Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Norrland har revanschläge

Ledare · Published apr 28, 2021 at 01:15

Räcker elen till Stockholm och hela södra Sverige i framtiden? Rubriken till ett arrangemang av Event Stockholms Handelskammare får mig att haja till och blodtrycket stiger medan jag läser vidare:

”Kommer elen att räcka till Stockholm och hela södra Sverige i framtiden? Dessa regioner lider redan nu av effektbrist. Lösningen på sikt är att transportera mer el från norr, där en stor del av den produceras, till den stora mängden användare i söder. Samtidigt intecknas allt större del av elproduktionen i norr av fantastiska industrisatsningar i Norrbotten och Västerbotten. Hur kan vi säkerställa att Stockholm, och resten av Sverige söder om Dalälven, även framöver förses med tillräckligt mycket el och effekt för att fortsätta växa, utvecklas och elektrifieras?”

Utan att veta hur diskussionen med bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, S, gick är det uppenbart att elförsörjningen är en het fråga. När jag funderar på konsekvenserna av det kan jag inte låta bli att tänka tillbaka på när jag växte upp och uppmanades att spara på elen. Släcka lampan när man lämnade ett rum och köra tvätt- och diskmaskinen på natten då eltariffen var lägre.

Utöver mina minnen från 70-talet tänker jag att vi har världens chans till revansch. Det är läge för förhandling. Norrland strikes back. Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter och möjlighet att bygga visioner. Vådan av kolonialiseringen av Norrland har resulterat i en misstro mot staten och en försvarsinställning som måste luckras upp om vi ska lyckas skapa ett hållbart samhälle och klara hållbarhetsmålen. Det räcker nämligen inte att Ygeman med flera begriper att elöverskottet vi haft i norr nu börjar vara intecknat. Ökad produktion av el kommer att bli oundvikligt och det behöver vi alla ta in medan vi firar det faktum att vi drar till oss nya etableringar som ger arbetstillfällen.

Elförsörjningen är en av flera utmaningar som Norrland står inför och nu krävs en mobilisering av de nordligaste länen. En samlad politisk styrka som kan driva på sakfrågor. Ibland är det bra att titta i backspegeln när man är på väg framåt och för att skapa ett samlat grepp kan en samarbetsdelegation för de nordligaste länen formas likt den som bildades 1951 i syfte att gagna Norrlands utveckling. Delegationen upplöstes 1974 men borde aktualiseras igen då det ligger helt rätt i tiden. Nu behövs ökad politisk enighet för att ta vara på de möjligheter och utmaningar som Norrland står inför och som knappast kommer lyckas med partipolitik.

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier
transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar