Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

Samverka för ökad folkhälsa

Ledare · Published jun 16, 2021 at 01:15

Vi måste göra något åt folkhälsan och som i många andra samhälleliga problem finns en del av lösningen i vår historia, och i detta fall inte särskilt länge sedan. Vi är många som minns när föreningar var en stark bas i att hålla upp människor och samhällen. När utbudet av aktiviteter både var bredare och mer tillgängliga. Själv är jag uppfödd med föräldrar som engagerade sig i Friluftsfrämjandet, möjligheter till breddidrott via Korpen samt ett urval av konstnärliga uttryck via folkbildningen. Som lök på laxen fanns också en kvällsöppen fritidsgård i varje stadsdel.

Nu är jag vuxen och som mamma till nya generationer ser jag en tydlig försämring när det gäller möjligheter till en aktiv fritid för dagens unga. Det handlar både om ett smalare utbud och en avsaknad av arenor för spontanidrottande utan krav på prestation. Anledningarna till denna försämring är fler än en och det finns också orsakssamband som är intressant att belysa.

En av orsakerna är att en stor andel av dagens föräldrar blivit sämre på att engagera sig ideellt. Möjligen görs en insats i serveringen vid ett arrangemang eller ett kioskpass på hemmamatchen för att man finns med på en lista och därmed är anmodade att bidra. Dessa insatser är såklart mycket viktiga och även den minsta insatsen räknas för ett fungerande föreningsliv. Men det behövs mer än så. Det behövs fler som tar på sig uppdrag av löpande karaktär. Alltifrån styrelsearbete till att samla ihop material efter en träning.

Att jag väljer att ägna veckans ledare till detta samhällsproblem är för att det är mycket angeläget att vi som bor och verkar i inlandet verkligen inser vad vi riskerar söndra och vilka konsekvenser det ger. Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop. Stänger ner. Tar bort öppetskylten framför barn och unga som redan blivit nedgraderade i prioriteringsskalan gällande tillgång till fritidsgårdar och utbud av hälsostärkande aktiviteter.

Vi behöver fundera på konsekvenserna men också se vilka möjligheter det finns att vända den negativa trenden och här har kommunerna en möjlighet att skapa forum för ökad samverkan mellan föreningar, folkbildare och lokalt näringsliv. Det behövs fler ledare men också en uppdatering av vad en ledarroll kan innebära. Det behövs fler ideella krafter och medvetna satsningar för att få tag på dem som ännu inte känt sig kallade. Vi måste göra något åt folkhälsan och en viktig framgång är att stärka de lokala civilsamhällena på ett sätt som tar vara på och odlar de ideella krafter som finns i varje enskilt samhälle.

En av orsakerna är att en stor andel av
dagens föräldrar blivit sämre på att engagera sig ideellt.

Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter
den andra klappar ihop.

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika