Söndag 24 oktober 2021

Lokaltidningen

Glöm inte det glömda valet

Ledare · Published sep 15, 2021 at 01:15

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan kan du sluta läsa redan nu för den här ledarkrönikan kommer att handla om kyrkovalet nu på söndag.

Eller förresten, läs ändå. För det handlar inte bara om Svenska kyrkan och kyrkovalet. Det handlar i grund och botten om vår demokratiska omvärld och om rätten att vara med och göra sin röst hörd.

I år firar demokratin 100 år i Sverige. 100 år av allmän och lika rösträtt. Min farmor Anny Karolina, född 1903, var 18 år när allmänna val hölls för första gången 1921 där både män och kvinnor fick rösta på lika villkor. Det är bara en par, tre generationer bort. Visserligen var rösträttsåldern några år högre då, men ändå en milstolpe i vår demokratiska historia.

Jag minns när farmor röstade sista gången 1982 innan hon gick bort några år senare. Hon var 79 år. Klädd i finkappan och ”gå-bort-hatten” blev hon skjutsad av min far för att hon skulle få använda sin rättighet att lämna sin röst bakom det vackra valbåset i trä i vallokalen på församlingshemmet hemma i Resele. Att få rösta handlade för farmor om just att FÅ rösta.

På söndag är det dags för kyrkovalet. Då har vi drygt 5 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan som är äldre än 16 år möjlighet och rättighet att vara med och utse vilka som ska representera oss i Svenska kyrkans olika beslutande organ.

Här i norra Sverige är det långt över en halv miljon norrlänningar som har chansen att rösta i kyrkovalet (215 019 i Härnösands stift och 300 555 i Luleå stift).

Fast egentligen är det ju tre val; det lokala valet till kyrkofullmäktige, det regionala valet till stiftsfullmäktige och det nationella valet till kyrkomötet.

Valdeltagandet sist det begav sig för fyra år sedan var det högsta på över 80 år. Ändå var det bara blygsamma 19,08 procent (att jämföra med valdeltagandet till riksdagsvalet 2018 på 87,18 procent…).

Det är inte för inte kyrkovalet brukar kallas för det glömda valet. Drygt 80 procent av de röstberättigade ”röstskolkar” och med jämna mellanrum höjs röster om hur ”fel” det är att politiska partier ska vara med och styra kyrkan.

För mig handlar det tvärtom att det, precis som i alla andra val, handlar om det viktiga grundfundamentet i vår demokrati; alla rösters lika värde.

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter och det finns många tecken på att partier långt ut på högerkanten använder kyrkovalet som testballong för långt högre mål.

Rösträtten är ingen plikt. Det är en rättighet. En rättighet som bara är 100 år gammal. Släng inte bort den rätten.

Demokratin är skör. Ju lägre
röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Ovaccinerade ska inte jobba med äldre

Inom Lyckseles äldreomsorg finns det idag personal som väljer att inte vaccinera sig mot covis-19. I Sverige har vi rätten att avböja att vaccinera sig. Om man har gjort ett...

Tala klarspråk under oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Det är på landsbygden det händer.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika