Tisdag 26 januari 2021

Lokaltidningen

Välj alkoholfritt i sommar för barnens skull!

Insändare · Published jun 25, 2020 at 01:15

I år när så mycket är annorlunda kommer också sommaren att bli det. De traditionella danslekarna runt midsommarstången kommer inte att kunna arrangeras. Många semesterplaner får ställas in eller ändras. Vi befarar att mycket av det ”annorlunda”  innebär att fler tillåter att alkoholen få större utrymme. För barnens skull hoppas vi att det inte blir så! Vår förhoppning är att föräldrar, mor- och farföräldrar och andra vuxna förstår att det är viktigt att vara nykter, så att man på ett tryggt sätt kan ansvara för barn och barnbarn. Och ha kul tillsammans!

Många vuxna tror inte att barn märker att de druckit alkohol, men studier visar att barnen märker hur vuxnas beteenden förändras redan vid väldigt låg konsumtion. Detta skapar osäkerhet och oro hos barnen, även om händelsen sker vid ordnade och skötsamma tillfällen.

Vuxna som har ansvar för barn och unga bör självklart avstå från alkohol i alla lägen. Trygghet och säkerhet ska vara förstahandsval. Ingen skulle någonsin lämna sitt barn med berusad barnvakt!  

Med denna uppmaning vill vi önska att alla trots en annorlunda tid, väljer att fira en nykter sommar på ett tryggt sätt – för barnens skull!

Ann-Marie Lindgren

Västerbottens Blåbandsdistrikt

Ulrika Nordström

Sveriges Blåbandsförbund

Fel med
jourläkarlinje för inlandet

Region Västerbotten kommer att prova en ny jourläkarlinje för inlandet som innebär en kraftig försämring  för oss.
   Ingen information har gått ut till allmänheten ännu så nu gäller det att försöka stoppa det här dåliga förslaget innan det permanentas och vi får sämre tillgång till akutläkare och långa avstånd för att få hjälp när vi blir sjuka!

Inlandsbo

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat