Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

Jord & Skog

2021 ett bra skördeår för länet

LÄNET Somrarna har sett väldigt olika ut de senaste åren och därmed även skörden. Hösten 2017 regnade det så mycket att en hel del spannmål fick lämnas på fält och sommaren 2018 blev...

Fodertillgången minskar

LÄNET – Visst är det ibland höga toner mellan markägare och jägare när det gäller älgförvaltningen, men i grunden tror jag att det finns ett stort samförstånd, det handlar om kloka...

Lyckade exempel på älgförvaltning

LÄNET Diskussionerna om älgförvaltningen går höga mellan markägare, jägare och myndigheter kring älgstammens storlek och betesskadorna. Det finns goda exempel på framgångsrik...

Prognos: Lägre skörd 2021

SVERIGE Årets svenska skörd av spannmål prognostiseras till totalt 5,6 miljoner ton, enligt Lantmännen.

Ny jaktförening bildad i Sverige

SVERIGE Nu har en ny jaktförening bildats i Sverige och redan efter fem dagar hade cirka 600 personer betalat medlemsavgift.

Skogsstyrelsen: Stora betesskador i norra Sverige

NORRLAND I norra Sverige skadades 11 procent av tallskogen av älg eller andra djur förra året, enligt Skogsstyrelsen.

Ökad efterfrågan för många lantbrukare

SVERIGE En av fyra lantbrukare har upplevt en ökad efterfrågan på livsmedelsprodukter under coronapandemin.

Länet får nytt skogsföretag

Länet Brattby Sågverk och NK Lundströms Trävaror bildar ett gemensamt virkesköpande företag – Qbik. Satsningen innebär att sågverken slår ihop sina virkesköpande organisationer och rekryterar fler medarbetare.

Penningregn till skogsägare

LÄNET Norra Skog vill ge sina medlemmar en halv miljard att dela på. Fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna har gett pengar och man föreslår en omfattande utdelning.

85 björnar får fällas – kraftig ökning

SÖDRA LAPPLAND En tilldelning på 85 björnar och en uppdelning av länet i två stora jaktområden. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som fattats av...

Nöjda med nytt ripjaktsbeslut

SÖDRA LAPPLAND Ändrade jakttider för ripa och jakt på ejder upphör tills vidare. Tidigare beslut att förkorta perioden för ripjakt har nu rivits upp. Ripjakten kommer för...

Återvätning av dikade våtmarker

SVERIGE Skogsstyrelsen har fått 169 miljoner kronor över tre år i ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att intensifiera arbetet med att återväta dikade våt- och torvmarker.

13 616 älgar är årets jakttilldelning

SÖDRA LAPPLAND Länsstyrelsen har beslutat om 2021 års licensjakt på älg. Målsättningen är att 13 616 älgar ska fällas i länet.

Satsar på forskning om multiskadad skog

LÄNET Norra Skogs forskningsstiftelse har valt att satsa särskilt på forskning kring multiskadad skog.

Unik prototyp i Storuman

STORUMAN En unik prototyp till skogsmaskin som både fäller och buntar klenstam har utvecklats och tagits fram av Cintoc AB i samarbete med Compia AB i Storuman. – När...
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika