Söndag 20 januari 2019

Lokaltidningen

Lägg fokus på positiv framtid

Ledare · Published nov 7, 2018 at 06:15

I väntan på regeringsbildning kan man ägna sig åt att fundera på olika skeenden bakom partipolitiken. Det finns nämligen en hel del bakom det partipolitiska som behöver belysas, men som ideligen göms eller glöms i debatter och dialoger kring hur landet ska styras, vilket gör mig mer och mer frustrerad.

Förra veckan hade jag förmånen att träffa ett antal kommunalråd från kommuner i Västerbottens inland där vi bland annat talade om kommunernas möjligheter kring lokal utveckling. Där uttrycktes det som vi alla inser och som borde skrivas med stora svarta bokstäver på riksdagens whiteboards och kanske till och med tapetseras över hela Rosenbad.

När man tvingas vända på varje krona och hela tiden har frågan om en budget i balans över sig så är det oerhört svårt att driva en utveckling som främjar kommunen och dess medborgare. En utveckling som bygger på långsiktiga strategier och som de flesta medborgare egentligen vill se och troligen kan tänka sig bidra till för att främja sin egen livsmiljö.

I diskussionen kring hur det är att leda en kommun blev ordet visionsfullmäktige det som fick mig att haja till. Orden vision och fullmäktige känns inte helt naturligt i diskussioner kring politik, men såklart är det så. Såklart behöver vi visionsfullmäktigen som är mer öppna och som bjuder in till att kommunicera visioner för framtiden oavsett vilka resurser man har. För det är ju faktiskt så att om man har knappa resurser så blir det inte mer av att man lägger tid till att prata om det. Att koncentrera sig på det är lika med att låta sig dräneras och det ger också signaler till medborgarna att här är inte värt att satsa. Här finns ingenting kvar.

Tänk istället om man fick tänka helt annorlunda. Tänk att tänka bort dessa fyraårsperioder mellan valen och dessutom alla ettårsbudgetar. Tänk att tänka bort all tid som läggs på att tala om hur krasslig ekonomin är och att istället lägga den tiden på visioner och samtal med såväl det lokala näringslivet som civilsamhället. Det säger sig självt att det skulle generera mer kraft framåt och ökad känsla av att här är positivt att bo. Det säger också att det finns en hel del problem i strukturer och normer i svensk politik som borde belysas men som inte kommer fram och som inte tas på allvar.

Vårt kluvna Sverige behöver fler som pekar på och som engagerar sig i politik utan att vara politiker men det är inte upplagt så. Ska man påverka så ska man bli politiker sägs det, men jag är övertygad om att det behövs de som ser på skeenden bortom partipolitik och ideologier och kanske är det dags för att ta in fler sakkunniga i maktens korridorer. Fler som ser mer. Fler som ser annat.

Tänk att tänka bort all tid som läggs på att tala om hur krasslig ekonomin är och att
istället lägga den tiden på visioner och
samtal med såväl det lokala näringslivet som
civilsamhället.

Överlever fotbollen när de flesta är invandrare?

I en insändare rubricerad ”Fotboll är en mycket viktig spelare i samhällsbygget” den 3/1 framhåller Karl-Erik Nilsson och Tommy Bodin idrottens, och framför allt då fotbollens,...

Vi som levererar el betalar mest

Så har stormarna Alfrida och Jan skövlat skogar och gjort människor i norr såväl som i söder strömlösa. Och än en gång blir många av oss varse hur beroende vi är av fungerande...

Skrämmande att unga inte ser vitsen med demokrati

När folktandvården försvinner från Sorsele så märks det tydligt, alternativen finns liksom inte. Akutplatser, ambulanser, fotvård, det är mycket vi som inlandsbor drabbats av de...

Inventera jordbruksmarker nu!

Likt bönderna och växtodlarna är det nu hög tid att planera inför sommaren även för övriga markägare. Sommaren 2018 kommer många av oss minnas under en längre tid, inte minst på...

Står s-folket bakom Löfvén?

Det är en dramatisk tid i svensk politik just nu och i helgen tog Liberalerna och Centerpartiet beslutet om att lämna svensk borgerlighet och alliansen för att i stället blir...

Olika är effektivt och värdefullt

Så här efter julhelgen är det uppenbart att mat, musik och medmänniskor påverkar hur vi mår och tänker. Givetvis beror det förstås också på vilka val vi gör. Med det sällsamma...