Onsdag 1 april 2020

Lokaltidningen

Jord & Skog

Torr sommar märks fortfarande i skogen

Sverige Det extremt torra sommaren 2018 får fortfarande konsekvenser för svensk skog, de försvagade träden får minskad motståndskraft mot andra faror.

Sveaskog avstår från avskjutning

Länet Sveaskog meddelade i går söndag att de inte kommer att genomföra någon skyddsavskjutning i varken Västerbotten eller Norrbotten. Anledningen är enligt företaget att "ärendet...

Tuff uppgift för utredaren

Länet I slutet av juli presenterade regeringen en utredning i syfte att komma på nya förslag för mer flexibla skyddsformer och ersättningsformer för skog. Utredningen ska också...

Priserna rasar på sågade trävaror

Norrland Fortsatt bra läge för all avverkning, visserligen är priserna på väg ned, men prisjusteringarna på timmer och massaved är inte allt för stor så därför: Ut och röj, gallring i alla...

Stor skillnad i ekomjölk

LÄNET Det finns närmare 59 000 ekologiska mjölkkor i Sverige. Det utgör 18 procent av den totala mängden mjölkkor i Sverige. Men skillnaden mellan länen är stora.

Lockar nya jägare via skolorna

LÄNET Över 150 personer färre tog jägarexamen i Västernorrlands län 2018 än året innan. I Västerbottens län ökade i stället antalet något. Ingen ser dock på siffrorna som...

Ny skogsägarförening i norr

Umeå Den största händelsen på 90 år och ett historiskt ögonblick för skogsägarrörelsen i de fyra nordligaste länen, så beskrivs fusionsplanerna mellan skogsägarföreningarna...

Färre kor men samma mjölkvikt

NORRLAND Antalet mjölkkor och mjölkgårdar minskar snabbt i Sverige. Tack vare fler medlemmar, ett utökat upptagningsområde och mer produktiva kor kan Norrmejerier fortsatt väga...

Många veterinärer får bakläxa

Länet När länsstyrelsen genomför tillsyn hos veterinärer hittar de ofta brister. Att veterinärer inte kontrollerar hästens pass är det vanligaste problemet. Snedsteget kan vara...

Trendbrott med fler lösta jaktkort för andra året

LÄNET Nu ökar antalet lösta jaktkort. För föregående jaktår, 2018/2019, löste 4 000 fler personer jaktkort jämfört med föregående år.