Måndag 21 september 2020

Lokaltidningen

Landsbygden först fossilfri

Ledare · Published sep 16, 2020 at 01:15

I Sverige står transportsektorn för 43 procent av koldioxidutsläppen. Riksdagen har satt målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter med 70 procent till år 2030. Något som enligt dagens synsätt bland annat ska klaras med ökad kollektivtrafik. Enligt Maria Bratt Börjessons rapport ”Transportsektorn och klimatpolitiken” från Statens väg- och transportforskningsinstitut, är det en omöjlighet.

Enligt rapporten ökade subventionerna till den regionala kollektivtrafiken med 70 procent mellan 2008 och 2018. Ändå har resandeökning varit marginell. I 14 av landets 19 regioner har kollektivtrafiken till och med minskat med undantag för de största städerna. Det visar sig att ökad kollektiv trafikservice bidrar till ökat resande men i liten utsträckning till överflyttning från resor med bil. Utredarens slutsats är att elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Antalet laddbara bilar ökar nu snabbt men från en låg nivå och utgör idag bara tre procent av landets personbilsflotta. Att det inte går ännu snabbare kan ha fler orsaker, där en kan vara att biltillverkarna vill kräma ut så mycket som möjligt av gjorda investeringar i fabriker för tillverkning av bensin- och dieselmotorer. En annan är att produktionen av batterier inte ökar snabbt nog. Ytterligare en faktor kan vara att många inte ännu insett eldriftens stora fördelar.

Det finns idag enligt tidningen Elbilen 30 olika personbilsmodeller och tio transportbilar med ren eldrift på den svenska marknaden i prisklasser från 265 000 kr och uppåt. Visst, många elbilar är än så länge dyrare i inköp än sina motsvarigheter med bensin- och dieseldrift men driftskostnaderna i form av bränsle (el) och service är mycket lägre. Prestigemärket Tesla har rapporterat att 35 procent av köparna av Tesla Model 3 tidigare har haft bilar i lägre storleksklass. Köparna har uppenbarligen räknat på totalekonomin under några år. Huvudskälet till den lägre driftkostnaden är att elbilar har en verkningsgrad på nära 100 procent jämfört med bensin- och dieselbilarnas dryga 30 procent, resten måste kylas bort som värme.

Ett hinder är att många stadsbor saknar parkeringsplats med möjlighet till hemmaladdning. Något som i stort sett alla landsbygdsbor har tillgång till både genom gott om utrymme och tillräcklig tillgång till el. Då många landsbygdsbor pendlar till arbete blir elbilen både ett klimatvänligt och över tid billigare alternativ att ta sig till jobb, service och andra aktiviteter. Det talar för att landsbygden blir fossilfri före städer och större tätorter.

Med övergång till eldrift, liksom biogas- och etanoldrift, vrids det tyngsta argumentet ur bilhatarnas händer. Med klimatneutrala drivlinor kanske bilen till och med kan bli ”politiskt korrekt”. Landsbygden kan ta täten i den processen.

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda
hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Folkvalda ska göra sitt jobb!

Som många andra har jag en stuga, ett gammalt torp i inlandet. Min el levereras av Vattenfall. I våras kom jag ihåg den omteckningsrätt som finns i avtalet. Jag utnyttjade den och...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport