Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Värna barn och unga på flykt

Insändare · Published nov 12, 2020 at 01:15

Sverige måste ha en medmänsklig migrationslagstiftning som tydligt respekterar barns rättigheter. Vi står inför ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik. De förslag som migrationskommittén nyligen presenterade innebär att Sverige får en fortsatt restriktiv migrationspolitik med allvarliga konsekvenser. Varje vecka möter vi på Rädda Barnen barn och unga som lever i långvarig otrygghet - de vet inte hur länge de får stanna eller när de får träffa sin familj.

Allt fler barn flyr krig och konflikter. Samtidigt har Sverige en av EU:s mest restriktiva migrationslagstiftningar. Vi ser att barn och unga med stark anknytning utvisas efter flera år i landet. Svårt sjuka barn får avslag. Familjer hålls splittrade. Detta är inte vad det svenska folket vill, enligt en Novusundersökning från augusti i år. Vi kan bättre än så här.

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och det centrala i konventionen är att vid alla beslut ta hänsyn till vad som bedöms vara barnets bästa. Vi på Rädda Barnen har väntat på vad denna lag konkret skulle komma att innebära i Sverige. I oktober presenterade regeringen äntligen några goda nyheter. De föreslog att barn skulle få möjlighet att stanna om det finns särskilt ömmande omständigheter och att arbetskraven i gymnasielagen skulle lättas. Regeringen föreslog även bättre möjligheter till fortsatt uppehållstillstånd för unga med stark anknytning till Sverige. Förslagen är nödvändiga för de barn och unga som farit illa under flera år. Vi vill även att permanenta uppehållstillstånd blir regel för barn och att rätten till familjeåterförening säkerställs utan för höga försörjningskrav.

Vi på Rädda Barnen Västerbotten vädjar till dig som riksdagspolitiker att stödja de nya förslagen från regeringen och stå upp för barn och unga på flykt för att ge dem chansen till en trygg och värdig uppväxt i linje med Barnkonventionens principer om barns rättigheter. Tillsammans kan vi förändra barns och ungas liv och därmed deras framtid.

Anneli Ivarsson

ordförande Rädda Barnens distrikt i Västerbotten

Eva Måwe

ordförande Rädda Barnen i Umeå

Maria Nilsson

ordförande Rädda Barnen i Skellefteå

Karl-Erik Törner

ordförande Rädda Barnen i Lycksele

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar