Lördag 15 augusti 2020

Lokaltidningen

Elflyg och drönare är framtiden

Ledare · Published jul 1, 2020 at 06:15

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats, Luleå tekniska universitet, Luftfartsverket och Trafikverket som intressenter.

Det handlar om att utveckla tekniken för drönare och elflyg som kan användas i samhällets tjänst.

Forskningsprojektet EDIS (elflyg och drönare i samhällets tjänst) ska visa på möjligheter att förbättra samhällsservice och transporter med hjälp av drönare och elflyg i områden med stora avstånd och begränsad tillgång till kritiska samhällsfunktioner.

Intentionerna i projektet är att man i framtiden ska kunna använda drönare för en första bedömning vid akuta insatser som till exempel bilolyckor, fjällräddning och lavinsökning.Drönarnas hastighet ger möjlighet att färdas snabbt över långa avstånd.

Andra områden som ska utvecklas är funktioner för rutinmässiga och schemalagda insatser som idag rutinmässigt görs med hjälp av helikopter. Helikoptrar kan ersättas med elflyg för till exempel översyn av skogsbestånd, bedömning av lavinfara och sjöförhållanden, stormskador som påverkar infrastrukturen och skogsbränder.

Bas för projektet blir LARC (Luftfartsverket Aviation Research Center) på Örnsköldsviks flygplats och diskussioner förs med Åsele och Storumans kommuner att de ska bli ”satellitbaser” för tester och validering.

Potentialen är stor för hur det här kan vara landsbygden till gagn. De maskiner som används är bland annat drönare som kan färdas i hastigheter på 250 km/h med en räckvidd på över tio mil.

Räddningstjänst och övervakning i glesbygd innebär långa avstånd. Att mer effektivt använda modern drönarteknik och elflyg är därför miljömässigt hållbart, ekonomiskt försvarbart och kan ge en förbättrad samhällsservice för oss människor som bor i glest befolkade områden som också har rätt att känna trygghet i vår närmiljö.

Bakom knuten väntar andra utvecklingsområden. Tänk bara på vad det här skulle kunna innebära för den växande besöksnäringen. Tanken svindlar – det är bara fantasin som sätter gränser!

Dessutom är det miljösmart att använda elflyg drivna med förnybar energi istället för helikoptrar som körs på fossila drivmedel. Eldrivna drönare och flygplan bidrar helt enkelt till minskad klimatpåverkan.

Det handlar om att utveckla tekniken för drönare och elflyg som kan användas i samhällets tjänst.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Avloppslögnen blir sanning

När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Pandemin avslöjar hur naken kejsaren är

Att döma av Elisabeth Björnsdotter-Rahms insändare ”Covid-19 slår hårt mot ljud- och ljusbranschen” 20200722 verkar även hon ha tagit det dramatiska steget över till socialism....

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Min sommarpärla

Märke: Cadillac Coupe de Ville

Årsmodell: 1962.

Tillverkad i: USA.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport