Tisdag 26 januari 2021

Lokaltidningen

Hylla de gröna näringarna

Ledare · Published nov 25, 2020 at 01:15

Visst är det intressant vad som väcker känslor, engagemang och får mycket av uppmärksamheten? Jag reflekterar ofta kring att helheten gång efter annan får stå tillbaka för enskilda ”storys”, enskilda fall där saker spårat ur, eller utmärker sig unikt och uppmärksammas i media. Det kan vara alltifrån tragiska olyckor till unika fall av produktionsrekord eller dalar. Men var finns berättelserna om våra vardagshjältar inom den gröna näringen i Sverige? Våra jordbrukare och skogsbönder som får Sveriges hjul att snurra, landsbygden att växa och som ser till att vi har mat på våra bord.

Jag tycker LRF fångade upp detta på ett bra sätt under den gångna vecka när man valde att trycka på och på bred front gå ut och informera om Sveriges gröna näringar, våra gröna näringar, det hållbara valet. Lokalt i min hembygd gjordes det genom att placera ut balar utanför den lokala lanthandeln och fästa budskap kring våra gröna näringar och dess betydelse för den miljömässiga-, sociala- och ekonomiska hållbarheten. 

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över. Jag tror inte alla veta att den svenska nötköttsproduktionen har 70% lägre klimatpåverkan jämfört med världssnittet, de svenska tomaterna odlas till 90 % med hjälp av fossilfri uppvärmning och att ängs- och hagmarker betyder oerhört mycket för den biologiska mångfalden. Trots detta är varannan tugga vi äter importerad idag, hur kan det vara möjligt? Ett annat viktigt inspel är jobbskapandet. De gröna näringarna är mer jobbskapande än andra branscher. En miljon kronor i ökad omsättning innebär 2,5 nya jobb. Motsvarande siffra för övriga näringslivet är 1,4 nya jobb.

I Västernorrland kommer exempelvis var 9:e skattekrona från sysselsättning i skogsnäringen, här finns ca 2,9 miljarder träd och jordbruket sysselsätter omkring 4 500 personer.I Norrbotten och Västerbotten sysselsätter gröna jobb inom odling, djur, skog, ekonomi, trädgård, miljö, teknik och mat 16 200 personer. Här finns även 99 445 hektar odlingsbar åkermark och skog som tillväxten från skogen här binder koldioxid för 2 040 000 personer per år.

Det finns många skäl till att välja lokalproducerad mat, bland annat för den lokala tillväxten, fler arbetstillfällen, öppna landskap, landsbygdsutvecklingen och den inhemska matproduktionen som gör oss starkare vid kriser.Våra Svenska bönder är förebilder vad gäller miljö och klimatarbetet. Det viktigaste är att vi alla känner att vi kan göra något och bidraga tillsammans, handla lokalt och handla lokalproducerat. Berättelsen om våra gröna vardagshjältar behöver berättas om och om igen, medvetenheten behöver öka och förhoppningsvis kan ännu fler landa i förståelsen kring vikten av våra gröna näringar och betydelsen av det arbete som våra bönder gör dag som natt, året om.

Den gröna näringen är stor i norra
Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat