Tisdag 1 december 2020

Lokaltidningen

Lokaltidningen 20201007 Marianne Normark (L), Maria Lundqvist-Brömster (L)

Vård för utsatta av sexualiserat våld är viktigt!

Insändare · Published okt 21, 2020 at 01:15

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Våldet gör att kvinnor diskrimineras och utsätts för fysiskt och psykiskt lidande. I hela Västerbotten finns det behov av stärkta insatser för kvinnor och tjejer som utsatts för sexualiserat våld.

Sedan många år har vi en verksamhet i Umeå (ASTA) som framgångsrikt arbetat med personer som blivit utsatta för sexualiserat våld. Det är en väldigt viktig verksamhet.

En omorganisation görs inom hela Psykiatriska kliniken i Umeå med ca 450 anställda. Det har skapat osäkerhet hos personal, patienter och många som engagerat sig kring stödet för personer som utsatts för sexualiserat våld. En oro som vi tar på stort allvar.

Det är viktigt att ständigt utveckla behandlingslinjer för patienter inom Ångest- och traumaspektrat; vilket inkluderar patienter med erfarenhet och psykiatriska konsekvenser av våldsutsatthet och sexuella övergrepp. I dag är det främst boende i Umeå med kranskommuner som har tillgång till behandling av sexuellt våldsutsatta. Vår intention är att denna behandlingsform ska finnas till för alla i hela Västerbotten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade därför att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att regionen har en verksamhet för behandling av personer som utsatts för sexualiserat våld.

En verksamhet byggd på fortsatt teamarbete och etablerade behandlingsmetoder. Namnet ASTA ska säkras för verksamheten i Umeå. I uppdraget ingår även att utreda hur en god vård och behandling av denna patientgrupp ska utformas för hela Västerbotten.

Liberalernas förslag att inget ska få ändras någonsin utesluter därmed stora delar av de kvinnor som utsatts för sexualiserat våld. Det är inte något alternativ för oss.

Vi vill säkra den specialistkompetens som krävs för att hjälpa de personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp och våld och samtidigt möjliggöra för att alla personer som är i behov av specialistbehandling ska få det, oavsett om du bor i Umeå eller på annan ort i länet.

Beslutet som togs av Hälso- och sjukvårdsnämnden syftar till att specialistpsykiatrin kan fortsätta vårda och behandla personer som blivit utsatta för sexualiserat våld - i hela Västerbotten.

Anna-Lena Danielsson (S)

Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Lars Bäckström (C) 

Vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Kjell Bäckman (V)

2:e vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västerbotten

Avveckling av folktandvården i Sorsele?

Region Västerbotten har tidigare varit tydliga med att de inte ska stänga eller avveckla folktandvården i Sorsele. Men Sorseleborna börjar känna sig tveksamma och ställer sig...

Hylla de gröna näringarna

Den gröna näringen är stor i norra Sverige och vi har oerhört mycket att vara stolta över.

Mer skoter i Norrland om Miljöpartiet får bestämma

Miljöpartiet är det enda partiet som kämpar för att norrlänningarna ska få behålla rätten och möjligheten till sin skoterkörning. Ja, utan politiskt slit hade framtidsutsikterna...

Ta ungdomars oro på allvar

I takt med en alltmer oroande utveckling läggs mer och mer ansvar på den unga att själv lösa problemen.

Vänsterpartiet menar att sjukförsäkringen måste lagas

Mitt i den härjande pandemin utförsäkras långtidssjuka av Försäkringskassan och tvingas söka hjälp till hyra och mat från kommunerna. Enligt tidningen Arbetet sökte drygt 18 000...

Med envishet och glöd går det

Med envishet och kämpaglöd bygger vi våra positiva spiraler, spiraler av utveckling och framtidstro.