Lördag 19 oktober 2019

Lokaltidningen

(V)i är stolta över regionens HBTQ-syn

Insändare · Published okt 9, 2019 at 01:15

Vi föds med ett biologiskt kön och tilldelas ett juridiskt. Utifrån kön har normer skapats som vi förväntas identifiera oss med, trots att vi kan känna oss som det motsatta eller ingetdera. Vänsterpartiet anser att alla har rätt att identifiera sig själva och driver med andra rörelser HBTQ-kampen både internationellt och nationellt – med politiken som verktyg.

Vi är stolta över att vi drivit fram Region Västerbottens policy; Jämställdhet och jämlikhet, som ska bidra till att alla ska känna sig trygga med att kunna vara sig själva och få en jämställd och jämlik vård efter behov.

Vi vet att normer kring kön och sexualitet påverkar bemötandet och hälsan, men att normer förändras när de medvetengörs och synliggörs. Därför har vi drivit igenom HBTQ-diplomering för alla verksamheter och all personal så att hela verksamheterna får ett HBTQ-perspektiv och ett normkritiskt tankesätt. Uppföljning sker och nya medarbetare får gå; Andra chansen. Det genererar både ett kunnigt och inkluderande bemötande och en förbättrad hälsa. Totalt har 40 verksamheter diplomerats, sex är pågående och vid årsskiftet kommer hela Cancercentrum att vara diplomerad. Därtill har vi bidragit till att en handbok i normkritik och HBTQ finns och används i den regionala utvecklingen.

Det är självklart för oss att alla har rätt till sin könsidentitet och vi är stolta över Könsidentitetmottagningen (KIM) som vi stödjer fullt ut – en livsviktig verksamhet. KIM sätter personens upplevelse av sig själv i centrum, ett mål vi har att alla verksamheter också ska göra. 

Vänsterpartiet är inga visionslösa systemanhängare och ett annat samhälle är möjligt. Ett samhälle med en jämställd och jämlik fördelning av makt, inflytande och resurser där alla tryggt kan leva och älska fritt. Tills vi tillsammans kämpat oss dit fortsätter vi att driva HBTQ-kampen och på Pride förra helgen kände vi gemensamt stolthet över vad vi hittills åstadkommit, vad vi vet att vi kommer att åstadkomma och över dem vi är – med all rätt.

LiseLotte Olsson (V) 

Regionråd med ansvar för

jämställdhet och jämlikhet

Glesbygden kan inte längre vara landets bidragsgivare

Skattereformen måste få ett innehåll som sätter stopp för delningen av landet i välmående storstadsområden och fattig landsbygd. I sitt sommartal i Kristinehamn sa statsminister...

Våga skapa attraktiva orter

Hur bygger man attraktiva samhällen? Det är en fråga som inte bara engagerar mig utan som även landat i knäna på varje enskild ort och kommun att begrunda.

Tandvård är en rättvisefråga!

I helgen fick vi riksdagsledamöter flera mail från västerbottningar angående tandvården. I mailen uppmanades vi politiker i riksdagen att agera för en rättvis tandvård. Ett...

Stoppa sociala dumpningen

Rika kommuner med tillväxt i närheten av storstäderna dumpar människor med sociala problem i glesbygden. Det kan vara missbrukare som behöver vård, invandrare som står långt från...

V: Vi jobbar för jämlikhet och en grön omställning

Sverige har länge varit ett av världens mest jämlika länder. Ett land där vi sökte gemensamma lösningar på våra problem. Tyvärr har det under en lång tid förts en politik som...

Ska vi fortsätta godta smulor?

Synen är noll på de långa distanserna, på nära håll finns de många nyanserna” skrev Tage Danielsson och inga ord kan kännas mer rätt när det gäller landsbygdspolitiken.