Torsdag 22 april 2021

Lokaltidningen

Jord & Skog

20 miljoner på ny skogsteknik

SVERIGE Nu görs en rejäl satsning på att utveckla ny teknik inom markberedning med en självgående, fjärrövervakad förarlös planteringsmaskin.

Tveksam effekt för barkborrefällor

SVERIGE Det sätts ett stort hopp till att feromonfällor ska hjälpa till att bekämpa granbarkborren, men en ny rapport från Skogsforsk visar på tveksam effekt.

Mer natur ska skyddas

SORSELE Naturvårdsverkets fördelning av medel till länsstyrelserna innebär att Västerbotten får extra mycket pengar till att skydda natur och satsningar på statliga fjälleder...

Fågelinfluensa drar norrut

SVERIGE Årets utbrott av fågelinfluensa är det värsta i Sveriges historia och börjar nu märkas av i flera led av fjäderfäproduktionen.

Lantbruksföretag fokuserar på underhåll och anställa

SVERIGE Landshypotek Bank har gjort en undersökning om vad lantbruksföretag skulle prioritera om lönsamheten ökade.

Doft kan leda till genombrott mot barkborrar

SVERIGE Granbarkborren är en stor huvudvärk för skogsägare; på katastrofala nivåer på kontinenten, men även i Sverige.

Fjällskogsägare tillfrågas inte av staten

SORSELE När miljödepartementet nyligen skickade ut Skogsutredningen på remiss fick inga fjällskogsägare eller allmänningsförbund i norr chans att påverka besluten. – 185...

Skogen räcker inte till för allt

LÄNET Skogen kommer inte att räcka till allt som samhället vill att den ska räcka till. – Det kommer att krävas svåra avvägningar och beslut om hur skogen bäst ska användas,...

Fler träd än någonsin skadade av granbarkborrar

SVERIGE I år har närmare åtta miljoner kubikmeter svenska granar dödats av granbarkborrar. Det är den högsta siffran hittills och ett skäl är den varma, torra sommaren 2018 som gjorde att...

Inventering av nyckelbiotoper ska upphöra

SÖDRA LAPPLAND Bland framförallt mindre skogsägare har Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering varit både kontroversiell och har väckt debatt. Nu visar den stora...

Föreslår dubbla ytan skyddad skogsmark i fjällen

SÖDRA LAPPLAND Drygt 115 000 hektar produktiv skogsmark i fjällnära områden i Västerbotten har i dag ett formellt skydd från att avverkas. Nu förelås i en stor statlig...

Viltskador tär på miljön

LÄNET Skogsbolagen tar nu stöd av en ny rapport som pekar på att viltskador orsakar mångmiljardförluster och bidrar till ökad växthuseffekt. – Det uteblivna CO2-upptaget är 12...

Höjd beredskap för fågelinfluensa

Sverige Höjd skyddsnivå. Det gick idag Jordbruksverket ut med efter att flera fall av fågelinfluensa upptäckts i ett flertal europeiska länder på sistone. Den höjda skyddsnivån syftar...

Virkesmarknaden har blivit tudelad

LÄNET Prisrally på trävarumarknaden med sågverk som jagar timmer. Å andra sida ett massavedsberg som växer och pressar massapriserna. Det spår Danske Bank i nyhetsbrevet Skog &...

Älgmålen främjas av bättre kommunikation

LÄNET Det skjuts drygt 80 000 älgar varje år i Sverige, vilket de senaste tre åren har utgjort en genomsnittligt måluppfyllelse på 88 procent. Ny forskning vid Sveriges...

Många vill avverka fjällnära skog

SORSELE Intresset för att avverka fjällnära skog i länet är rekordstort. Under några veckor i september lämnades ansökningar om avverkning på dubbelt så stora arealer till...

Invägningen av mjölk ökar i Sverige

SVERIGE Arla höjer priset på konventionell mjölk med 348,2 öre per kilo och 420,9 öre per kilo på ekologisk mjölk.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Lägsta markpriserna i Norrland

Norrland Lägsta genomsnittliga priserna på åker- och betesmark finns i övre Norrland, visar statistik från Jordbruksverket.

Självkörande skogsmaskin testas i fält

SVERIGE En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar att testas i fält.

Kraftig ökat intresse för odling hemmavid

LÄNET Intresset för odling av livsmedel har ökat rejält den här säsongen. Frågan är hur stor del av effekten som beror på corona-pandemin.

De nya jakttiderna dröjer till juli 2021

INLANDET Sedan 2000 har jakttiderna varit oförändrade, men det händer mycket i vårt klimat och snart kommer det att bli nya jakttider i våra skogar. Det dröjer dock till den 1...

Startskott för World Forest Forum

GRANÖ Använd skogen som en resurs för att rädda klimatet, det menar sex initiativtagare som förra veckan presenterade stiftelsen World Forest Forum.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar