Måndag 24 februari 2020

Lokaltidningen

Vinglig högerpolitik drabbar svaga i Storuman

Insändare · Published jan 15, 2020 at 01:15

I november höjde borgarna tillsammans med Socialdemokraterna VA -taxan i kommunen med fördelningen 12% för fastboende och 6% för fritidsboende. En höjning som främst behövs då stora investeringar gjorts i vattenförsörjningen i Hemavan. Vänsterpartiet var enda parti som yrkade att höjningen skulle vara lika över alla oavsett fastboende eller fritidshusägare. Här blev det en höjning för fastboende på ca 1000kr/år medan höjningen för fritidshusboende blev drygt 300 kr. Vi vet att har man råd med fritidshus i fjällen för ett par miljoner, har man råd med mer än några hundralappar per år! Vi tycker att kommunen ska dra nytta av turismen och se till att de fördelar den ger skall komma medborgarna i kommunen till del inte som den borgerliga majoriteten m.fl. tycker, att vi ska subventionera fritidshusägarna.

Nu tänker de göra tvärtom när de gäller bad och bowling i Storuman och Tärnaby. Behjärtansvärt naturligtvis att kommunbor kan bada och bowla billigare än våra besökande turister men ska vi vara ärliga så är det smågrus när man kraftigt höjer VA taxan för fastboende. Vi har en borgerlig majoritet som inte är konsekvent, som inte har ordning och reda och inte premierar sina medborgare som helhet!

Vänsterpartiet vill skicka en eloge till våra lokala företagare som fattat bättre än den borgerliga majoriteten! Våra lokala företagare jobbar med olika former av subventioner för våra fastboende, bra!

Miljoner skall sparas i Storumans kommun och de drabbar våra svagaste grupper hårdast. Våra barn och äldre får betala för den brist på ansvar som den politiska majoriteten står för.

Sedan ska vi vara ärliga, även med Vänsterpartiet i styre i kommunen hade det varit kännbart för kommunmedborgaren men vi hade sett till att det blivit så lite kännbart som möjligt och vi hade lagt ut bördan på alla och inte bara de svagaste. Det är ingen ny företeelse med budget i obalans som den borgerliga majoriteten räddats av statliga integrationspengar och före det återbetalning av AFA pengar.

Vi ska också vara ärliga att så länge den nyliberala/konservativa marknadspolitiken som råder i riksdagen får råda så kommer inte välfärden få resursökningar i den takt som vi medborgare har behov av.

Alla medborgare bär ansvaret över denna utveckling/avveckling, vad röstade du på?

I Storumans kommun röstade drygt 43% på M, KD och SD vars statsbudget gällde 2019 och som sänkte skatter med 20 miljarder. En budget som på intet sätt stärker välfärden i den utsträckning behovet kräver.

Deras politik fokuserar mer på att fördela till de som redan har. Sverige har aldrig varit rikare än nu men rikedomarna hamnar i allt färre fickor, manliga fickor, företrädelsevis boende i städerna. Detta går att ändra på men då måste man driva politik och ha en idé om hur samhället ska hålla ihop en idé om hur resurser skall fördelas så de kommer alla till del. Tyvärr har vi idag inte en politisk majoritet i vare sig kommunen eller riksdagen som vågar eller vill driva en utjämnande politik som gagnar de flesta på bekostnad av de få rika.

Daniel Johansson

gruppledare

Vänsterpartiet Storuman – Tärnaby

Bankerna och glesbygden

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Fatta det som bygger upp oss

När jag växte upp fanns nästan inga friskolor. Det innebar att vi hade mer resurser till den kommunala skolan.

V: Öka resurserna till sjukvården i glesbygd!

Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.