Lördag 27 februari 2021

Lokaltidningen

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Ledare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Covid-19 har dominerat 2020 för alla – nationer, företag, organisationer och enskilda människor. Många har insjuknat och dött runtom i världen vilket är djupt tragiskt. Men ingenting är så tragiskt att det inte för något gott med sig. Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden. Här är några tecken som har tydliga samband med varandra:

Ökat distansarbete. Norske Bank spår att distansarbete efter pandemin kommer att öka från 5 procent till 20 procent. Det innebär en dramatisk förändring för var många människor kan bosätta sig. Med hemarbete två dagar i veckan kan pendlingsavståndet till arbetsplatsen öka med två mil utan att mer tid och pengar behöver läggas på arbetsresor.

Ökade fastighetspriser på landet. Ovanstående förhållande kan redan avläsas i ökade fastighetspriser på landsbygden och i mindre städer och tätorter medan priserna i exempelvis Stockholm nu pressas neråt. Hemarbete leder till behov av större bostadsyta för att rymma ett hemmakontor. Större boendeyta kan man komma över billigare längre från städerna.

Trängsel inte längre inne. Trängsel som överideologi i samhällsplaneringen har nu fått sig en rejäl törn. Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö har drabbats hårdast av pandemin. Runt 70 procent av stockholmarna vill inte att man ska bli fler. På landsbygden har pandemin påverkat livet betydligt mindre.

Ödehus renoveras. En tydlig trend under året är att fler ödehus i områden som drabbats hårt av urbaniseringen köps och renoveras och därmed väcks nytt liv i dessa bygder. Internet gör att sådana projekt kan kombineras med kvalificerade distansjobb.

Jordbruket samhällsviktig verksamhet. Från klassning som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken har nu jordbruket och livsmedelsbranschen under pandemin klassats som samhällsviktig verksamhet. Äntligen!

Närproducerat före ekologiskt. Kraftigt ökat intresse för närproducerade livsmedel och tillbakagång för så kallad ekologisk mat. Nödvändigt för att öka svensk självförsörjning, för ökad ekonomisk verksamhet på landsbygden och inte minst ur klimatsynpunkt. Ju mer det växer på åkrarna ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Strandskyddsutredningen. Som grädde på moset kom i mitten av denna månad Chatarina Håkanssons Strandskyddsutredning (en följd av januariavtalet). Förslaget går ut på att skärpa kraven där de behövs och göra det lättare att bygga där de inte behövs. Äntligen!

Nu gäller det för alla att göra sitt – politiker, företagare, organisationer och enskilda personer – för att ta tillvara de möjligheter som finns att skapa en livskraftig, växande landsbygd när vi tillsammans förhoppningsvis får bukt på pandemin

Med detta önskar ledarredaktionen alla läsare ett Gott Nytt År.

Många tecken tyder på att just
pandemin blir starten på en positiv
vändpunkt för landsbygden.

Sätt stopp för vardagsbrotten i Lycksele!

Inbrott. Skadegörelse. Bluffakturor. Bit för bit stjäl de företagarnas framtidstro. Vardagsbrotten som dagligen drabbar Lyckseles företag fortsätter att öka - i skymundan av...

Se möjligheterna bortom krisen

Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot corona.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

CK: Nej till könsstympning!

Vi måste skydda flickors och kvinnors frihet från våld och könsstympning. Kvinnlig könsstympning har varit förbjuden i Sverige i nästan 40 år, men förbudet är inte tillräckligt...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar