Söndag 15 december 2019

Lokaltidningen

Våga ta itu med systemfelen

Ledare · Published okt 30, 2019 at 01:15

Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts och snart blir hela den administrativa härvan svår att överblicka. Ingen kommun- eller landstingsanställd sitter och rullar tummarna men frågan är om det som görs verkligen är det rätta.

Sollefteå kommuns försök att minska administrationen kring tobaksförsäljning gick på pumpen. De fick smäll på fingrarna av länsstyrelsen för att de inte till punkt och pricka följt den administrativa planen och istället för långa protokoll och redogörelser använt sig av erfarenhet och förnuft. Kommunen valde att inte begära skriftliga ansökningar av de etablerade handlarna som har haft sin verksamhet i över tre år. Man ville inte administrera ihjäl företagarna och man utgick ifrån att folk inte är fuskare. De gick istället ut i verkligheten och träffade handlarna och kände sig trygga med det.

Allt ska skötas enligt plan och det är väl en god tanke, men tänk om planen är dålig, kontraproduktiv och i själva verket hackar sönder flödet, gör det dyrare och gör så att man skjuter över målet och missar det huvudsakliga syftet.

I en välfärdsstat har man råd och tid att göra minutiösa planer som ska administreras, dokumenteras och vårdas. Ett skrivbordsjobb är mer lönsamt och därmed attraktivt. Ett exempel är verksamhetschefsposter inom sjukvården som blivit en karriärväg för sjuksköterskor, lönepåslaget är 10 till 15 000 kronor i månaden. De kanske behövs men kritkier hävdar att det är en dålig konstruktion och att sjuksköterskor ska göra de jobb de är utbidade för, patientvård och att löneutvecklingen borde ligga där istället.

Bristen på sjuksköterskor är stor och man anställer stafettsjuksköterskor som är dyrare. Vården krisar, det fattas pengar och man osthyvlar eller avlövar fungerande sjukhus vilket gör att sjuktransporterna rakar i höjden. Köerna på vårdscentralerna ökar och folk söker sig till nätdoktorer som späder på kostnaderna ännu mer. Den dåliga ekonomin genererar sig själv. Poliitikerna som anvarar för ekonomin blir desperata, tar kortsiktiga beslut som kanske gör saken ännu värre.

Det krävs ett heroiskt politiskt mod och stor kunskap att reda ut systemfel men om man misslyckas finns till slut bara en väg - total kollapps och katastrof. Då måste man bygga en ny organisation. Vägen till kaos är kostsam och innebär ett extremt lidande för enskilda människor. Det är det ingen som önskar.

Det är inom sjukvården man ser systemfelen tydligast, då det handlar om liv och död men systemfelen i kommunerna är mist lika allvarliga.

Jag har inget svar på hur gåtan ska lösas, för det är en gåta hur vi har hamnat i detta predikament. En god start är att börja rota och ifrågasätta, tänka själv, våga utmana systemet och tåla en smäll på fingrarna. Till sist är det förnuftet som tar över. Hoppas jag.

Allt ska skötas enligt plan och det är väl en god tanke, men tänk om planen är dålig.

Mer kött och mindre grönt på matbordet!

Jag och många andra tycker att man ska minska grönsaker på matborden. Kött innehåller många av de näringsämnena som vårkropp behöver, det är till exempel proteiner, vitaminer och...

SD målar en falsk Sverigebild

Massinvandring som slagit sönder nationen. Skjutningar och sprängningar var och varannan dag. En eskalerande otrygghet som steg för steg bryter ned vårt land.” Det är...

Är det klokt att nedrusta det som fungerar?

Tärnaby sjukstuga är en av Sveriges bästa enligt läkare Göran Wennenrborn och det tycker nog samtliga som bor och turistar här. Kom på något som är bra och gagnar bygden, istället...

Lite civilkurage vore klädsamt

Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Oklart om alla kommuner ser till barnens rättigheter

Efter att en fyraårig flicka mot sin vilja flyttats till sin biologiska pappa har Piteå socialtjänst och socialnämnd nyligen beslutat att inte verka för något umgänge mellan...

Ett öppet brev till regeringen

Har som en del av er ministrar vet haft en ambition att medverka till att tilliten mellan er som har makten och oss medborgare stärks.