Måndag 18 januari 2021

Lokaltidningen

Välkommen tillnyktring av MP:s jordbrukspolitik

Insändare · Published dec 30, 2020 at 01:15

Tack för ert inlägg Zacharias Tjäder och Nils-Erik Pettersson med rubriken ”MP: Grön fond bra stöd för Västerbottens lantbrukare”. För ordningens skull var det inte Centerpartiet utan jag själv som fristående debattörer som var avsändare till inlägget som VK gav rubriken ”Ekologiskt eller lokalt – vad väljer Umeå?”

Ert inlägg ser jag som en rejäl tillnyktring från Miljöpartiets sida, åtminstone i Västerbotten, när det gäller synen på jordbruket och vår livsmedelsförsörjning.

Istället för att ryggmärgsmässigt till varje pris försvara den med skattemedel dopade så kallade ekologiska odlingen har ni nu efter er gröna grupps möten med lantbrukare runt om i länet (förhoppningsvis) insett att det är andra frågor som måste hanteras om vi ska kunna göra något åt vårt lands pinsamt låga inhemska försörjning av livsmedel på cirka 50 procent.

Miljörörelsens och Miljöpartiets långvariga kampanjande för så kallad ekologisk produktion har inneburit en demonisering av världens renaste och sannolikt mest klimatvänliga jordbruk. Legitimering av den så kallade ekologiska odlingen har ju i hög grad gått ut på att tala illa om det jordbruk som står för huvuddelen av den inhemska produktionen. Detta har bidragit till Sveriges allt lägre inhemska försörjning av livsmedel.

När intresse för närproducerade livsmedel nu ökar kraftigt är tonen en annan, vilket är bra. Återstår att rensa bort begrepp som industrijordbruk. Svenskt jordbruk domineras helt av småföretag och frågan om huruvida produktionen är resurseffektiv och därmed klimatsmart har ingenting med skala att göra. Bra växtföljd, att hålla marken ständigt bevuxen, att optimera gödsling för att minimera näringsläckage är lika viktigt oavsett om man brukar 5, 50 eller 500 ha. Ju mer det växer ju mer kol lagras in i marken i växternas rötter.

Ska vi kunna öka vår egen försörjning av livsmedel i Västerbotten krävs betydande investeringar i jordbruks- och förädlingsföretagen vilket hämmas av bankernas ovilja att låna ut pengar.

Mot den bakgrunden är ert förslag om en grön fond för Västerbottens lantbrukare intressant. Frågan är hur en sådan fond ska finansieras och fungera. Att låna ut pengar ”gratis” är knappast en god idé. Bättre är då att bidra med kreditgarantier för öka möjligheter att låna pengar i bank för företag som vill satsa.

En sådan verksamhet bedrivs redan i Västerbottens Kreditgarantiförening som numera heter Garantia som riktar sig till alla småföretag. En möjlighet är att starta en sådan förening exklusivt för jordbruk och livsmedelsförädling. MP får väl återkomma när ni har något mer konkret att presentera.

Välkommen till verkligheten!

Torbjörn Wennebro

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Skolan som misslyckades

Hur länge skall detta skolprojekt på hålla på innan man inser att nu måste man sätta ner foten och ta nya tag. Jag är uppvuxen i den gamla folkskolan där det rådde ordning och...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Lokaltidningen 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

Vad innebär god och nära vård?

Det är klart att delar av god och nära vård kan digitaliseras, men det får inte ställas mot att vårdcentraler fortsättningsvis ska vara starkt bemannade.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat