sammankomsterna och de kejserliga palatsen; gladiatorenas Colosseum, som uppfördes år 70-80 med stenmaterial från Jerusalems förstörda tempel; och förste kristne kejsaren Konstantins (år 272-337) triumfbåge.

Rom grundades enligt legenden den 21 april 753 före Kristus, av bröderna Romulus och Remus, efter att de blivit utsatta i Tibern men omhändertagits och uppfostrats av en varginna.

Även guden Jupiter ska ha haft sitt finger med i spelet.

Mer historiskt klarlagt är att de romerska folkstammarna i skydd av träskmarken ägnade sig åt plundring av etruskiska och grekiska handelsmän.

Rikedomarna växte, platsen dikades ut och den romerska republiken grundlades (509 före Kristus).

Under republikens 450-åriga era fram till mordet på Julius Caesar (44 före Kristus) kom staden att med förslagen krigföring, praktisk ingenjörskonst och innovativ lagstiftning att lägga hela den då kända världen under sina fötter.

Ett projekt som fortsatte tills kejsardömet på grund av inre spänningar och barbarernas intrång gick sitt öde till mötes på 400-talet efter Kristus.

Psykologen Freud såg i Rom en metafor för hur det mänskliga själslivet i likhet med staden utvecklas på grundval av arkaiska lämningar, där dåtidens omedvetna drifter samexisterar med den nutida civilisationens krav på anpassning.

Av klimatpolitiska och lokalpatriotiska skäl drar man sig för att rekommendera en utlandssemester, men ska någon resa ursäktas så är det ett besök i Den eviga staden, med Peterskyrkan som lämplig inledning.

Res och häpna.

Peterskyrkan – Basilica di San Pietro

  • Peterskyrkan (Basilica di San Pietro in Vaticano) är katolicismens huvudbyggnad och världens största kyrka, belägen i Vatikanstaten, Rom. Kyrkan är uppkallad efter aposteln Petrus som antas vara begravd under högaltaret i kyrkans mitt. Basilikans grundsten lades 1506 men kyrkan invigdes först 1626, 120 år senare.
  • Det var påven Julius II (1503-1513) som gav Donato Bramante i uppdrag att rita en ny kyrkobyggnad eftersom den gamla basilikan var i dåligt skick. Efter Bramantes död blev Rafael arbetsledare 1514. Michelangelo blev chefsarkitekt 1546, fram till sin död 1564.
  • Peterskyrkan är 132,5 meter hög. Långhuset är 187 meter långt och 27,50 meter brett. Tvärskeppets mått i bredden är 138 meter. Kyrkan kan teoretiskt rymma 60 000 människor.
  • Kupolen består av två skikt och är 42,34 meter i diameter. Den bärs upp av fyra femkantiga pelare. I kupolen citeras Jesus ord i Matteusevangeliet 16:18-19: ”Du är Petrus och på denna klippa skall jag bygga min kyrka. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar."

Äventyrshelg på gång i Borgafjäll

Borgafjäll Helgen efter midsommar är det premiär för Borgafjäll Outdoor Weekend, som bjuder på allt mellan filmfestival och ölprovning. – Det blir en bra start på sommaren, många...

Tryggare för patienter med ny datortomograf

LYCKSELE Förra måndagen invigde Lycksele lasarett sin nya datortomograf. Den blir ett komplement till den som funnits sedan tidigare. – Vi har nu två apparater som täcker...

40 miljoners underskott men skatten blir oförändrad

Vilhelmina Vilhelmina kommun har ett underskott på närmare 40 miljoner. Trots det blir det ingen höjd skatt. Der beslöt kommunfullmäktige i måndags. Klart är också att skolan i...

Mejeriet satsar på grillost

ÅSELE Arbetet med att få ut företagets produkter till grossister går trögt. Lapplands mejeri i Åsele har därför tagit fram en ny produkt, säsongen till ära. – Inför grillsäsongen...