Måndag 17 februari 2020

Lokaltidningen

(V)i är stolta över regionens HBTQ-syn

Insändare · Published okt 9, 2019 at 01:15

Vi föds med ett biologiskt kön och tilldelas ett juridiskt. Utifrån kön har normer skapats som vi förväntas identifiera oss med, trots att vi kan känna oss som det motsatta eller ingetdera. Vänsterpartiet anser att alla har rätt att identifiera sig själva och driver med andra rörelser HBTQ-kampen både internationellt och nationellt – med politiken som verktyg.

Vi är stolta över att vi drivit fram Region Västerbottens policy; Jämställdhet och jämlikhet, som ska bidra till att alla ska känna sig trygga med att kunna vara sig själva och få en jämställd och jämlik vård efter behov.

Vi vet att normer kring kön och sexualitet påverkar bemötandet och hälsan, men att normer förändras när de medvetengörs och synliggörs. Därför har vi drivit igenom HBTQ-diplomering för alla verksamheter och all personal så att hela verksamheterna får ett HBTQ-perspektiv och ett normkritiskt tankesätt. Uppföljning sker och nya medarbetare får gå; Andra chansen. Det genererar både ett kunnigt och inkluderande bemötande och en förbättrad hälsa. Totalt har 40 verksamheter diplomerats, sex är pågående och vid årsskiftet kommer hela Cancercentrum att vara diplomerad. Därtill har vi bidragit till att en handbok i normkritik och HBTQ finns och används i den regionala utvecklingen.

Det är självklart för oss att alla har rätt till sin könsidentitet och vi är stolta över Könsidentitetmottagningen (KIM) som vi stödjer fullt ut – en livsviktig verksamhet. KIM sätter personens upplevelse av sig själv i centrum, ett mål vi har att alla verksamheter också ska göra. 

Vänsterpartiet är inga visionslösa systemanhängare och ett annat samhälle är möjligt. Ett samhälle med en jämställd och jämlik fördelning av makt, inflytande och resurser där alla tryggt kan leva och älska fritt. Tills vi tillsammans kämpat oss dit fortsätter vi att driva HBTQ-kampen och på Pride förra helgen kände vi gemensamt stolthet över vad vi hittills åstadkommit, vad vi vet att vi kommer att åstadkomma och över dem vi är – med all rätt.

LiseLotte Olsson (V) 

Regionråd med ansvar för

jämställdhet och jämlikhet

Alla hjärtsjuka barn i Västerbotten ska ha en chans

Allt fler barn i Västerbottensom föds med hjärtfel överlever i dag till vuxen ålder. Det är glädjande, men det sätter också press på vården att erbjuda den typ av specialistvård...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

C: Vi går med rak rygg och tar ansvar i kommunen

Moderaterna och Politiskt alternativ lämnar samarbetet i majoritet i Vilhelmina kommun. Därmed finns ingen majoritet eller nån Koalition. Det är tufft att vara den där lokala...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.

Använd mer bioenergi i länet

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi. Det går att ersätta i stort sett alla...

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.