Fredag 23 oktober 2020

Lokaltidningen

Framtidstron får vi skapa själva

Ledare · Published sep 23, 2020 at 01:15

Lycksele 20 000 år 2000 lyder kommunens nya framtidsdevis. Står i kön på Domus och ser den i ett ställ bredvid kassan. Folk som står bredvid mig i kön kommenterar:

Jo, jo nu har kommunen fått storhetsvansinne samtidigt som flera stora företag drar härifrån. Skogsbolagen, Televerket och Postens Diligenstrafiks huvudkontor för att nämna några…

Året är 1990. Jag är tjugo år och mamma, pappa och storebror har just flyttat vilket gör det naturligt att jag funderar på var jag ska bo. Vill gärna tro på en framtid här. I min hemstad. Här finns det mesta man behöver, men kommunens devis känns aningen kaxig eftersom de flesta jag känner flyttar härifrån.

Jag är dock kvar. Och trivs bra men med en pådyvlad känsla av att vara misslyckad. Den som inte kom iväg. Normen känns tydlig och jag hör hur snacket går. "Här finns inget att göra. Den som vill mer åker. Så enkelt är det". Normen om att de lyckade åker till Umeå eller Stockholm är redan då djupt rotad.

Jag minns väl hur denna brytpunkt påverkade oss som bor i Norrlands inland. Till dess fanns en framtidstro kring att man tänkte sig kunna påverka möjligheterna till en positiv utveckling. Men någonting hände. En radikal förändring av regionalpolitiken inträffade när den omvandlades till en politik för hela landet och ansvaret för att utforma innehållet i politiken placerades hos regionala självstyreorgan.

Lokaliseringspolitiken kom på detta sätt att via regionalpolitiken omvandlas till en regional politik vars uppgift var att främja tillväxten i alla delar av landet. En förklaring till denna omvandling var att Sverige som nybliven medlem i EU valde att anpassa sig till unionens sammanhållningspolitik. Tillskottet av medel från europeiska regional- och socialfonder blev ett ekonomiskt incitament till att anpassa den nationella regionalpolitiken. Den gamla nationella regionalpolitiken som fokuserade på stödområden blev på så sätt omodern. Ni som vill läsa mer om detta kan söka upp Tillväxtanalys rapport "Från aktiv lokaliseringspolitik till regional politik".

Ja, framtidstron för våra inlandskommuner får vi nog se till att skapa själva medan vi fortsätter knacka på hos våra regionala organ som Region Västerbotten och länsstyrelsen. Att Sverige ska återgå till en nationell politik som faktiskt tar hänsyn till inomregionala skillnader, sådana som alltid funnits långt innan EU uppfanns, verkar långsökt. Vilket jag är den första att beklaga även om jag fortsätter tro på Lycksele och inlandet. Inte minst i spåren av pandemin men det är en annan historia som pågår nu.

En radikal förändring av regionalpolitiken inträffade när den omvandlades till en
politik för hela landet.

Att Sverige ska återgå till en nationell politik som faktiskt tar hänsyn till inomregionala skillnader verkar långsökt.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Länet behöver mer vindkraft

Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Vård för utsatta av sexualiserat våld är viktigt!

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Våldet gör att kvinnor diskrimineras och utsätts för fysiskt och psykiskt lidande....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport