Tisdag 20 oktober 2020

Lokaltidningen

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ledare · Published sep 29, 2020 at 01:15

Den nya gymnasielagen är absurd. Tanken var god att låta ensamkommande barn som väntat på sin asylprocess i mer än tre år på grund av Migrationsverkets orimligt långa väntetider skulle få en andra chans till uppehållstillstånd om de skaffade sig utbildning och jobb. Men det hela har urartat till en fallstudie för hur man bäddar för ett totalt fiasko. Alla inblandade, stat, kommun och framför allt de ensamkommande ungdomarna är förlorare i denna soppa.

Lagen är ett hafsverk och måste göras om. NU. Kraven som ställs är ohemula och lockar fram de sämsta hos alla inblandade. Rasismens fula tryne dyker upp, liksom svartjobb, kriminalitet, ångest och depression.

Det första kravet är att dessa elever ska avsluta sin gymnasieutbildning med godkända betyg. Redan det ställer stora krav eftersom många har språksvårigheter, psykisk ohälsa, familjeproblem och så vidare. Vetskapen om att de, när de väl fått sin examen, ska hitta en fast tjänst inom sex månader, med lön enligt kollektivavtal, skapar förstås en oerhörd stress.

Dessa krav är helt absurda för en person som kom till Sverige för fyra, fem år sedan. Hur många ungdomar födda i Sverige får fast tjänst direkt efter gymnasiet?

För att klara sig tar en del studielån för tre år. Det kan bli uppåt 350 000 kronor. Lägg därtill i snitt 300 000 kronor för en gymnasieplats under tre år.

Om de efter gymnaseiutbildningen inte hinner skaffa jobb inom 6 månader utvisas de. Staten förlorar 650 000 kronor och ungdomarna kanske sitt liv vid ankomsten till Afghanistan.

Kommuner där dessa ungdomar bor hamnar i oerhört svåra överväganden. Om de inte erbjuder plats på en gymnasial yrkesutbildning i till exempel svetsning pekar Migrationsverket med hela handen och säger: Ut ur landet!

Många har trots 4-5 år på det speciella språkprogrammet inte tillskansat sig basala färdigheter i det svenska språket och har därför kanske väldigt svårt att gå en yrkesutbildning. Man kan ju tycka att svetsa kan man väl göra utan att kunna skriva essäer och hålla middagstal men yrkesutbildningar idag är avancerade och kräver goda färdighter i språkhanteringen.

Vill, kan eller bör en kommun ge dessa ungdomar en chans trots osäkerhet om de klarar av utbildningen?

Bilan ligger plötsligt hos de kommunla tjänstemännen som inte vet någon råd och bollar iväg den heta potatisen till poltiken. Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer till en ovisshet i Afghanistan eller till ett papperslöst liv i Sverige där försörjningen kanske blir svarta jobb med slavlöner eller i värsta fall kriminalitet.

Gör om lagen. Ge rätta förutsättningar. Annars är vi alla förlorare och har lurat både oss själva och ungdomarna.

Ingen kommunpolitiker med en
humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer.

S: Vi har jobbat hårt med företagsfrågor

Som socialdemokratiskt fd kommunstyresleordförande (KSO) finner jag det angeläget att göra en tillbakablick över Socialdemokraternas arbete med bland annat arbetsmarknadsfrågor....

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Nyttja byaföreningarna istället för dyra konsulter

I min hemby på 40-talet med 30-tal invånare var de flesta hemmansägare. I byn fanns några experter; skomakare, smed och snickare. Hade man problem så fanns det alltid lösningar...

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.

Höj hastigheten på epan

Om epa-traktorerna skulle få gå 50 km/h så skulle de följa trafikrytmen mycket bättre och det skulle bli mindre köer. Dessutom så tar det alldeles för lång tid att ta sig till...

Gymnasielagen blev ett fiasko

Ingen kommunpolitiker med en humanistisk värdegrund och anständighet i kroppen utvisar dessa killar eller tjejer.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport