Tisdag 20 oktober 2020

Lokaltidningen

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Ledare · Published okt 7, 2020 at 01:15

I år har vi väntat. I decennier har vi kastats mellan hopp och förtvivlan. Utredningar har gjorts och vi undrar till vilken nytta? Tänk vilka skattepengar som slösats på att utreda möjligheterna till en mer sammanhållen politik som tar vara på möjligheterna med vårt mångfacetterade land. Tänk om några procent av dessa kunde användas till att testa fram nya metoder istället. Metoder som överbryggade kommun- och länsgränser och istället tog avstamp på arbetsmarknadsområden och geografiska förutsättningar.

"Tillsammans är vi starka" var ledordet som kan symbolisera syftet med rundabordssamtalet med näringsminister Ibrahim Baylan, S, som Inlandets teknikpark och Region Västerbotten anordnade i Dorotea den 1 oktober. Det blev en mycket lyckad kväll på Doro Camp där företrädare för industrin och företagande i inlandet mötte näringsministern men också landshövding, regionråd och lokala politiker. Under 25 minuter fick vi föra fram frågor som är angelägna för näringslivets utveckling och när man har näringsministern på länk gäller det att påminna honom om att Västerbotten har stora inomregionala skillnader vilket utmanar såväl regeringen som Region Västerbottens utvecklingsansvar. Att länet har stora utmaningar men också möjligheter visade sig Ibrahim Baylan ha god koll på. Det hindrade oss inte att erbjuda hans departement stöd i att tydliggöra industrins, företagens och boendes svårigheter att bo och verka i Norrlands inland. Men också att se till att hålla i och hålla ut. Teknikparkens och Region Västerbottens initiativ syftade nämligen till att skapa ett forum för fortsatt analys och uppföljning av de frågor som togs upp denna kväll. Vi ser nämligen stora brister i just detta. Att följa upp och fortsätta dialogen och på så sätt bli en medkraft till en mer platsanpassad politik.

Vi är helt övertygade att det behövs draghjälp för att nå en sammanhållen politik som på ett tydligt sätt tar avstamp i de utmaningar och möjligheter som samhället och moder jord står inför. Dessutom finns ett vitalt näringsliv med höga produktionsvärden som måste ges goda förutsättningar att möta framtida marknader. En del av detta näringsliv utgår från platsbundna resurser som är viktiga för Sverige som helhet.

Medan utredningar kring en mer sammanhållen politik staplas i högar fortsätter klyftorna mellan stad och land öka vilket är hämmande för hela vårt land. Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.

Det är hög tid för nya sätt att möta
framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i
Norrlands inland.

S: Vi har jobbat hårt med företagsfrågor

Som socialdemokratiskt fd kommunstyresleordförande (KSO) finner jag det angeläget att göra en tillbakablick över Socialdemokraternas arbete med bland annat arbetsmarknadsfrågor....

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Nyttja byaföreningarna istället för dyra konsulter

I min hemby på 40-talet med 30-tal invånare var de flesta hemmansägare. I byn fanns några experter; skomakare, smed och snickare. Hade man problem så fanns det alltid lösningar...

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.

Höj hastigheten på epan

Om epa-traktorerna skulle få gå 50 km/h så skulle de följa trafikrytmen mycket bättre och det skulle bli mindre köer. Dessutom så tar det alldeles för lång tid att ta sig till...

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport