Torsdag 13 augusti 2020

Lokaltidningen

Att lägga ner skolan i Dikanäs är att rasera ett helt samhälle, skriver skribenten. Foto: PIXABAY

Vansinne att lägga ner Dikanässkolan

Insändare · Published jun 25, 2020 at 01:15

Vilhelmina kommun vill, för att spara pengar, lägga ner skolan i Dikanäs och flytta eleverna till Slussfors och Saxnäs. Förslaget bygger på en utredning som gjorts av en regional utbildningsstrateg. Utredningen är teoretisk och tar inte hänsyn till människor i området, möjligheten till utveckling, och framför allt, enligt min åsikt, de berörda eleverna. Konsekvensen blir att en elev i högstadiet kan få 16 mil till skolan i Saxnäs. Hur ska den eleven orka med skolan? En sjuåring kan tvingas sitta två timmar varje dag för att komma till och från skolan. Hur stämmer det överens med skollagens skrivning om att alla, oberoende av bland annat geografisk hemvist, ska ha lika tillgång till utbildning?
   Utredaren redogör också för hur många elever som kommer att finnas i skolan i Dikanäs 2025. Hur utredaren i dag kan säga hur det ser ut då är fullkomligt obegripligt. Ingen vet om barnfamiljer flyttar in under de kommande åren. Siffran som anges är alltså en gissning, antagligen för att ge stöd till förslaget om nedläggning.
   I en utredning på 14 sidor ägnas fem slutrader om konsekvenserna för bygden, att en nedläggning kan uppfattas som mycket negativ för möjligheten att bo och försörja sig.
   Men skolan är en förutsättning för att bygden kan leva. Finns det någon som tror att en familj med barn skulle komma på tanken att flytta till området utan skolan eller inte befarar att familjer med små barn i dag eller som funderar på att skaffa barn skulle fundera på att flytta.
   Just nu finns det en framtidsoptimism i bygden.

Nya företag har etablerats. En ny intresseförening, Vojmådalens vänner, har med stöd från bland annat statliga Jordbruksverket fåt ett antal hundra tusen kronor för att utveckla turistnäringen. Och ett par hundra familjer har lagt ner/lägger ner miljontals kronor på nya fritidshus. Allt i tron på en positiv utveckling. Vilka konsekvenser får skolnedläggningen för allt detta?

Jan Thomasson

Utredningen är
teoretisk och tar inte hänsyn till människor.

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Avloppslögnen blir sanning

När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Pandemin avslöjar hur naken kejsaren är

Att döma av Elisabeth Björnsdotter-Rahms insändare ”Covid-19 slår hårt mot ljud- och ljusbranschen” 20200722 verkar även hon ha tagit det dramatiska steget över till socialism....

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Min sommarpärla

Märke: International Harvester.

Årsmodell: 1956.

Tillverkad i: USA.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport