Fredag 10 april 2020

Lokaltidningen

Nån gång trillar polletten ner

Ledare · Published feb 26, 2020 at 01:15

En glad överraskning blev kommunutredningen förslag på avskrivning av studielån för högskoleutbildade som bosätter sig i kommuner som är ”avlägsna eller mycket avlägsna” från storstäder. Det ger ännu fler skäl för unga att bosätta sig i inlandskommuner från Norrbotten ner till Värmland eller i Västernorrlands och Gävleborgs län.

Inspirationen kommer från Norge. När landsbygdskommittén presenterade sina 75 åtgärdspunkter i januari 2017, var det här förslaget tänkt enbart för 20 glesbygdskommuner. Att det nu omfattar 60 kommuner, så att fler får dela på kakan, är troligen ett sätt att få igenom beslutet, trots att motståndet i riksdag och regering att rikta medel är stort.

Ett bra exempel på goda ambitioner men fel metod, är fördelningen av de extra miljarder som nu avsätts till kommuner och regioner. Pengarna behövs. Åtta av tio kommuner har svårt att klara välfärd som skola, vård och omsorg. Värst är läget i glesbygdskommunerna. Trots det, fördelas miljarderna på samma sätt som det generella statsbidraget – en summa per antalet invånare. Resultatet blir att kommuner som redan klarar sig bra, får det ännu bättre medan en skärv tillfaller glesbygds-
kommunerna. Jag vet att det är hårda ord, men nuvarande fördelningspolitik administrerar ren och skär diskriminering.

Kommunutredningen serverade emellertid ett lockbete av rang. Om kommuner frivilligt slår sig samman tar staten över både skulder och pensionsförpliktelser. 500 miljarder förväntas notan kosta. Vad som skulle hända därnäst framgick dock inte. Att fattiga kommuner går samman kommer givetvis inte att göra dem rikare. Inte ens Sveriges kommuner och regioner tror det. För att få systemet att fungera skulle Dorotea behöva slå sig ihop med Danderyd och Vilhelmina med skånska Vellinge. Det vill säga kommuner där skattekraften hos medborgarna än betydligt högre än i glesbygd.

I väntan på att smulorna från statens ovanligt rika bord ska falla ner, planeras dess värre många beslut om skolnedläggningar. Att Barnkonventionen blivit lag har ännu inte slagit rot. För att följa lagen behöver beslutsfattare höra barnens åsikter. Och innan beslut fattas ska de ges möjlighet att inverka på dem. Politiker ska ställa sig kontrollfrågorna: ”Är det här för barnens bästa?” och ”Skulle jag tänka på samma sätt om det var mitt syskon, mitt bonus-, grann- eller eget barn som påverkades?”

Ja, jösses. Vi får bara inte tappa hoppet om en ny vår. Nu gäller det att övervintra välfärden. För någon jävla gång måste väl ändå polletten trilla ner i riksdagen, så att vi får vår rättmätiga del av den statliga kakan.

Vi får bara inte tappa hoppet om en ny vår. Nu gäller det att övervintra välfärden.

Att fattiga kommuner går samman kommer givetvis inte att göra dem rikare. Inte ens Sveriges kommuner och regioner tror det.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

Ny maktordning efter coronan

Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

PRO Lycksele vill bryta äldres ensamhet

Sedan början av 2019 har PRO Lycksele arbetat med projektet ”Aldrig ensam” som initierats av PRO, SKPF och SPF Seniorerna. Regeringen har beviljat medel till projektet. Medlen...

När det krisar håller vi ihop

Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Riskgrupper bör få smittopeng

Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.