Måndag 25 maj 2020

Lokaltidningen

ARN – då ska du anmäla

Idag får vi lära oss mer om hur – och när – man anmäler ett företag till ARN.

Konsument · Published nov 22, 2018 at 10:00

Allmänna reklamationsnämnden kan pröva en tvist mellan dig som konsument och ett företag. Du som inte kommer överens med företaget du handlat av kan göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, hädanefter kallat ARN.

ARN är en myndighet som avgör tvister mellan konsument och företag. ARN är opartiska och ger inte råd i enskilda ärenden. Under 2017 fick ARN in nästan 15 000 ärenden för prövning. Det kostar inget att få sitt ärende prövar i ARN. Du kan göra anmälan direkt på www.arn.se. Det tar runt sex månader innan ärendet är handlagt och belutat. Det går inte att få förtur.

Innan du gör en anmälan till ARN skall du ha klagat hos företaget och fått svaret nej eller delvis nej eller inget svar alls. Företaget bör svara inom fyra veckor på den vara du klagar på. ARN prövar många typer av tvister mellan konsument och företag men inte alla.

Checklista:

Varan eller tjänsten är för privat bruk.

Den är köpt av ett företag.

Företaget har sagt nej till ditt krav.

Anmälan skall vara hos ARN inom ett år från första gången du kontaktade företaget.

Ditt krav ligger över värdegränsen, som är mellan 500 kr och 2000 kr, beroende vilket område din vara eller tjänst tillhör. Det finns 12 olika områden.

Ärendet kan prövas av ARN.

Företaget du anmäler riktar sig till den svenska marknaden eller har tillräcklig anknytning till Sverige.

De 12 olika områdena är: allmänna, bank, bostad, båt, elektronik, försäkring, motor, möbler, resor, skor, textilier och tvätt

I anmälan ska du på ett klart och tydligt sätt berätta vad du vill att ARN skall besluta. Du måste också beskriva hur du kommit fram till dina krav. ARN kan besluta om exempelvis att företaget skall avhjälpa ett fel, byta ut en vara, göra prisavdrag eller att avtalet skall hävas. Du kan inte få ersättning för sveda och värk, utan endast för ekonomisk skada.

Din anmälan kan inte vara anonym. Det företag du anmäler får läsa det du skickat in. Alla handlingar som kommer till ARN är offentliga. Det innebär att alla har rätt att läsa dom. Handlingarna sparas i två år. Beslutet i ärendet blir för alltid sökbart.

Det är ditt ansvar att skicka in den bevisning som du vill att ARN ska titta på. ARN gör inga egna efterforskningar för att få in bevisning. ARN prövar inte alltför omfattande anmälningar. ARN har rätt att säga nej till att pröva ärenden med allt för mycket material. Ibland kan det vara bättre att gå till domstol i sådana ärenden.

Som bevis kan du använda dig av kvitto, fakturor, skriftliga avtal, offert, garantier, besiktningsprotokoll, foton (tänk på att du fotar helheten, exempelvis en soffa och sedan det som är felet på soffan). ARN tar inte emot bevisning i länkar, eftersom information på internet kan ändras.

När ärendet kommer in till ARN kontrolleras det av en beredningsjurist som ser om ärendet kan prövas av ARN. Om något saknas i dina handlingar kontaktar ARN dig så att du har möjlighet att komplettera ditt ärende.

Efter det får företaget möjlighet att svara, och du får kommentera det. Om företaget inte svarar inom utsatt tid utgår ARN från de uppgifter du skickat in och fattar beslut. ARN:s beslut är en rekommendation om hur tvisten ska lösas. ARN:s beslut kan inte överklagas. Är du inte nöjd med beslutet kan du gå till domstol.

Du kan alltid läsa mera om hur du gör en anmälan på www.arn.se. Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare. Det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. Den som påstår något skall bevisa det.

Den som påstår något skall bevisa det.

Sen vår drabbar renkalvar

AMMARNÄS Kyla och mycket snö i fjällen kan i värsta fall innebära att upp emot hälften av renkalvarna som nu föds inte överlever till sommaren. – Vajorna har börjat föda sina...

"Hela agerandet är fruktansvärt"

SORSELE Hovrättens dom i förra veckan ser ut att bli sista ordet i konflikten om ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas. – Jag skulle bli förvånad om domen...

Konsten att timra hus

VILHELMINA Det finns ett stort intresse för att lära sig den urgamla konsten att timra. Meborgarskolan i Vilhelmina ordnar i sommar ett antal kurser i den ädla konsten....

Satsar på fler vikarier med ny webbutbildning

ÅSELE I coronatider satsas det extra mycket på vård och omsorg. Åseles äldre- och funktionshinderomsorg har tillsammans med Lärcentrum i Åsele anordnat infoträffar där de...