Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Politiken måste bli tydligare

Ledare · Published apr 15, 2021 at 01:15

Det känns rörigt. I alla fall för mig och jag har en känsla av att vi är fler som upplever att politiska viljeinriktningar har blivit stökigare att hålla koll på. Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan och på senare tid verkar det också gälla partierna. Vet inte om det bara är min känsla men jag upplever att partierna var mer tydliga i sina ideologier förr än vad man är nu.

För ett par veckor sen blossade en debatt upp inom Liberalerna kring beslutet att ingå i en borgerlig regering efter valet 2022 även om det kräver SD-stöd. Denna debatt stärkte min övertygelse om att det är dags för alla partier att bli mer tydliga i sina ideologier inför och efter nästa val. Detta för att skapa bättre förutsättningar för vår demokrati och människors fortsatta intresse att såväl bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle, som att engagera sig politiskt.

Samhället förändras i raketfart och i samma takt förändras de utmaningar vi står inför och för att öka känslan av sammanhang behöver grunderna för politiken bli tydligare. I rådande politiska läge med mycket komplexa utmaningar behövs ett ökat medvetande om vilka grunder som styr politiken. För ju tydligare partierna är om vilka värden som styr deras politik desto lättare är det för oss medborgare att göra medvetna val när vi går och röstar, men också när det gäller att bevara tilliten till staten och vår demokrati. Jag tillhör dem som känner ett starkt behov av att följa med utvecklingen och då syftar jag inte på den tekniska eller digitala, utan på den samhälleliga, det vill säga det vi människor bör och kan påverka. På samma sätt som man rekommenderar människor att komma vidare i sin personliga utveckling genom att reflektera över vem man är och vart man är på väg behöver också riksdagspartierna göra det. Det är inte bara livet som är för värdefullt för att inte leva mer medvetet utan det gäller också att sätta värde på vår demokrati genom att stärka den i takt med tiden.

Inför nästa val vill jag rekommendera samtliga partier att fokusera starkare på att förmedla sina ideologer. Ideologier som bör fungera som en form av politisk kompass och tydliggöra det som skiljer partierna åt. Alla som är lite intresserad av politik vet att det skiljer sig kring frågor som individen kontra kollektivet, en stark eller svagare stat. Kring skatt och fördelning av pengar. Jobben och välfärden etcetera, men hur påverkar dessa skiljelinjer möjligheten till det samförstånd som krävs inför det utmaningar vi står inför? Eller för att citera yngsta dottern:

”Varför är det så få som talar om Agenda 2030?”

Det är dags för alla partier att bli mer tydliga i sina ideologier inför och efter nästa val.

Vi är fler och fler som
känner oss vilsna på den politiska kartan.

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar