Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

Jord & Skog

85 björnar får fällas – kraftig ökning

SÖDRA LAPPLAND En tilldelning på 85 björnar och en uppdelning av länet i två stora jaktområden. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som fattats av...

Nöjda med nytt ripjaktsbeslut

SÖDRA LAPPLAND Ändrade jakttider för ripa och jakt på ejder upphör tills vidare. Tidigare beslut att förkorta perioden för ripjakt har nu rivits upp. Ripjakten kommer för...

13 616 älgar är årets jakttilldelning

SÖDRA LAPPLAND Länsstyrelsen har beslutat om 2021 års licensjakt på älg. Målsättningen är att 13 616 älgar ska fällas i länet.

Återvätning av dikade våtmarker

SVERIGE Skogsstyrelsen har fått 169 miljoner kronor över tre år i ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att intensifiera arbetet med att återväta dikade våt- och torvmarker.

Satsar på forskning om multiskadad skog

LÄNET Norra Skogs forskningsstiftelse har valt att satsa särskilt på forskning kring multiskadad skog.

Unik prototyp i Storuman

STORUMAN En unik prototyp till skogsmaskin som både fäller och buntar klenstam har utvecklats och tagits fram av Cintoc AB i samarbete med Compia AB i Storuman. – När...

Värmen ökar risken för borreangrepp

SVERIGE Det är inte bara människor som sett fram emot sommarvärmen – för granbarkborren betyder det att svärmningen är igång med skogsskador som följd.

Aldrig sågats så mycket i Sverige

SVERIGE För att möta den höga efterfrågan har svenska sågverk växlat upp till högsta möjliga tempo och nådde i mars en produktion på 1,9 miljoner kubikmeter trävaror.

Gårdarna blir färre och större

SVERIGE Mellan 2016 och 2020 minskade antalet jordbruksföretag med 4 000 till 58 000, enligt statistik från Jordbruksverket.

Svenska kontorshus i trä ökar

SVERIGE Efterfrågan på limträ har skjutit i höjden och orsaken är de ökade kraven på hållbarhet.

Dorotea saknar mål om lokala livsmedel

DOROTEA Av 17 kommuner är det bara fyra som har satt upp mål för lokal upphandling. Samtidigt saknar även flera kommuner strategier för att öka den lokala upphandlingen. Men det...

Säkrare prognoser om risk för skogsbrand

SVERIGE Efter de omfattande och svårsläckta skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 har nu brandriskprognoser med större precision utvecklats.

VIDEO: Lantbruk läggs ned: "Vi har fattat rätt beslut"

BRATTEN Dan Ögren och Elisabeth Sjödin Ögren har drivit välkända Brattens lantbruk sedan 1988. Men nu läggs lantbruket ner, efter 100 år i samma släkt. – Det känns ändå bra, vi...

20 miljoner på ny skogsteknik

SVERIGE Nu görs en rejäl satsning på att utveckla ny teknik inom markberedning med en självgående, fjärrövervakad förarlös planteringsmaskin.

Fågelinfluensa drar norrut

SVERIGE Årets utbrott av fågelinfluensa är det värsta i Sveriges historia och börjar nu märkas av i flera led av fjäderfäproduktionen.

Tveksam effekt för barkborrefällor

SVERIGE Det sätts ett stort hopp till att feromonfällor ska hjälpa till att bekämpa granbarkborren, men en ny rapport från Skogsforsk visar på tveksam effekt.

Lantbruksföretag fokuserar på underhåll och anställa

SVERIGE Landshypotek Bank har gjort en undersökning om vad lantbruksföretag skulle prioritera om lönsamheten ökade.

Doft kan leda till genombrott mot barkborrar

SVERIGE Granbarkborren är en stor huvudvärk för skogsägare; på katastrofala nivåer på kontinenten, men även i Sverige.

Mer natur ska skyddas

SORSELE Naturvårdsverkets fördelning av medel till länsstyrelserna innebär att Västerbotten får extra mycket pengar till att skydda natur och satsningar på statliga fjälleder...

Fjällskogsägare tillfrågas inte av staten

SORSELE När miljödepartementet nyligen skickade ut Skogsutredningen på remiss fick inga fjällskogsägare eller allmänningsförbund i norr chans att påverka besluten. – 185...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar