Torsdag 15 november 2018

Lokaltidningen

Lägg fokus på positiv framtid

Ledare · Published nov 7, 2018 at 06:15

I väntan på regeringsbildning kan man ägna sig åt att fundera på olika skeenden bakom partipolitiken. Det finns nämligen en hel del bakom det partipolitiska som behöver belysas, men som ideligen göms eller glöms i debatter och dialoger kring hur landet ska styras, vilket gör mig mer och mer frustrerad.

Förra veckan hade jag förmånen att träffa ett antal kommunalråd från kommuner i Västerbottens inland där vi bland annat talade om kommunernas möjligheter kring lokal utveckling. Där uttrycktes det som vi alla inser och som borde skrivas med stora svarta bokstäver på riksdagens whiteboards och kanske till och med tapetseras över hela Rosenbad.

När man tvingas vända på varje krona och hela tiden har frågan om en budget i balans över sig så är det oerhört svårt att driva en utveckling som främjar kommunen och dess medborgare. En utveckling som bygger på långsiktiga strategier och som de flesta medborgare egentligen vill se och troligen kan tänka sig bidra till för att främja sin egen livsmiljö.

I diskussionen kring hur det är att leda en kommun blev ordet visionsfullmäktige det som fick mig att haja till. Orden vision och fullmäktige känns inte helt naturligt i diskussioner kring politik, men såklart är det så. Såklart behöver vi visionsfullmäktigen som är mer öppna och som bjuder in till att kommunicera visioner för framtiden oavsett vilka resurser man har. För det är ju faktiskt så att om man har knappa resurser så blir det inte mer av att man lägger tid till att prata om det. Att koncentrera sig på det är lika med att låta sig dräneras och det ger också signaler till medborgarna att här är inte värt att satsa. Här finns ingenting kvar.

Tänk istället om man fick tänka helt annorlunda. Tänk att tänka bort dessa fyraårsperioder mellan valen och dessutom alla ettårsbudgetar. Tänk att tänka bort all tid som läggs på att tala om hur krasslig ekonomin är och att istället lägga den tiden på visioner och samtal med såväl det lokala näringslivet som civilsamhället. Det säger sig självt att det skulle generera mer kraft framåt och ökad känsla av att här är positivt att bo. Det säger också att det finns en hel del problem i strukturer och normer i svensk politik som borde belysas men som inte kommer fram och som inte tas på allvar.

Vårt kluvna Sverige behöver fler som pekar på och som engagerar sig i politik utan att vara politiker men det är inte upplagt så. Ska man påverka så ska man bli politiker sägs det, men jag är övertygad om att det behövs de som ser på skeenden bortom partipolitik och ideologier och kanske är det dags för att ta in fler sakkunniga i maktens korridorer. Fler som ser mer. Fler som ser annat.

Tänk att tänka bort all tid som läggs på att tala om hur krasslig ekonomin är och att
istället lägga den tiden på visioner och
samtal med såväl det lokala näringslivet som
civilsamhället.

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Farbara vägar behövs alla dagar

Även om november varit ovanligt grå och slaskig, vet vi att snöoväder kommer. Trafikverkets bestämmelser som fördyrar, försenar och i vissa fall helt omöjliggör att enskilda väger...

Trafikverket bidrar starkt till att urholka landsbygden

Är det jag eller Trafikverket som bestämmer om eller när jag ska flytta från mitt hem? Det frågar sig Laila Ihrström, boende i Storgranberg, och gör sig därmed till tolk för många...

Lägg fokus på positiv framtid

I väntan på regeringsbildning kan man ägna sig åt att fundera på olika skeenden bakom partipolitiken. Det finns nämligen en hel del bakom det partipolitiska som behöver belysas,...

Vad är det som är så horribelt med vänstern?

Fråga till H-P Carlsson Tärnaby:   I en intervju i VK den 21 oktober, i samband med ditt intåg i kommunpolitiken för Liberalerna, ansåg du att valresultatet i Storumans kommun var...

Snön faller och vi med den

Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...