Torsdag 13 augusti 2020

Lokaltidningen

Jord & Skog

Allt fler skogsägare försäkrar

LÄNET Allt fler privata skogsägare försäkrar sin skog och allt fler ser skogen som en investering, berättar Annika Lindkvist, marknadschef försäkring, på Länsförsäkringar...

Viktigt med checklista

Länet Hittills har inga coronafall rapporterats från lantbrukare i Västerbotten. – Nej, inte vad jag vet och jag brukar snabbt få reda på om något är på gång, säger Arne...

Corona bidrar till både oro och högtryck

LÄNET Stockar det sig i halsen när virkesproducenter pratar om coronapandemins inverkan på marknaden? Nja, frågan har många bottnar. Världsmarknaden på sågade trävaror är...

Risk för dubbla kriser i sommar

Länet Länsstyrelsen, skogsägare och räddningstjänster i länet förbereder sig nu inför att hantera eventuella skogsbränder som kan uppstå i sommar. – Skogsbränder tar ju inte...

Kamp om nyckelbiotoper

INLANDET I februari i år kom två domar från förvaltningsrätten där domstolen slog fast att beslut om nyckelbiotoper som statliga Skogsstyrelsen har tagit är möjliga att överklaga...

Bättre grundvattennivå än förra året i Norrland

LÄNET Torra marker och sjunkande grundvattennivåer har blivit ett allt vanligare problem i Sverige, även om norra delarna av landet har haft bättre förutsättningar på den...

LISTA: Så blir årets älgtilldelning i länet

Länet Nu är det klart hur tilldelningen av älger blir till höstens älgjakt i Västerbotten. Målsättningen är att sammanlagt 12 904 älgar ska fällas i länet.

Stort intresse för jobb i skogen bland ungdomar

SORSELE Upp emot 5 000 säsongsarbetare inom skogen saknas enligt fackförbundet för skogs- och träbranschen, GS. Coronapandemin har gjort det svårt för utländsk arbetskraft att ta...

Bäverforskning i länet

Länet Förekommer trikiner i svenska bäver- stammen? Det är frågan för ett examensarbete vid SLU där svenska jägarkåren kan bidra med forskningsunderlag.

Långsam älg-tv fascinerar folket

KULLBERG ”Den stora älgvandringen”, som nyligen avslutades, fick tittarna att flockas framför tv:n. Det lockar även till mängder av frågor och funderingar kring älgar, frågor som...

Bönder gör viktig enkät

Sverige Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om arealer, djur, utbildning med...

"Hela agerandet är fruktansvärt"

SORSELE Hovrättens dom i förra veckan ser ut att bli sista ordet i konflikten om ersättning för fjällnära skog som inte får avverkas. – Jag skulle bli förvånad om domen...

Svensk skogsindustri stark trots corona

Sverige Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i början av 2020.

Fjällnära skogsägare får ersättning

SORSELE Svea hovrätt ändrar inte tidigare dom i mark- och miljödomstolen i Umeå där skogsägarna Hanna och Albin Holmberg från Sorsele tilldömts ersättning för skog som de inte...

Satsar på att öka förädlingen

LÄNET Mjölkinvägningen till mejerierna i landet sjunker. 2019 vägdes totalt 2 705 000 ton mjölk in, en minskning med två procent sedan 2018 då den invägda kvantiteten var 2 760...

Intensiv färg på Årets pelargon

LÄNET ”En bedårande enkelblommande pelargon i intensiva färger, och namnet ger en ju lust att dansa tango!” Sådan är den, Årets pelargon 2020 – Tango Deep Rose With Eye.

Halv miljon till länets skogar

Länet Skogsstyrelsen fördelar sammanlagt 10 miljoner kronor mellan länen för att "stärka skogens roll i samhällsutvecklingen".

Färre olyckor på fyrhjulingar

LÄNET Antalet personskador på fyrhjuling har minskat rejält sedan 2016. Det visar siffror från försäkringsbolaget Svedea. Samtidigt visar siffrorna att antalet fyrhjulingar i...
Min sommarpärla

Märke: International Harvester.

Årsmodell: 1956.

Tillverkad i: USA.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport