Torsdag 15 november 2018

Lokaltidningen

Västerbottens villaägare borde elda klimatsmart

Insändare · Published okt 25, 2018 at 01:15

Olja används allt mindre för uppvärmning, men det finns fortfarande gamla oljepannor i fler än 200 av Västerbottens villor. Det är hög tid att pensionera dem. Här är våra tre bästa tips till villaägare som vill byta till en klimatsmart, enkel och prisvärd energilösning.

Trots att klimatpåverkan från våra bostäder har minskat stadigt de senaste åren, står utsläppen från vårt boende fortfarande för cirka 20 procent av hushållens klimatpåverkan.

I Västerbotten finns fortfarande över 200 villor som fortfarande värms av en oljepanna – och alltså bidrar till fortsatta klimatförändringar. Men fler än 3 200 villaägare i länet har i stället valt en pelletspanna.

Det är en utmaning att använda sina resurser klokt, men att se över sin uppvärmning är lättare än man kan tro. Vi på Scandbio tror att nyckeln till klimatomställningen ligger i förnybar energi. Genom att göra träpellets av restprodukter från svensk skog ger vi villaägare en enkel och långsiktigt hållbar energilösning med bra driftsekonomi.

Om du som villaägare funderar på hur du ska värma ditt hus och vill ha en både ekonomisk och klimateffektiv uppvärmning kan en pelletspanna vara ett alternativ. Här är våra tre bästa pelletstips:

1. Jämför olika pannors effektivitet. De bästa pelletspannorna har en verkningsgrad på över 90 procent. Det betyder att över 90 procent av energin i pelletsen blir till värme i elementen. Jämför även hur effektiva pannorna är vid så kallad deleffekt, det vill säga vår, sommar och höst när pannan inte behöver gå för fullt.

2. Ta hjälp av solen. Att kombinera pelletspannan med solvärme och ackumulatortank ger ännu bättre driftsekonomi och minskar pelletsanvändningen rejält. På sommaren kan solen täcka hela värmebehovet och även på vintern blir pannan effektivare.

3. Överväg pelletskamin. Det finns också pelletskaminer som värmer med cirkulerande varmluft. Bränslet matas automatiskt in i kaminen. Det kan vara ett alternativ för den som har direktverkande el och vill minska sin elförbrukning. En pelletskamin kan ofta ersätta 70 procent av elvärmebehovet. Kaminen kan med fördel placeras i till exempel vardagsrummet och bidrar då till en myseffekt.

Du som villaägare kan se över din uppvärmning och bidra till att hejda klimatförändringarna – samtidigt som du gör en bra affär. Så villaägare i Västerbotten – värm huset ordentligt men ge klimatet svalka!
 

Peter Granborn

vd för Scandbio

Du som villaägare kan se över din uppvärmning och bidra till att hejda klimatförändringarna

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Farbara vägar behövs alla dagar

Även om november varit ovanligt grå och slaskig, vet vi att snöoväder kommer. Trafikverkets bestämmelser som fördyrar, försenar och i vissa fall helt omöjliggör att enskilda väger...

Trafikverket bidrar starkt till att urholka landsbygden

Är det jag eller Trafikverket som bestämmer om eller när jag ska flytta från mitt hem? Det frågar sig Laila Ihrström, boende i Storgranberg, och gör sig därmed till tolk för många...

Lägg fokus på positiv framtid

I väntan på regeringsbildning kan man ägna sig åt att fundera på olika skeenden bakom partipolitiken. Det finns nämligen en hel del bakom det partipolitiska som behöver belysas,...

Vad är det som är så horribelt med vänstern?

Fråga till H-P Carlsson Tärnaby:   I en intervju i VK den 21 oktober, i samband med ditt intåg i kommunpolitiken för Liberalerna, ansåg du att valresultatet i Storumans kommun var...

Snön faller och vi med den

Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...