Söndag 24 oktober 2021

Lokaltidningen

Omtag i satsningen på unga

Ledare · Published sep 22, 2021 at 01:15

Med tiden har jag utvecklat ett obotligt intresse för Norrlands historia. Ett intresse som grundat mitt okuvliga samhällsengagemang och som gjort mig till en ännu stoltare norrlänning.

Det hela bottnar i en kombination av ett ökat intresse för mitt eget ursprung och hur livet varit för generationer som gått före. Därför blev jag mycket glad åt fyndet av en serie Norrländsk Tidskrift med början år 1952. Tidningen har varit organ för Norrlandsförbundet, en partipoliskt obunden organisation i syfte att stärka möjligheterna att bo och verka i Norrland.

I första numret står det att det behövs krafttag i samverkan för att påverka makten i den redan då aktuella lokaliseringsfrågan och hur vi får ungdomarna att stanna kvar. Här är ett utdrag från det en artikel i ett nummer från 1952:

”I mörka färger skildrade landshövding Hansén läget på den norrländska landsbygden där de gamla ofta sitter ensamma sedan ungdomen flytt. Om ungdomarna plockas bort från Norrland, opererar man bort hela landsdelens livsnerv. Landsbygdens avfolkning och utflyttning från Norrland tillhör ju inte de problem som man löser med storartade åtgärder och beslut. De är tvärtom mycket komplicerade. Här inverkar sådana detaljer som trivsel, självkänsla och fritidslockelser vid sidan av arbetsvillkor, vägar, vatten, avlopp och annat mera materiellt.”

Frågan om hur man kan attrahera unga att stanna kvar eller återvända har en lång historia men samtidigt inte. Jag menar att frågan har dryftats under lång tid, men är ändå av samma karaktär och därav kan ses som relativt ny. Man har diskuterat samma sak i snart 70 år, vilket borde gett oss goda erfarenheter för hur frågan ska tacklas, men som i brist på konkreta lösningar framstår som en evighetsfråga. En knut som inte går att lösa.

Att vi kämpat för att behålla arbetstillfällen och samhällsservice är en del av vårt arv och vår nutid. Men nu när arbetsmarknaden på många sätt förändras så att en hel del yrken kan utövas digitalt behöver kommunerna rannsaka sig själva. Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna, eller att återvända till? Ja, inte är det genom att ta bort möjligheter för dem att samlas, eller höja taxorna i idrottshallar, till exempel. Att satsa på unga måste ses om en investering och för att öka investeringsmöjligheterna lokalt behövs samverkan. Ett strategiskt samarbete mellan kommun, civilsamhälle och lokala näringsliv. Och kring den aktuella frågan om vad vi ska ha kyrkan till så ska inte glömmas att de har, vill och behöver ta ett socialt ansvar.

Att satsa på unga måste ses om en investering och för att öka investeringsmöjligheterna lokalt behövs samverkan.

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Ovaccinerade ska inte jobba med äldre

Inom Lyckseles äldreomsorg finns det idag personal som väljer att inte vaccinera sig mot covis-19. I Sverige har vi rätten att avböja att vaccinera sig. Om man har gjort ett...

Tala klarspråk under oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Det är på landsbygden det händer.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika