Torsdag 21 januari 2021

Lokaltidningen

Våga skapa attraktiva orter

Ledare · Published okt 16, 2019 at 01:15

Hur bygger man attraktiva samhällen? Det är en fråga som inte bara engagerar mig utan som även landat i knäna på varje enskild ort och kommun att begrunda. När kassan har sinat i spåren av urbaniseringen är det inte självklart att ta tag i frågor som är icke tvingande. Det vill säga det som är frivilliga och saknar motkrav från staten.

Då och då syns en tabell på hur nationella medel till kultur fördelas över landet. Västerbotten har någon procent mer än genomsnittet vilket beror på att vi har Norrlandsoperan i Umeå. För likt andra bidrag ur statskassan som fördelas via län tar man inte hänsyn till helheten i varje län vilket har påpekats i mängder av debatter i ämnet. Ett ämne som enligt min uppfattning får oförtjänt lite uppmärksamhet då det berör alltifrån hur vi människor trivs och mår till möjligheten att attrahera inflyttare eller hemvändare.

Jag störs något på att uppmärksamheten kring näringslivsrankningen mellan kommuner får så stort utrymme i förhållande till exempel folkhälsan i respektive kommun. En fråga som kanske är svår att ranka men lätt att förstå betydelsen av hos gemene man och kvinna.

Därför är det så befriande att höra Sorseles kommunledning tala om att man avser uppgradera sitt Folkets hus till kulturhus. Att släppa in ungdomar och kreativa krafter och skapa förutsättningar för skapande och ett rikare kultur- och föreningsliv som inte enbart avser att underlätta för fler föreningar utan också att utveckla dem redan befintliga, var för sig och tillsammans.

Jag har haft förmånen att lyssna på storyn om hur Facebook kom till Luleå av dåvarande kommunalrådet Karl Petersen. Historien om hur man lyckades få datacentret till Luleå är fascinerande men extra värt att notera är hur han valde att inleda sin föreläsning:

”Jag måste börja med att berätta om vad det nya kulturhuset har gjort för vår stad. Det får människor att mötas, det tar fram det kreativa hos människor och för människor samman till nya idéer och nätverk. Det gör oss stolta över vår stad och mer inbjudande till nya medborgare.”

Kulturens hus som Petersen talade så varmt om byggs i stad efter stad, ofta med stöd av starka finansiärer. Möjligheten att bygga nytt ges dock sällan mindre orter men att likt Sorsele ta saken i egna händer känns helt rätt i tiden. På två sätt faktiskt. Dels för att man ser till att främja kultur och kreativitet, men också själva sättet att leda. En ort som visar på egenkraft och en politisk ledning som tar vara på den är nämligen attraktivitetshöjande i sig.

En ort som visar på egenkraft och en
politisk ledning som tar vara på den är
nämligen attraktivitetshöjande i sig.

Likt andra bidrag ur statskassan som fördelas via län tar man inte hänsyn till helheten.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat