Onsdag 8 juli 2020

Lokaltidningen

Foto: ARKIV/URBAN VIKLUND

Så blir årets älgtilldelning

Länet · Published jun 18, 2020 at 14:20

Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.

De senaste åren har älgstammen i Västerbotten minskat i storlek, i linje med den målsättning som finns och planen är att minska antalet älgar ytterligare.

I nedanstående lista kan du se hur stor tilldelningen blir för varje område.

Älgjaktstider i Västerbotten 2020

  • Älgskötselområden och Licensområden

7 september -27 september 2020
12 oktober 2020 - 31 januari 2021, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

7 september - 11 september 2020
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Lokaltidningen satsar på Malå

INLANDET Mediekoncernen Tidningar i Norr, där Lokaltidningen är en av fyra systertidningar, har beviljats drygt 4,8 miljoner kronor i stöd till lokal journalistik. Av det går...
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport