Tisdag 20 oktober 2020

Lokaltidningen

Jord & Skog

Invägningen av mjölk ökar i Sverige

SVERIGE Arla höjer priset på konventionell mjölk med 348,2 öre per kilo och 420,9 öre per kilo på ekologisk mjölk.

Självkörande skogsmaskin testas i fält

SVERIGE En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar att testas i fält.

Kraftig ökat intresse för odling hemmavid

LÄNET Intresset för odling av livsmedel har ökat rejält den här säsongen. Frågan är hur stor del av effekten som beror på corona-pandemin.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Lägsta markpriserna i Norrland

Norrland Lägsta genomsnittliga priserna på åker- och betesmark finns i övre Norrland, visar statistik från Jordbruksverket.

De nya jakttiderna dröjer till juli 2021

INLANDET Sedan 2000 har jakttiderna varit oförändrade, men det händer mycket i vårt klimat och snart kommer det att bli nya jakttider i våra skogar. Det dröjer dock till den 1...

Startskott för World Forest Forum

GRANÖ Använd skogen som en resurs för att rädda klimatet, det menar sex initiativtagare som förra veckan presenterade stiftelsen World Forest Forum.

Jägarexamen in i digitala åldern

LÄNET Efter 35 år blir teoriprovet till jägarexamen digitalt. Systemskiftet har faktiskt ingenting med corona att göra. Administrativa fördelar och ett mer likvärdigt prov i hela...

Älgen fortsatt tvisteämne

LÄNET Är älgstammen i balans med skogen eller är det en skog som inte är i balans med älgstammen? Svaret är att det finns lyckade exempel på lokal älgförvaltning där man klarat...

Betesskador för miljarder

LÄNET Betesskador i Västernorrland och Västerbotten beräknas kosta skogsägare sammanlagt 1,2 miljarder kronor under ett år.

Stövaren som sjunger ut sin jaktlust

LOMSELENÄS Det går inte att ta miste på vilken slags stövare som fått upp harspåret i skogen. Gudrun Hjukström, 69 år, har haft luzernerstövaren Lukas i sex år och hon får nästan...

Gamla anor för jakt med hund

BREDBYN Löshundsjakten har aktningsvärda anor i Sverige och numera har löshundsjakten kommit med på förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige. – Jag tycker det är en...

Allt fler skogsägare försäkrar

LÄNET Allt fler privata skogsägare försäkrar sin skog och allt fler ser skogen som en investering, berättar Annika Lindkvist, marknadschef försäkring, på Länsförsäkringar...

Viktigt med checklista

Länet Hittills har inga coronafall rapporterats från lantbrukare i Västerbotten. – Nej, inte vad jag vet och jag brukar snabbt få reda på om något är på gång, säger Arne...

Corona bidrar till både oro och högtryck

LÄNET Stockar det sig i halsen när virkesproducenter pratar om coronapandemins inverkan på marknaden? Nja, frågan har många bottnar. Världsmarknaden på sågade trävaror är...

Risk för dubbla kriser i sommar

Länet Länsstyrelsen, skogsägare och räddningstjänster i länet förbereder sig nu inför att hantera eventuella skogsbränder som kan uppstå i sommar. – Skogsbränder tar ju inte...

Kamp om nyckelbiotoper

INLANDET I februari i år kom två domar från förvaltningsrätten där domstolen slog fast att beslut om nyckelbiotoper som statliga Skogsstyrelsen har tagit är möjliga att överklaga...

Bättre grundvattennivå än förra året i Norrland

LÄNET Torra marker och sjunkande grundvattennivåer har blivit ett allt vanligare problem i Sverige, även om norra delarna av landet har haft bättre förutsättningar på den...

LISTA: Så blir årets älgtilldelning i länet

Länet Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport