Torsdag 3 december 2020

Lokaltidningen

Värna barn och unga på flykt

Insändare · Published nov 12, 2020 at 01:15

Sverige måste ha en medmänsklig migrationslagstiftning som tydligt respekterar barns rättigheter. Vi står inför ett paradigmskifte i svensk migrationspolitik. De förslag som migrationskommittén nyligen presenterade innebär att Sverige får en fortsatt restriktiv migrationspolitik med allvarliga konsekvenser. Varje vecka möter vi på Rädda Barnen barn och unga som lever i långvarig otrygghet - de vet inte hur länge de får stanna eller när de får träffa sin familj.

Allt fler barn flyr krig och konflikter. Samtidigt har Sverige en av EU:s mest restriktiva migrationslagstiftningar. Vi ser att barn och unga med stark anknytning utvisas efter flera år i landet. Svårt sjuka barn får avslag. Familjer hålls splittrade. Detta är inte vad det svenska folket vill, enligt en Novusundersökning från augusti i år. Vi kan bättre än så här.

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 och det centrala i konventionen är att vid alla beslut ta hänsyn till vad som bedöms vara barnets bästa. Vi på Rädda Barnen har väntat på vad denna lag konkret skulle komma att innebära i Sverige. I oktober presenterade regeringen äntligen några goda nyheter. De föreslog att barn skulle få möjlighet att stanna om det finns särskilt ömmande omständigheter och att arbetskraven i gymnasielagen skulle lättas. Regeringen föreslog även bättre möjligheter till fortsatt uppehållstillstånd för unga med stark anknytning till Sverige. Förslagen är nödvändiga för de barn och unga som farit illa under flera år. Vi vill även att permanenta uppehållstillstånd blir regel för barn och att rätten till familjeåterförening säkerställs utan för höga försörjningskrav.

Vi på Rädda Barnen Västerbotten vädjar till dig som riksdagspolitiker att stödja de nya förslagen från regeringen och stå upp för barn och unga på flykt för att ge dem chansen till en trygg och värdig uppväxt i linje med Barnkonventionens principer om barns rättigheter. Tillsammans kan vi förändra barns och ungas liv och därmed deras framtid.

Anneli Ivarsson

ordförande Rädda Barnens distrikt i Västerbotten

Eva Måwe

ordförande Rädda Barnen i Umeå

Maria Nilsson

ordförande Rädda Barnen i Skellefteå

Karl-Erik Törner

ordförande Rädda Barnen i Lycksele

Folktandvården ska bemannas efter behov

Folktandvården planerar och samfinansierar nya gemensamma lokaler tillsammans med sjukstugan i Sorsele. Detta sker i samarbete med Sorsele kommun och just nu befinner sig detta...

Låt inte Covid-19 döda julen

Covid-19 kommer förr eller senare att besegras. Var så säker. Nu får vi hålla i, hålla ut och hålla ihop vår flock på bästa sätt.

Landsbygden rustar mot urbaniseringen inom skolan

Hela Sverige ska Leva Västerbotten upplever att etablissemanget nu driver en linje att skolverksamheten ska bedrivas centralt, vilket vi starkt motsätter oss. Genomgående lyfts...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Den bästa julklappen kan vara en minut av din tid

Julen står för dörren och många undrar hur julfirandet ska se ut. Coronapandemin drar fram genom landet med en skrämmande kraft. Det vi för bara ett par månader sedan inte trodde...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.