Tisdag 23 april 2019

Lokaltidningen

Lägg fokus på positiv framtid

Ledare · Published nov 7, 2018 at 06:15

I väntan på regeringsbildning kan man ägna sig åt att fundera på olika skeenden bakom partipolitiken. Det finns nämligen en hel del bakom det partipolitiska som behöver belysas, men som ideligen göms eller glöms i debatter och dialoger kring hur landet ska styras, vilket gör mig mer och mer frustrerad.

Förra veckan hade jag förmånen att träffa ett antal kommunalråd från kommuner i Västerbottens inland där vi bland annat talade om kommunernas möjligheter kring lokal utveckling. Där uttrycktes det som vi alla inser och som borde skrivas med stora svarta bokstäver på riksdagens whiteboards och kanske till och med tapetseras över hela Rosenbad.

När man tvingas vända på varje krona och hela tiden har frågan om en budget i balans över sig så är det oerhört svårt att driva en utveckling som främjar kommunen och dess medborgare. En utveckling som bygger på långsiktiga strategier och som de flesta medborgare egentligen vill se och troligen kan tänka sig bidra till för att främja sin egen livsmiljö.

I diskussionen kring hur det är att leda en kommun blev ordet visionsfullmäktige det som fick mig att haja till. Orden vision och fullmäktige känns inte helt naturligt i diskussioner kring politik, men såklart är det så. Såklart behöver vi visionsfullmäktigen som är mer öppna och som bjuder in till att kommunicera visioner för framtiden oavsett vilka resurser man har. För det är ju faktiskt så att om man har knappa resurser så blir det inte mer av att man lägger tid till att prata om det. Att koncentrera sig på det är lika med att låta sig dräneras och det ger också signaler till medborgarna att här är inte värt att satsa. Här finns ingenting kvar.

Tänk istället om man fick tänka helt annorlunda. Tänk att tänka bort dessa fyraårsperioder mellan valen och dessutom alla ettårsbudgetar. Tänk att tänka bort all tid som läggs på att tala om hur krasslig ekonomin är och att istället lägga den tiden på visioner och samtal med såväl det lokala näringslivet som civilsamhället. Det säger sig självt att det skulle generera mer kraft framåt och ökad känsla av att här är positivt att bo. Det säger också att det finns en hel del problem i strukturer och normer i svensk politik som borde belysas men som inte kommer fram och som inte tas på allvar.

Vårt kluvna Sverige behöver fler som pekar på och som engagerar sig i politik utan att vara politiker men det är inte upplagt så. Ska man påverka så ska man bli politiker sägs det, men jag är övertygad om att det behövs de som ser på skeenden bortom partipolitik och ideologier och kanske är det dags för att ta in fler sakkunniga i maktens korridorer. Fler som ser mer. Fler som ser annat.

Tänk att tänka bort all tid som läggs på att tala om hur krasslig ekonomin är och att
istället lägga den tiden på visioner och
samtal med såväl det lokala näringslivet som
civilsamhället.

SMÅA visar att det går bra att satsa på mindre orter

Styrelsen för Småföretagarnas A-kassa, SMÅA, har beslutat att man ska flytta sin verksamhet med nära 50 anställda från centrala Stockholm till Lycksele, Västerbotten. Beslutet är...

Dags för lokalbanker att ta över!

Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

Det är dags att ta mack- och butiksdöden på allvar!

När man en lördagkväll får höra Stefan Löfven säga att man har lyckats stoppa butiks- och mackdöden i glesbygden blir jag som mackägare och glesbygdsbo i det närmaste vansinnig....

Nu är det bråttom att förändra!

Tänk ändå vilket slöseri det är. Ett fatalt misstag från det styrande oberoende av valör som går vidare från regering till regering utan att densamme inser hur mycket det påverkar...

Avsked följs av budgetöverskott

Vad ska Arbetsförmedlingen och GD, generaldirektör Mikael Sjöberg (s), göra med sitt enorma budgetöverskott de får nästa år om de gör allvar av sitt politiska utspel om att...

Fastna nu inte i ett gnällträsk!

Tacka tusan att folk är upprörda och förbannade. Ett tydligt tecken är att 8 300 människor på kort tid anslutit sig via sociala medier till ”Inlandsupproret” och tillströmningen...