Fredag 30 juli 2021

Lokaltidningen

Vårdskulden behöver en plan

Insändare · Published sep 9, 2020 at 01:15

Följdverkningarna av coronapandemin är mycket tydlig när det gäller antalet patienter som behöver vänta på sin vård. Totalt väntar 6191 länsbor på att få sin operation/åtgärd (SKR juli). Vårdgarantin uppfylls endast till 43 procent. Västerbotten likt hela riket har en stor vårdskuld att hantera.

Nu krävs det politisk handling och en plan för att hantera vårdskulden. En sådan saknas i dagsläget och behöver snarast tas fram. Planen behöver kartlägga exakt hur stor vårdskulden är och vad som behöver göras för att få den att försvinna.

En ny nationell kömiljard med start i höst hade varit mycket önskvärd. Den som gällde under 2019 gav mycket bra effekt med kortade köer i länet. Från att köerna legat bland de sämsta i Sverige så förändrades situationen, på bara tre månader då kömiljarden kom på plats, kraftigt. De ekonomiska incitamenten från kömiljarden verkar ha fungerat precis som det var tänkt. Vid nästa kömiljard behöver regionen se till att en större del av vinsterna kommer verksamheten till del för att stärka upp incitamenten ytterligare att korta köerna.

De sjukvårdsregionala samarbetena i och mellan landets regioner behöver stärkas. Det behövs en nationell modell för vårdlotsar. Det handlar inte bara om den traditionella vårdkapaciteten, utan om att bygga hela vårdkedjor och nyttja digitaliseringens möjligheter. Andra förslag från Moderaterna är att dra nytta av de förändrade arbetssätten som digitaliseringen medfört. Går det att nyttja distanskonsultationer i högre omfattning än tidigare. Det sparar både tid och resurser för personal och patienter.

På sikt är det enda rimliga en köfri vård.

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Bygg sommarkafé av vackra trähus i Malå

Det vackra huset i nationalromantisk stil i Malå skulle väl kunna bli ett trevligt sommarkafé och en ny turistbyrå? Låt byggelever från gymnasieskolan få göra renoveringspraktik...

"Hallå hallå!" Ingentäckning...

Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Utanförskapet måste minskas

Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Läs om
Min sommarpärla
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar