Måndag 18 november 2019

Lokaltidningen

Våga skapa attraktiva orter

Ledare · Published okt 16, 2019 at 01:15

Hur bygger man attraktiva samhällen? Det är en fråga som inte bara engagerar mig utan som även landat i knäna på varje enskild ort och kommun att begrunda. När kassan har sinat i spåren av urbaniseringen är det inte självklart att ta tag i frågor som är icke tvingande. Det vill säga det som är frivilliga och saknar motkrav från staten.

Då och då syns en tabell på hur nationella medel till kultur fördelas över landet. Västerbotten har någon procent mer än genomsnittet vilket beror på att vi har Norrlandsoperan i Umeå. För likt andra bidrag ur statskassan som fördelas via län tar man inte hänsyn till helheten i varje län vilket har påpekats i mängder av debatter i ämnet. Ett ämne som enligt min uppfattning får oförtjänt lite uppmärksamhet då det berör alltifrån hur vi människor trivs och mår till möjligheten att attrahera inflyttare eller hemvändare.

Jag störs något på att uppmärksamheten kring näringslivsrankningen mellan kommuner får så stort utrymme i förhållande till exempel folkhälsan i respektive kommun. En fråga som kanske är svår att ranka men lätt att förstå betydelsen av hos gemene man och kvinna.

Därför är det så befriande att höra Sorseles kommunledning tala om att man avser uppgradera sitt Folkets hus till kulturhus. Att släppa in ungdomar och kreativa krafter och skapa förutsättningar för skapande och ett rikare kultur- och föreningsliv som inte enbart avser att underlätta för fler föreningar utan också att utveckla dem redan befintliga, var för sig och tillsammans.

Jag har haft förmånen att lyssna på storyn om hur Facebook kom till Luleå av dåvarande kommunalrådet Karl Petersen. Historien om hur man lyckades få datacentret till Luleå är fascinerande men extra värt att notera är hur han valde att inleda sin föreläsning:

”Jag måste börja med att berätta om vad det nya kulturhuset har gjort för vår stad. Det får människor att mötas, det tar fram det kreativa hos människor och för människor samman till nya idéer och nätverk. Det gör oss stolta över vår stad och mer inbjudande till nya medborgare.”

Kulturens hus som Petersen talade så varmt om byggs i stad efter stad, ofta med stöd av starka finansiärer. Möjligheten att bygga nytt ges dock sällan mindre orter men att likt Sorsele ta saken i egna händer känns helt rätt i tiden. På två sätt faktiskt. Dels för att man ser till att främja kultur och kreativitet, men också själva sättet att leda. En ort som visar på egenkraft och en politisk ledning som tar vara på den är nämligen attraktivitetshöjande i sig.

En ort som visar på egenkraft och en
politisk ledning som tar vara på den är
nämligen attraktivitetshöjande i sig.

Likt andra bidrag ur statskassan som fördelas via län tar man inte hänsyn till helheten.

Ta fram en modell för AF som funkar i hela landet

I sociala medier så diskuteras Arbetsförmedlingen och flera av inläggen handlar om Martin Ådahl som ”boven i dramat”, att det är han ensam som ska lägga ner Arbetsförmedlingen med...

Våga bryta tystnadskulturen!

Att utmana ”vänskapsband” och anmäla när vi känner oro kräver mod.

Inför organiserad screening av prostatacancer

I november månad pågår mustasch kampen som samlar in pengar för forskning om behandling av prostatacancer. Mustaschkampen ska också sprida kunskap om sjukdomen och bilda opinion...

Sluta slösa med offentliga medel

Statliga myndigheter utför sitt arbete på uppdrag av staten och man kan verkligen undra om man vet vilka man är till för.

Digitalisera landsbygden!

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, det har riksdagen slagit fast. Men i dag har bara 6 av 10 hushåll och företag på landsbygden i...

Våga ta itu med systemfelen

Landstingen blöder. Kommunerna går på knäna. De har för mycket att göra och för lite pengar. Den administrativa hydran växer, äter sig in och biter sig fast. Tjänster tillsätts...