Tisdag 2 juni 2020

Lokaltidningen

Jord & Skog

Bäverforskning i länet

Länet Förekommer trikiner i svenska bäver- stammen? Det är frågan för ett examensarbete vid SLU där svenska jägarkåren kan bidra med forskningsunderlag.

Långsam älg-tv fascinerar folket

KULLBERG ”Den stora älgvandringen”, som nyligen avslutades, fick tittarna att flockas framför tv:n. Det lockar även till mängder av frågor och funderingar kring älgar, frågor som...

"Hela agerandet är fruktansvärt"

SORSELE Hovrättens dom i förra veckan ser ut att bli sista ordet i konflikten om ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas. – Jag skulle bli förvånad om domen...

Bönder gör viktig enkät

Sverige Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning med...

Svensk skogsindustri stark trots corona

Sverige Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i början av 2020.

Fjällnära skogsägare får ersättning

SORSELE Svea hovrätt ändrar inte tidigare dom i mark- och miljödomstolen i Umeå där skogsägarna Hanna och Albin Holmberg från Sorsele tilldömts ersättning för skog som de inte...

Satsar på att öka förädlingen

LÄNET Mjölkinvägningen till mejerierna i landet sjunker. 2019 vägdes totalt 2 705 000 ton mjölk in, en minskning med två procent sedan 2018 då den invägda kvantiteten var 2 760...

Intensiv färg på Årets pelargon

LÄNET ”En bedårande enkelblommande pelargon i intensiva färger, och namnet ger en ju lust att dansa tango!” Sådan är den, Årets pelargon 2020 – Tango Deep Rose With Eye.

Halv miljon till länets skogar

Länet Skogsstyrelsen fördelar sammanlagt 10 miljoner kronor mellan länen för att "stärka skogens roll i samhällsutvecklingen".

Färre olyckor på fyrhjulingar

LÄNET Antalet personskador på fyrhjuling har minskat rejält sedan 2016. Det visar siffror från försäkringsbolaget Svedea. Samtidigt visar siffrorna att antalet fyrhjulingar i...

Permitterade kan få jobb på jordbruk

LÄNET Lantbruket i Sverige är berett att ta emot 8 000 personer som permitteras från sina jobb. Det förslaget kommer från LRF i den aktuella coronakrisen, en kris som lamslår...

Klart med nya hovslagare

LÄNET Nu finns det fem nya hovslagare i länet. Hovslagare är ett bristyrke, inte minst i södra Lappland. – Framförallt i inlandet och längst i norr är behovet av hovslagare...

Skriande brist på skogsmaskinförare

GUNNARN Sedan flera år råder det akut brist på skogsmaskinförare i Sverige. Inom de närmsta tio åren kommer upp emot 40 procent av förarna att gå i pension. – Det är svårt att få...

Torr sommar märks fortfarande i skogen

Sverige Det extremt torra sommaren 2018 får fortfarande konsekvenser för svensk skog, de försvagade träden får minskad motståndskraft mot andra faror.

Sveaskog avstår från avskjutning

Länet Sveaskog meddelade i går söndag att de inte kommer att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Västerbotten eller Norrbotten. Anledningen är enligt företaget att "ärendet...

Tuff uppgift för utredaren

Länet I slutet av juli presenterade regeringen en utredning i syfte att komma på nya förslag för mer flexibla skyddsformer och ersättningsformer för skog. Utredningen ska också...

Priserna rasar på sågade trävaror

Norrland Fortsatt bra läge för all avverkning, visserligen är priserna på väg ned, men prisjusteringarna på timmer och massaved är inte allt för stor så därför: Ut och röj, gallring i alla...
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport