Tisdag 1 december 2020

Lokaltidningen

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Ledare · Published okt 14, 2020 at 01:15

När blev Sverige synonymt med Stockholm, Göteborg och Malmö? Vi är ett par miljoner människor som undrar och som gärna vill ha svar på frågan, men som dess värre insett att ingen vill svara.

SCB:s prognoser inför 2040 är tydliga. Journalisten Arne Müllers analyser av dem visar att om ingenting görs, eller lika lite som förut görs, kommer 87 procent av framtidens befolkningsökning på mer än 1,5 miljon människor, att hamna i våra tre största städer. Några få av våra andra storstäder, står för de sista 13 procenten. Resten är förlorare. För oss väntar avfolkning. Färska siffror visar att läget blir så svårt att de norrländska kuststäderna, förutom möjligen Umeå, inte längre kan väga upp inlandskommunernas befolkningsminskning. Norrbottens län förväntas exempelvis tappa 4,5 procent av sina invånare.

Utvecklingen är en katastrof. Alla blir förlorare. För medan husen töms i lands- glesbygder kommer parker och grönområden i storstäderna att förvandlas till villa-, radhus- och lägenhetsområden. Ridvägarna kommer att asfalteras och i bästa fall bli cykelvägar. Betänkt vilka enorma ingrepp som krävs när drygt 750 000 människor till, ska bosätta sig i Stockholmsregionen. De drabbar definitivt de som redan bor där och jag undrar: Finns det någon som vill se den här utvecklingen?
Priset blir också extremt högt. Förtätning är inte bra för klimatet. Städer står för en oproportionellt stor andel av miljöförstöringen. Därutöver är städer bräckliga organismer, helt utan möjlighet att existera utan levande kringområden som genererar mat, el och andra förnödenheter.

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner. Befolkningsökningen följer penningflödena och deras slutstation är i huvudsak Stockholm. 73 procent av de största börsbolagen har sina huvudkontor i vår huvudstad, 10 procent i Göteborg och 7 procent i Malmö/Lund. Skatten från 90 procent av våra mest inkomstbringande företag hamnar där och inte där skog, malm och elkraft produceras. Norrlands glesbygd är Sveriges gödkalv, men tacken för exploateringarna är självavveckling. Istället för att gå samman och säga: ”Nu får det fan i mig vara nog” tackar vi för smulorna medan nedskärningarna sker i vård, skola och omsorg. Vi har så bråttom att vara lydiga och duktiga att vi tappar både perspektiv och rättspatos.

SCB:s välgrundade prognoser borde ligga högst upp på våra rikspolitikers agendor. Men det är knäpptyst. Varför är förtätning respektive förglesning, med allt elände som det medför, inte en rättvise- och solidaritetsfråga för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet? Individernas valfrihet borde vara skäl nog för liberaler och moderater att ifrågasätta utvecklingen. Var finns Miljöpartiets miljötänkande och varför är Sverigedemokraterna inte på tårna? Hur står det till med etiken hos Kristdemokraterna?
Centerpartiet verkar också tappat talförmågan helt när det gäller lands- och glesbygders väl och ve.

Det här handlar om hela Sverige och borde kallas för Sverigepolitik istället för att förminskas till landsbygdsfrågor. Hur många tror ni frivilligt skulle välja ett liv i betongområden om bra alternativ fanns till ett mer naturnära liv?

Avveckling av folktandvården i Sorsele?

Region Västerbotten har tidigare varit tydliga med att de inte ska stänga eller avveckla folktandvården i Sorsele. Men Sorseleborna börjar känna sig tveksamma och ställer sig...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Mer skoter i Norrland om Miljöpartiet får bestämma

Miljöpartiet är det enda partiet som kämpar för att norrlänningarna ska få behålla rätten och möjligheten till sin skoterkörning. Ja, utan politiskt slit hade framtidsutsikterna...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Med envishet och glöd går det

Med envishet och kämpaglöd bygger vi våra positiva spiraler, spiraler av utveckling och framtidstro.