Måndag 17 februari 2020

Lokaltidningen

Vänstern säger nej till Dubai. Foto: PIXABAY

Vänstern helt emot deltagande i Dubai

Insändare · Published okt 9, 2019 at 01:15

Utställningen World Expo 2020 är i Dubai i Förenade Arabemiraten den 20 oktober 2020 till den 10 april 2021. För Vänsterpartiet är det inte försvarligt att Region Västerbotten deltar i utställningen i Dubai, främst med tanke på den brist på demokrati som råder i regionen. Detta trots argumentet att ett deltagande skulle vara ”Norra Sveriges möjlighet att delta i Sveriges enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.”

Regionen som Dubai tillhör har en statsbildning som kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Val i starkt begränsad omfattning har dock införts år 2006, men informella familjeband betyder mer för maktutövandet än officiella titlar och positioner. Därtill har kungahusen monopol på makten och kan inte ifrågasättas, mötesfriheten är begränsad och domstolsväsendet används till att tysta regimkritik. 

Den 11 juli 2019 tog dåvarande ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden själv ett ordförandebeslut på att Region Västerbotten går in med inträdesbiljetten på 250.000 kronor för partnersamverkan med Expo 2020.

Vänsterpartiet ifrågasätter ordförandebeslutet som definitivt inte var av bråttomkaraktär. Dessutom fick arbetsutskottet kännedom om beslutet först den 16 september 2019.

Region Västerbotten arbetar sedan länge med att förbereda ett deltagande i Expo 2020, men varken klar budget eller agenda finns.

Nej, låt oss tillsammans stoppa regionens deltagande i Expo 2020 innan beslut ska tas om steg två.

Ylva Hedquist Hedlund (V)

2:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämnden,

Region Västerbotten

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd med ansvar för

jämställdhet och jämlikhet

Region Västerbotten

Inom varje emirat ligger all makt hos härskaren, emiren.

Alla hjärtsjuka barn i Västerbotten ska ha en chans

Allt fler barn i Västerbottensom föds med hjärtfel överlever i dag till vuxen ålder. Det är glädjande, men det sätter också press på vården att erbjuda den typ av specialistvård...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

C: Vi går med rak rygg och tar ansvar i kommunen

Moderaterna och Politiskt alternativ lämnar samarbetet i majoritet i Vilhelmina kommun. Därmed finns ingen majoritet eller nån Koalition. Det är tufft att vara den där lokala...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.

Använd mer bioenergi i länet

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi. Det går att ersätta i stort sett alla...

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.