Onsdag 24 februari 2021

Lokaltidningen

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Insändare · Published jan 18, 2021 at 06:15

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara för invånare och näringsliv i den norra hälften av Sverige men som också skulle påverka resten av landet negativt. Vänsterpartiet vill satsa på Norrbotniabanan så att den färdigställs till år 2030.

Trafikverket har under hösten presenterat ett inriktningsunderlag för planeringen av transporterna de närmaste 12 eller 16 åren. Underlaget visar att de ekonomiska ramarna som regeringen satt inte räcker till. De utmanas av befolkningstillväxten och den stora ökningen av transporter som skett under de senaste tjugo åren. Därför finns en risk för att investeringar kommer att skjutas på framtiden.

Ett av de hotade projekten är Norrbotniabanan. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara för invånare och näringsliv i den norra hälften av Sverige, men det skulle också påverka resten av landet negativt om banan inte byggs.

Från norr kommer många av våra exportprodukter och idag sker de flesta av transporterna söderut på långtradare eftersom nuvarande järnväg inte har tillräcklig kapacitet. Även resande sker på väg eller med flyg och att tågpendla är svårt, trots att vi måste ändra vårt resande.

Flera stora, viktiga industrisatsningar har gjorts och planeras i de norra delarna av landet. LKAB satsar på fossilfri gruvbrytning, det görs satsningar på fossilfri stålproduktion, Northvolt har investerat stora resurser i en hållbar batterifabrik i Skellefteå och det finns viktig skogsindustri längs hela kusten. Självklart bör alla dessa produkter transporteras med det renaste och mest energieffektiva transportsättet, järnväg, för att behålla sin trovärdighet men för att det ska vara möjligt måste Norrbotniabanan byggas.

Prognoserna visar på behov av ökade transporter av både människor och gods. Den ökningen kan under brinnande klimatnödläge inte ske på väg, järnvägens kapacitet måste utökas.

I Vänsterpartiets skuggbudget satsar vi över fyra miljarder mer än regeringen på investeringar i järnväg de närmaste tre åren och vi är tydliga med att vi anser att Norrbotniabanan ska färdigställas till 2030.

Det är hög tid för regeringen att göra verklighet av de fina orden om klimatomställning och att hela Sverige ska leva. Att skyndsamt bygga färdigt Norrbotniabanan är ett viktigt steg i rätt riktning.

Gudrun Nordborg (V)

Riksdagsledamot Västerbotten

Birger Lahti (V)

Riksdagsledamot Norrbotten

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd Region Västerbotten

Glenn Berggård (V)

Oppositionsråd Region Norrbotten

Daniel Johansson (V)

Ordf, Vänsterpartiet Västerbotten

Nina Berggård (V)

Ordf, Vänsterpartiet Norrbotten

Bore Sköld (V)

tf, gruppledare Umeå Kommun

Agneta Hansson (V)

gruppledare Skellefteå kommun

Sätt stopp för vardagsbrotten i Lycksele!

Inbrott. Skadegörelse. Bluffakturor. Bit för bit stjäl de företagarnas framtidstro. Vardagsbrotten som dagligen drabbar Lyckseles företag fortsätter att öka - i skymundan av...

Se möjligheterna bortom krisen

Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot corona.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

CK: Nej till könsstympning!

Vi måste skydda flickors och kvinnors frihet från våld och könsstympning. Kvinnlig könsstympning har varit förbjuden i Sverige i nästan 40 år, men förbudet är inte tillräckligt...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar