Torsdag 24 september 2020

Lokaltidningen

Var rädd om dricksvattnet

Ledare · Published aug 5, 2020 at 06:15

Ända sedan i mars har vi kunnat lyssna på dagliga presskonferenser från några av våra myndigheter om läget i landet under den pågående pandemin.

Informationen har följt samma mönster, men ibland har man studsat till när något oväntat eller extra skrämmande har avhandlats.

Det gjorde i alla fall jag den 13 april när representanten för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) varnade för att vi kan få brist på dricksvatten om pandemin pågår över en längre tid.

Nyheten försvann snabbt i det enorma informationsflödet kring Corona/ Covid -19, men blottlägger sårbarheterna kring vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten.

En genomsnittlig dag förbrukar varje svensk 140 liter vatten. Av det används bara tio liter till mat och dryck, resterande 130 liter (!) används till disk, tvätt, toalett och dusch/bad etc.

Av Sveriges befolkning får ungefär tio procent sitt dricksvatten från egna brunnar och resterande får sitt dricksvatten via kommunala vattenverk.

För att kunna producera dricksvatten behövs ofta kemikalier i reningsprocessen i de tusentals kommunala vattenverk som finns runt om i Sverige. Många kommuner använder visserligen vatten från grundvattentäkter som i sig redan är rent i sina vattenverk, men andra förlitar sig på råvatten från sjöar etc där kemikalier är en förutsättning för att kunna producera tjänligt dricksvatten.

Som en fingervisning kan nämnas att det finns 15 vattenverk i Kramfors, 23 i Lycksele, fyra i Robertsfors, fem i Nordmaling och 25 i Örnsköldsvik.

Kommunernas lagerhållning av kemikalier är som i så mycket annat när det gäller krisberedskap minst sagt bristfällig. Även här gäller ”Just-in-time-principen”. Att ha ett större eget beredskapslager av kemikalier för att kunna producera tjänligt dricksvatten över tid har inte varit en prioriterad fråga.

Och det var just detta som MSB påpekade vid den där presskonferensen den 13 april.

Nu viftades detta bort som ”alltför alarmistiskt”.

Men faktum kvarstår. Om den komplicerade och invecklade logistikkedjan som är en förutsättning för att vi ska få fram erforderliga nödvändiga kemikalier till vattenverken bryts hotas tillgången till tjänligt dricksvatten.

Redundansen är närmast obefintlig. Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Så var rädd om dricksvattnet. Vårt viktigaste livsmedel.

Redundansen är närmast obefintlig. Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Framtidstron får vi skapa själva

Att Sverige ska återgå till en nationell politik som faktiskt tar hänsyn till inomregionala skillnader verkar långsökt.

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

S kortsiktighet riskerar att skada Lycksele

Vi i Alliansen värnar Lycksele kommun och arbetar långsiktigt för att skapa en än mer attraktiv kommun att leva i. För detta krävs bland annat ett väl fungerande näringsliv så att...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport