Måndag 1 juni 2020

Lokaltidningen

Decentraliseringen vinner mark

Ledare ˇ Published maj 2, 2019 at 01:15

Bit för bit. Gård för gård och verksamhet efter verksamhet har tömts på innehåll som ett resultat av decennier av centralisering. Att detta ligger bakom vårt kluvna land är allmänt känt, på gränsen till uttjatat faktiskt och att fortsätta påpeka det i olika debattforum verkar inte vara effektfullt. Kanske är det istället dags att vända på kuttingen och påpeka alla fördelar med att decentralisera såväl privat som offentlig sektor.

Jag tänker ibland tillbaka på när Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg höll sitt föredrag och berättade om AF:s nya etablering i Lycksele för snart två år sedan. Det hela är ett kärt minne eftersom det var så otippat. Det var en riktigt rolig överraskning att 100 statliga jobb skulle lokaliseras i Lycksele, tvärtemot vad den purfärska utredning av statlig lokalisering som statskontorets utredning visade på. Nämligen att Västerbotten har relativt hög andel statliga jobb jämfört med andra län och därmed inte behöver fler.

Bortsett från att statliga utredningar lever kvar i uråldriga strukturer sa Sjöberg en del som är värt att lägga på minnet. Nämligen att beslutet om att välja Lycksele framför Stockholm grundade sig på vetskapen om att glesbygd tenderar ha mer lojala människor till personalstyrkan. Han talade också om lägre kostnader för lokaler och personal eftersom marknadspriserna är lägre än i storstan.

Ungefär, eller ganska precis samma sak, sa ledningen för Småföretagarnas A-kassa om beslutet att flytta sitt kontor med 50 anställda från Stockholm till Lycksele. De beslutet grundades bland annat på att man skulle spara avsevärt med pengar på såväl personal- som lokalkostnader. Kostnader som vid närmare eftertanke inte var försvarbart att medlemmarna skulle behöva bekosta för ett kontor i Stockholms innerstad.

Dessa två exempel visar på att tiden är inne för decentraliseringens tidevarv. Allt annat är dumt. Eftersom man förutom det ekonomiska även tjänar på så kallade mjuka värden genom att decentralisera till och lokalisera sig på mindre orter. Exempel på det är att mindre enheter snabbare kan ställa om när så krävs i ett samhälle och en tid av ständig förändring. Ytterligare ett exempel är att personal vid mindre enheter är mer vana att vara flexibel och ta tag i frågor mer självständigt. Dessa fördelar i kombination med en lägre personalomsättning gör det hela till ett vinnande koncept.

Att staten gått före i centraliseringshysterin är ingen hemlis och det är heller ingen hemlis att det inte är ett klokt sätt att använda vare sig ekonomiska, sociala eller humana resurser i vårt land.

Kanske är det istället dags att vända på kuttingen och påpeka alla fördelar med att decentralisera såväl privat som offentlig sektor.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.