Fredag 23 oktober 2020

Lokaltidningen

Likvärdig skola är en utopi

Ledare · Published sep 9, 2020 at 01:15

Ett nytt skolår har börjat och för många elever i länet och landet innebär det också en ny skola. Det beror inte på det fria skolvalet, utan bristen på detsamma. För små skolor i glesbygd innebär kommunernas dåliga ekonomi att de stängs. Eleverna får längre resor och skoldagar och för många bygder betyder skolnedläggning att arbetstillfällen och stora delar av den lokala servicen försvinner. Kvar finns hemtjänst och lantbrevbäraren.

Att det här är en olycklig utveckling tycker de allra flesta, även politiker. Men i handling betalar många beslutsfattare hellre nedläggningarnas pris, än att ta omaket med att kraftfullt ifrågasätta systemfelen. Att pengarna tryter för små kommuner beror inte på att de levt i sus och dus utan på höga kostnader och låg skattekraft. De behöver inflyttning, inte utflyttning, men för varje försämring av lokal service blir utmaningarna allt större. Som grädde på det moset finns stora brister i det kommunala utjämningssystemet. För exempelvis Vilhelmina kommun innebär det ett inkomstbortfall på nästan 31 miljoner kronor per år. Innan covid-19 hade åtta av tio kommuner stora svårigheter att hålla budget. Hur sannolikt är det att 80 procent av våra kommunala beslutsfattare inte gjort sitt bästa, eller unisont tappat förmågan att räkna?

Riksrevisionen, som enligt lag oberoende ska granska att insatser är effektiva och samhällsnyttiga, har kommit fram till att inlandskommunerna kraftigt underkompenseras. När Inga-Brita Ahlenius på sin tid granskade EU, FN och faktiskt även statsråd i svenska regeringen fick det stor uppmärksamhet. Men för den geografiska diskrimineringen, som ständigt återkommer i olika sammanhang och skepnader, finns inget intresse. Visst är det märkligt?

Jag har funderat på varför och kommit fram till att partipolitik ofta begränsar demokratin, istället för att stärka den. I glesbygd är vi för få för att vara intressanta och därför utmanar våra förtroendevalda ogärna sina egna partivänner på riksplanet. Det handlar om grupptillhörighet, makt och tolkningsföreträden. Att ifrågasätta är att vara obekväm, vilket också riskerar att betraktas som att vara okunnig eller i värsta fall opålitlig. Tunnelseende är ingen nackdel inom partipolitiken.

Kanske är det en av förklaringarna till att betänkandet ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28” inte har något remissförfarande. Det är synd, för här saknas glesbygdsperspektiven, vilket är häpnadsväckande med tanke på att rapportens fokus är att utjämna villkoren. Förslagen om allas rätt att välja skola och placeras i ”rimlig närhet” till de egna hemmen blir ihåliga. I glesbygd finns oftast inga alternativ alls att välja på. Och vad rimlig närhet innebär, berörs inte alls i betänkandet. Jag tänker att det här följer samma mönster. Likvärdig skola, omsorg, vård och service gäller för vissa områden, men inte i andra.

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning? Handen på hjärtat, hur mycket ork har du själv kvar till ”läxor”, fritidsintressen och motion en helt vanligt måndag i november?

I glesbygd är vi för få för att vara intressanta.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Länet behöver mer vindkraft

Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Vård för utsatta av sexualiserat våld är viktigt!

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Våldet gör att kvinnor diskrimineras och utsätts för fysiskt och psykiskt lidande....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport