Fredag 6 augusti 2021

Lokaltidningen

Lokaltidningen 20201007 Marianne Normark (L), Maria Lundqvist-Brömster (L)

Vård för utsatta av sexualiserat våld är viktigt!

Insändare · Published okt 21, 2020 at 01:15

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Våldet gör att kvinnor diskrimineras och utsätts för fysiskt och psykiskt lidande. I hela Västerbotten finns det behov av stärkta insatser för kvinnor och tjejer som utsatts för sexualiserat våld.

Sedan många år har vi en verksamhet i Umeå (ASTA) som framgångsrikt arbetat med personer som blivit utsatta för sexualiserat våld. Det är en väldigt viktig verksamhet.

En omorganisation görs inom hela Psykiatriska kliniken i Umeå med ca 450 anställda. Det har skapat osäkerhet hos personal, patienter och många som engagerat sig kring stödet för personer som utsatts för sexualiserat våld. En oro som vi tar på stort allvar.

Det är viktigt att ständigt utveckla behandlingslinjer för patienter inom Ångest- och traumaspektrat; vilket inkluderar patienter med erfarenhet och psykiatriska konsekvenser av våldsutsatthet och sexuella övergrepp. I dag är det främst boende i Umeå med kranskommuner som har tillgång till behandling av sexuellt våldsutsatta. Vår intention är att denna behandlingsform ska finnas till för alla i hela Västerbotten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade därför att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att regionen har en verksamhet för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld.

En verksamhet byggd på fortsatt teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. Namnet ASTA ska säkras för verksamheten i Umeå. I uppdraget ingår även att utreda hur en god vård och behandling av denna patientgrupp ska utformas för hela Västerbotten.

Liberalernas förslag att inget ska få ändras någonsin utesluter därmed stora delar av de kvinnor som utsatts för sexualiserat våld. Det är inte något alternativ för oss.

Vi vill säkra den specialistkompetens som krävs för att hjälpa de personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp och våld och samtidigt möjliggöra för att alla personer som är i behov av specialistbehandling ska få det, oavsett om du bor i Umeå eller på annan ort i länet.

Beslutet som togs av Hälso- och sjukvårdsnämnden syftar till att specialistpsykiatrin kan fortsätta vårda och behandla personer som blivit utsatta för sexualiserat våld - i hela Västerbotten.

Anna-Lena Danielsson (S)

Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Lars Bäckström (C) 

Vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Kjell Bäckman (V)

2:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Tekniken måste hinna ifatt motorsporten

När biltillverkare annonserat stopdatum för tillverkning av bilar med förbränningsmotorer flyttar VM arrangemanget vinterrallyt från Värmland till Umeå. Detta på grund av brist på...

IT-säkerheten måste bli högre

Att över 800 Coop-butiker utspridda över hela landet tvingades stänga på grund av en global IT-attack tidigare i sommar visar än en gång hur sårbart vårt samhälle blivit för...

Hallå, Hallå, Varför finns ingen täckning?

I Lokaltidningens ledare 28 juli skriver Erik Löfgren om behovet av bredband och bra postservice i HELA landet! Det är bara att hålla med i allt han skriver! Landsbygden halkar...

"Hallå hallå!" Ingentäckning...

Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

Fiber – en förutsättning för landsbygden i Västerbotten

På landsbygden i Västerbotten saknar 3 av 10 en anslutning som är tillräckligt snabb för att leva upp till det nationella bredbandsmålet. En ny rapport, framtagen av...

Utanförskapet måste minskas

Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.
Läs om
Min sommarpärla
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar