Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

Krafttag krävs mot arbetslöshet

Ledare · Published maj 26, 2021 at 01:15

Långtidsarbetslösheten ökar och det finns en risk att den biter sig fast på en hög nivå efter pandemin. Denna inte helt oväntade nyhet rapporterades i olika nyhetskanaler för en tid sen och Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) uttryckte sin oro och ser situationen som mycket allvarlig.

Som förklaring hänvisar man bland annat till den matchningsproblematik som fanns redan innan pandemin, dvs att utbud och efterfrågan på landets arbetsmarknader inte stämmer.

Jag har tidigare uttryckt min något förtvivlade inställning till vad jag kallar nedmontering av statens ansvar gällande de viktigaste politikområdena för såväl demokratin som välfärden. Arbetsmarknadspolitik är nämligen det politikområde som, när det fungerar, står för kittet mellan såväl social-, som utbildnings-, näringslivs- och tillväxtpolitik men som sittande regering nu säljer ut i sin iver att effektivisera myndigheten och göra den mer digital.

Att tro att man kan digitalisera bort vikten av statlig närvaro och ersätta ett flertal arbetstillfällen med servicekontor är i sig problematiskt. Än mer allvarligt blir det när man drar in den för välfärden oerhört angelägna myndigheten – Arbetsförmedlingen, vars ansvar att rusta den enskilde kräver en samordnande roll, en roll som de kompletterande aktörer som uppdras att stötta människor inte har.

För att klara uppdraget att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden krävs nämligen samverkan mellan myndigheter och lokala aktörer. Inte minst med kommunen som har en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken med att stärka individer inför att ta del av Arbetsförmedlingens resurser.

Långtidsarbetslöshet beror på att den arbetslöse inte är efterfrågad på marknaden vilket känns mycket logiskt. Mindre logiskt är dock att politiken inte hänger med i omstruktureringen av arbetsmarknaden där jobb med lägre trösklar försvinner, och ersätts av mer kvalificerade, som kräver högre utbildning och hänger ihop med ungas möjlighet att klara gymnasiet. Fullgod gymnasieutbildning är ett vanligt krav för anställningar och även ett krav för vidareutbildning, vilket innebär att de som saknar en gymnasieutbildning sammantaget har en svag position på arbetsmarknaden.

Som jag ser det hänger inte arbetsmarknadspolitiken med den samhällsutveckling man bör vara bärande av. Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden samt en rekapitulering gällande tron på att kompletterande aktörer ska klara att rusta människor utan ett ansvar för samverkan.

Nu krävs kreativa krafttag för att att fånga upp unga som riskerar långa tider utanför arbetsmarknaden.

Långtidsarbetslösheten ökar och det finns en risk att den biter sig fast på en hög nivå efter pandemin.

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika