Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

Analys om landsbygden saknas

Ledare · Published jun 9, 2021 at 01:15

Jag har varit politiskt intresserad ända sedan tonåren och det är nog därför som jag under alla år retat upp mig på professorerna under valvakan. Det är kommentarerna om landsbygd som får mig att gå i taket, för svaret på alla frågor om varför vi röstar som vi gör beror alltid på att vi är lågutbildade. Vi är soffliggare för att vi är okunniga, vi röstade nej till EMU för att vi inte fattade bättre och så vidare i all oändlighet.

I rapporten ”Landsbygden slår tillbaka?” har Gissur Ó Erlingsson, Henrik Oscarsson och Rickard Öhrvall, jämfört de poliska strömmarna och människors tillit till politiker och institutioner i Sverige med andra länder och kommit fram till att det än så länge inte finns samma grogrund här som i exempelvis Frankrike och USA för ”antietablissemangsrörelser”.
Det är bra. Problemet är att de bygger stora delar av sina analyser på fakta från SOM-institutet, (samhälle opinion och medier) som är kopplat till Göteborgs universitet, som redan för flera år sedan slog fast att klyftorna mellan stad och landsbygd inte ökat utan var en ”effektsökande överdrift”. De som ansåg att klyftorna ökat var med andra ord redan då opportunistiska gnällspikar.

SOM-institutet gör fortlöpande kvantitativa studier och har i decennier sammanställt statistik från svar på enkätfrågor. Nu råkar jag vara en av dem som under många år svarat på alla enkäter jag fått från SOM-institutet och varje gång har jag i övriga kommentarer påpekat att det saknas ett glesbygdsperspektiv för svarsalternativen.

I ”Landsbygden slår tillbaka?” beskriver forskarna, precis som SOM-institutet, att stadsbor har högre utbildning, är mer politiskt intresserade och har större tilltro till demokratin. De påtalar visserligen att ”missnöje, misstro och etablissemangskritik är något större på landsbygden än i staden” men det problematiseras inte nämnvärt. Att nästan hälften av Sveriges kommuner har färre invånare nu än vad de hade 1974, trots att befolkningen i landet som helhet har ökat med nästan två miljoner, blir också fakta utan djupare analys. I allmänna ordalag nämns att statens närvaro minskat i glesbygd och att servicen förvunnit. Men slutsatsen av hela baletten är att det knappast finns något parti som kommer att engagera sig i och för glesbygd, eftersom det inte ger några röster – och att inte ens Centerpartiet längre företräder landsbygden.

Jag måste säga att jag förväntat mig en djupare analys, men statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende. Mest iögonfallande är tesen att glesbygdsbornas tillit till grundskola, vård och polis skulle vara ett bevis på att det inte finns ett växande missnöje.

Men herregud. Det är ju inte skolorna, vården eller polisernas insatser som vi ogillar, det är bristen på detsamma som skapar politisk misstro, för att bara dra ett exempel på alternativ slutsats. Jag tar mig för pannan och tänker att klyftorna mellan verklighet och teori knappast kan bli större än så här. De borde skämmas, men minns mina ord. Den här rapporten kommer att vara alibi för fortsatt storstadsfixering och centralisering. Tyvärr.

Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.

Skogsbränder kan undvikas

Nu är sommaren här och om den blir lika varm och torr som för tre år sedan är risken för skogsbränder stor. Men både allmänhet och skogsägare i Västerbotten kan bidra till att...

Vi måste ruska om tillsammans

Utan en levande lands- och glesbygd klarar vi inte klimatomställning och Hela Sverige varken att leverera eller leva.

Feminister ignorerar förslossningsvården

Kristdemokraterna värnar BB i Lycksele. Barnmorskeförbundet är tydliga – personalförsörjningen måste lösas långsiktigt. Enligt dem saknas fem barnmorskor i Lycksele, och därtill...

Samverka för ökad folkhälsa

Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop.

ViSK vill bestämt bevara den biologiska mångfalden

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket...

Analys om landsbygden saknas

Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar