Torsdag 21 januari 2021

Lokaltidningen

Jord & Skog

Skogen räcker inte till för allt

LÄNET Skogen kommer inte att räcka till allt som samhället vill att den ska räcka till. – Det kommer att krävas svåra avvägningar och beslut om hur skogen bäst ska användas,...

Fler träd än någonsin skadade av granbarkborrar

SVERIGE I år har närmare åtta miljoner kubikmeter svenska granar dödats av granbarkborrar. Det är den högsta siffran hittills och ett skäl är den varma, torra sommaren 2018 som gjorde att...

Inventering av nyckelbiotoper ska upphöra

SÖDRA LAPPLAND Bland framförallt mindre skogsägare har Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering varit både kontroversiell och har väckt debatt. Nu visar den stora...

Föreslår dubbla ytan skyddad skogsmark i fjällen

SÖDRA LAPPLAND Drygt 115 000 hektar produktiv skogsmark i fjällnära områden i Västerbotten har i dag ett formellt skydd från att avverkas. Nu förelås i en stor statlig...

Viltskador tär på miljön

LÄNET Skogsbolagen tar nu stöd av en ny rapport som pekar på att viltskador orsakar mångmiljardförluster och bidrar till ökad växthuseffekt. – Det uteblivna CO2-upptaget är 12...

Höjd beredskap för fågelinfluensa

Sverige Höjd skyddsnivå. Det gick idag Jordbruksverket ut med efter att flera fall av fågelinfluensa upptäckts i ett flertal europeiska länder på sistone. Den höjda skyddsnivån syftar...

Virkesmarknaden har blivit tudelad

LÄNET Prisrally på trävarumarknaden med sågverk som jagar timmer. Å andra sida ett massavedsberg som växer och pressar massapriserna. Det spår Danske Bank i nyhetsbrevet Skog &...

Älgmålen främjas av bättre kommunikation

LÄNET Det skjuts drygt 80 000 älgar varje år i Sverige, vilket de senaste tre åren har utgjort en genomsnittligt måluppfyllelse på 88 procent. Ny forskning vid Sveriges...

Många vill avverka fjällnära skog

SORSELE Intresset för att avverka fjällnära skog i länet är rekordstort. Under några veckor i september lämnades ansökningar om avverkning på dubbelt så stora arealer till...

Invägningen av mjölk ökar i Sverige

SVERIGE Arla höjer priset på konventionell mjölk med 348,2 öre per kilo och 420,9 öre per kilo på ekologisk mjölk.

LRF: Lantbruk har klarat krisen bra

SVERIGE Många branscher har lidit stora förluster under coronakrisen men Sveriges lantbrukare har klarat det ganska bra, enligt LRF:s branchindex.

Lägsta markpriserna i Norrland

Norrland Lägsta genomsnittliga priserna på åker- och betesmark finns i övre Norrland, visar statistik från Jordbruksverket.

Självkörande skogsmaskin testas i fält

SVERIGE En självkörande skogsmaskin som konstruerats och byggts vid Luleå tekniska universitet är nu klar att testas i fält.

Kraftig ökat intresse för odling hemmavid

LÄNET Intresset för odling av livsmedel har ökat rejält den här säsongen. Frågan är hur stor del av effekten som beror på corona-pandemin.

De nya jakttiderna dröjer till juli 2021

INLANDET Sedan 2000 har jakttiderna varit oförändrade, men det händer mycket i vårt klimat och snart kommer det att bli nya jakttider i våra skogar. Det dröjer dock till den 1...

Startskott för World Forest Forum

GRANÖ Använd skogen som en resurs för att rädda klimatet, det menar sex initiativtagare som förra veckan presenterade stiftelsen World Forest Forum.

Jägarexamen in i digitala åldern

LÄNET Efter 35 år blir teoriprovet till jägarexamen digitalt. Systemskiftet har faktiskt ingenting med corona att göra. Administrativa fördelar och ett mer likvärdigt prov i hela...

Älgen fortsatt tvisteämne

LÄNET Är älgstammen i balans med skogen eller är det en skog som inte är i balans med älgstammen? Svaret är att det finns lyckade exempel på lokal älgförvaltning där man klarat...

Betesskador för miljarder

LÄNET Betesskador i Västernorrland och Västerbotten beräknas kosta skogsägare sammanlagt 1,2 miljarder kronor under ett år.

Stövaren som sjunger ut sin jaktlust

LOMSELENÄS Det går inte att ta miste på vilken slags stövare som fått upp harspåret i skogen. Gudrun Hjukström, 69 år, har haft luzernerstövaren Lukas i sex år och hon får nästan...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat