Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Släng ut gökungen på en gång!

Ledare · Published maj 5, 2021 at 01:15

För två veckor sedan presenterade regeringen den så kallade infrastrukturpropositionen som anger en ram på 799 miljarder kronor för perioden 2022 – 2033 för investeringar och underhåll av vägar och järnvägar. I samband med presentationen förklarar infrastrukturminister Tomas Eneroth att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras och att det kanske är vår viktigaste infrastruktur just nu i hela Sverige.

Det är gott och väl, men fan tro’t! I infrastrukturplanen finns en gökunge som riskerar att sluka en orimligt stor del av den föreslagna ramen på nära 800 miljarder kronor, nämligen de föreslagna höghastighetsbanorna mellan våra tre största städer. Detta särskilt som pengarna pytsas ut genom årliga budgetanslag. Har man väl börjat bygga detta feltänkta projekt riskerar pengarna att sina för att ta igen eftersatt underhåll liksom för Norrbotniabanan och andra angelägna projekt.

Som vi påtalat tidigare på ledarplats är satsning på höghastighetståg en extrem storstadssatsning i en tid när resurser behöver fördelas på ett helt annat sätt för att kunna hålla ihop landet framöver. Att satsa 100-tals miljarder kronor på att korta restiden för ett fåtal mellan våra tre största städer med någon timme är inte rimligt. Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor. Ska vi minska bilåkandet så måste resurserna satsas på den regionala och lokala trafiken.

Dessutom kan klimateffekterna ifrågasättas. Visst, tåg för persontransport är ett klimat-
smart alternativ när det sker på befintliga banor med befintligt tågmaterial det vill säga där miljökostnaden redan är tagen. Ser man däremot till klimateffekterna vid byggande av nya banor och nytt rullande material kommer frågan i en helt annan dager. Särskilt vid banor för höghastighetståg krävs enorma mängder cement som är mycket energi-
krävande att framställa liksom stora mängder järn och stål för räls, kontaktledningar och mycket annat. Det är ovisst om den klimatskulden någonsin kan tas igen.

Storstadssatsning i kombination med sannolikt negativa klimateffekter gör det närmast obegripligt att Centerpartiet ställt sig bakom och fortfarande vidhåller denna satsning. Kritiken från partiet i olika delar av landet är hård. För några veckor sedan publicerades ett debattinlägg av ledande företrädare för Centerpartiet i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med rubriken ”Investera i järnväg för 250 km/h i hela landet.” där man säger att satsning på höghastighetståg riskerar att bromsa utvecklingen av järnvägssystemet i hela Sverige. Deras förslag är att ta ett helhetsbegrepp och bygga ett heltäckande system av järnväg i hela landet som tillåter en hastighet om 250 km/h.

Moderaterna har dessbättre insett att en satsning på höghastighetståg är allt för äventyrlig och säger nej. Nu är det upp till Centerpartiet att göra detsamma – prioritera hela landet istället för en storstadssatsning och prioritera klimat och miljö.

Med andra ord – kasta ut gökungen medan tid är.

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar