Måndag 24 februari 2020

Lokaltidningen

Landsbygdens framtid nalkas

Ledare · Published jan 22, 2020 at 01:15

Likt knopparna som brister på träden under våren, skir grönska, fyllda med energi och vilja, så ser jag på landsbygdens framtid och utveckling.

Landsbygdens revansch är på gång det som krävs är uthållighet och engagemang. Allt fler uppmärksammar landsbygdens konkurrensfördelar och den fantastiska livskvalitén som Sveriges landsbygder kan erbjuda. Klimatfrågan, storstadsstressen och ökat fokus på hållbarhet och långsiktighet gynnar utvecklingen på landsbygden. Allt fler inser vilka vinster det innebär om fler bosätter sig på landsbygden, utvecklas och växer här. Småskaligheten, gemenskapen och det närodlade är sannerligen på frammarsch på allvar.

Nya initiativ och drivkrafter brister ständigt ut i blom, runt om i hela Sverige. Falkenberg är ett exempel där man satsat ordentligt på landsbygds- och näringslivsutveckling. Konceptet och projektet, Lev din dröm FBG, har uppmärksammats stort nationellt och har till syfte att marknadsföra Falkenbergs landsbygd som den perfekta platsen att bo och verka på.

Ett mycket gott exempel från närmare håll är Linnea och Peter i Sollefteå kommun som driver Facebook-sidan, Sollefteås Ödehus, en ideell grupp som drivs av engagemanget att få en mer levande landsbygd i Sollefteå kommun. De inventerar hus för att uppmärksamma de som står utan bofasta. Ägaren får ett vykort och läggs därefter ut på sidan efter samtal med densamma. Även de som räddat ödehus i kommunen uppmärksammas. Ett fantastiskt initiativ som verkligen har fått genomslag, uppskattning och uppmärksamhet även medialt. Det är precis sådana här initiativ, nya grepp och idéer som hjälper landsbygden att växla upp ytterligare en nivå och verkligen sätta fingret på attraktionskraften och möjligheterna som finns på landsbygden.

Jag är övertygad om att vi landsbygdsbor tillsammans bygger vår gemensamma framtid. Tillsammans bygger vi vår positiva spiral fylld av stolt ambassadörskap och inflyttning.

Allt fler uppmärksammar landsbygdens konkurrensfördelar och den fantastiska livskvalitén som Sveriges landsbygder kan erbjuda.

Tillsammans bygger vi vår positiva spiral fylld av stolt ambassadörskap och inflyttning.

Bankerna och glesbygden

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Fatta det som bygger upp oss

När jag växte upp fanns nästan inga friskolor. Det innebar att vi hade mer resurser till den kommunala skolan.

V: Öka resurserna till sjukvården i glesbygd!

Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.