Tisdag 18 februari 2020

Lokaltidningen

Äntligen vänder flyttströmmen

Ledare · Published feb 12, 2020 at 01:15

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar storstaden och flyttar hem till sina födelseorter eller mindre orter. Orsaken är framförallt bostadsbristen. För en barnfamilj som ska växla upp till en större bostad krävs en mindre förmögenhet och utbudet av bostäder är snålt och många äldre klamrar sig fast i sina hus eller stora lägenheter.

Framförallt är det utbildat folk – lärare, läkare, sjuksköterskor och offentligt anställda – som rör på sig. Många har en gång i tiden flyttat för studier till nya orter och att flytta igen upplevs inte som så dramatiskt.

Landsbygden och mindre orter har plötsligt blivit inne och det är bara att hojta halleluja i högan sky. Nu blir de orter som envist stretat och strävat med att behålla småskolor, lanthandlar, idrottsanläggningar, gatlysen och en hygglig infrastruktur attraktiva. Det har lönat sig att trotsa den i decennier pågående centraliseringen.

Det finns trots allt väldigt många människor med eld i själen och en outsinlig kraft att i stort och smått hålla orter vid liv. Det är byalag, det är föreningar, det är driftiga företagare, det är ungdomar som tar över släktgårdar som vi har att tacka för att hela Sverige lever. Det är inte myndigheter och rikspolitiken. De har snarare jobbat med att avlöva och suga ut övriga landet på så väl naturtillgångar som arbetskraft. Det är landsbygdens folk som stretat i motvind och som vi nu ska vara evigt tacksamma för att de orkat.

Människor ockuperar, demonstrerar och aktiverar sig mot nedläggningar av skolor, sjukhus, bibliotek och äldreboenden. De utmålas stundom som obändiga och besvärliga, till och med hotfulla. Ett gott exempel är de numera internationellt kända ockupanterna vid Sollefteå sjukhus som oförtrutet stålsätter sig mot nedmontering av en anständigt nära vård.

Strömmen av folk som väljer landsbygden är inte strid men den finns, den växer och den gjuter mod i småorterna. Många som väljer att flytta tittar på kvalitet på skola, tillgång till barnomsorg, närhet till natur och kulturutbud. Storstaden har begränsingar när det gäller att få livspusslet att gå ihop, avstånden är ofta långa eller tar tid, bilköerna frestar på och barnens fritidssysselsättningar blir ofta begränsade av ekonomiska eller tidsmässiga skäl. På mindre orter har man ofta både råd och tid med flera olika aktiviteter.

Hatten av för alla som stått upp för och tror på sin bygd.

Landsbygden och mindre orter lockar plötsligt och det är bara att hojta halleluja i högan sky.

Det är landsbygdens folk som stretat i motvind och som vi nu ska vara evigt tacksamma för att de orkat.

Alla hjärtsjuka barn i Västerbotten ska ha en chans

Allt fler barn i Västerbottensom föds med hjärtfel överlever i dag till vuxen ålder. Det är glädjande, men det sätter också press på vården att erbjuda den typ av specialistvård...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

C: Vi går med rak rygg och tar ansvar i kommunen

Moderaterna och Politiskt alternativ lämnar samarbetet i majoritet i Vilhelmina kommun. Därmed finns ingen majoritet eller nån Koalition. Det är tufft att vara den där lokala...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.

Använd mer bioenergi i länet

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi. Det går att ersätta i stort sett alla...

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.