Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

Tillsätt en landsbygdsmnister!

Ledare · Published jul 14, 2021 at 06:15

För drygt sex år sedan lades landsbygdsdepartementet ner och frågorna införlivades med näringsdepartementet och nu tillsätts ingen ny landsbygdsminister efter Jennie Nilsson utan landsbygdsfrågorna ska rattas av näringsministern Ibrahim Baylan.

Man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att skönja ett mönster här…

Landsbygdsfrågorna har verkligen kommit i fokus den senaste tiden. Allt fler väljer att flytta ut från storstäderna till landsbygden och här i norra Sverige talas om en ny era med tillväxt, inflyttning och massor av nya arbetstillfällen.

Samtidigt brottas vi fortfarande med samma utmaningar som tidigare på landsbygden med minskad samhällsservice, urusla kollektivtrafiklösningar och nedläggning av byskolor för att inte tala om utebliven bredbandsutbyggnad, nedmonterade telefonledningar och minskad postservice.

Att då vakanssätta posten som landsbygdsminister på obestämd tid och låta landsbygdsfrågorna rattas av en näringsminister som torde vara överhopad av näringslivsfrågor redan innan känns som ett hån mot oss som jobbar för landsbygdsutveckling.

Lägg till det flera stora frågor som är under uppsegling och som dessutom ställdes på sin spets vid den nya regeringsbildningen häromveckan där Miljöpartiet och Centern har diametralt olika uppfattningar.

Jag tänker naturligtvis på strandskyddsutredningen och det läckta förslaget om EU:s kommande skogsbrukspolitik. En reviderad och förändrad strandstrandskyddspolitik som möjliggör bostadsbyggande i vattennära miljöer på landsbygden behövs som motor i landsbygdsutvecklingen och det svenska skogsbruket får inte äventyras av några klåfingriga EU-byråkrater i Bryssel.

Sällan har det väl varit mer befogat med en landsbygdsminister på heltid och inte bara en näringsminister som sköter det lite vid sidan om.

Lägg till det jordbrukspolitiken och alla utmaningar det svenska jordbruket står inför.

Så nog behövs det sannerligen en stark landsbygdsminister i dessa tider.

Det är nästan så att man skulle önska att Sven-Erik Bucht skulle lämna pensionärstillvaron vid Torneälvens strand i Karungi och göra comeback – eller varför inte en centerpartistisk landsbygdsminister? Jag vet många som skulle passa!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!

Landsbygden behöver en egen minister, gärna med en egen portfölj.

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt.

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika