Fredag 23 oktober 2020

Lokaltidningen

Sluta ge allmosor till blödande

Ledare · Published sep 2, 2020 at 01:15

Omstart till omstart ljuder från speakern på Lyckseletravet när någon av hästarna tjuvstartat. Tiden är i början av 90-talet och jag sitter i en av Mitsubishi-bilarna som ska visas upp inför publiken. Till saken hör att en av eldsjälarna bakom travveckan, Per-Einar Johansson alias ”Röpelle”, även var bilhandlare och tog tillfället i akt att visa upp sina bilar inför folkhopen.

Som chaufförer anlitades hans två döttrar med vänner. Det var i det sammanhanget jag satt i raden av bilar beredd att glida ut på banan för att parkera i en symmetrisk rad mitt framför hopen av människor. Och sen, till råga på allt, med samma symmetri kliva ut och ställa oss bredvid bilarna iförda matchande tränings-
overaller. Vet inte om uppvisningen gav något uppsving för bilförsäljningen, men jag fick ett fint minne och en snygg träningsoverall som gage.

Precis som travhästar behöver ledas till omstart när man varit för ivrig behöver svensk politik ledas till omstart för ett mer tidsenligt regerande av vårt land. Med det menar jag att ta vara på tillfället som den rådande osäkerheten ger och inte fastna i spår som vare sig passar vår nutid eller framtid. Nu gäller det att mana till eftertanke och inte fastna i gamla spår i ivern att komma ur krisen eller behålla makten.

Med insikt om att det krävs förändringar i HUR politiken bedrivs läser jag presentationen av regeringens höstbudget och blir brydd. Åtgärdspaketen känns igen. Kraftiga investeringar i fler jobb brukar enligt vad jag erfarit bidra till en bättre situation för stunden. Det blir varmt ett tag. Kanske är det inte fel på själva åtgärdspaketen men för att våra skattepengar som regeringen fördelar ska användas klokt behöver dessa kompletteras med en representativ ambition att se över hur paketen slår långsiktigt.

Vi kommer lägga fram en budget som är historisk i sin omfattning, säger finansminister Magdalena Andersson, S, när hon presenterar höstbudgeten.

Det vi istället behöver är en budget som är historisk i sitt sätt att anpassas efter de samhällsförändringar vi står inför. Både gällande klimatförändringar men också när det gäller att öka självförsörjningsgraden, bli mindre sårbara och värna vår demokrati. För att klara framtida utmaningar behövs som jag ser det ett nytt sätt att kanalisera åtgärderna. Se över hur det slår mellan kust och inland istället för mellan län. Sluta ge allmosor till blödande kommuner som bara ger kortsiktiga effekter utan möjlighet att bygga upp hållbara strukturkapital. Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och
centraliserad makt.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Länet behöver mer vindkraft

Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Vård för utsatta av sexualiserat våld är viktigt!

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Våldet gör att kvinnor diskrimineras och utsätts för fysiskt och psykiskt lidande....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport