Tisdag 26 maj 2020

Lokaltidningen

Lokaltidningen 20 november 2019

Valfrihet med LOV betyder inte högre kvalitet

Insändare · Published nov 27, 2019 at 01:15

Orden är viktiga, de ger associationer som antingen tydliggör eller fördunklar. Valfrihet är ett sådant ord. Vi vill alla välja, frågan är om vi vet VAD och vilka konsekvenserna blir. Innebörden av LOV är att möjliggöra utförsäljning av offentlig verksamhet, finansierad med skattemedel, maskerad till valfrihet. Politikens uppgift är att förvalta våra surt förvärvade skattekronor till det allmännas bästa.

LOV syftade till ökat självbestämmande, ökad kvalitet och effektivitet genom konkurrens, bättre villkor för arbetstagare, bättre möjligheter för kvinnors företagande, ökade möjligheter för små leverantörer, mer attraktivt att arbeta med omsorgs- och stödverksamhet. LOV innebär etableringsfrihet men ingen garanti att få kunder.

Ökad kvalitet är inget som uppnås per automatik. Valfrihet i sig betyder inte högre kvalitet, lika litet som konkurrens mellan utförare. Finns inte väl definierade kriterier på vad som är god kvalitet lär det bli svårt att se om kvaliteten ökar. Man väljer företag, inte utförare.

Vid ett personalmöte framförde skribentens allianskollega (KD) att införandet av LOV handlade om ideologi och inget annat. Ett yttrande som vi har den allra största respekt för. När vi framför våra åsikter är det också utifrån ideologi och vi håller oss till sakfrågorna.

Vi påstår inte att människor är mindre vetande för att man är i behov av vård och omsorg. Vårdbehövande människor har vi aldrig inkompetensförklarat. Däremot anser vi att valfriheten kräver särskilda insatser i fråga om bl a information för dem som behöver hjälp att välja. Vi har heller aldrig påstått att regioner och kommuner står för den bästa vården. Förbättringsområden finns även inom offentligt finansierad verksamhet. Det är respektlöst att lägga ord i vår mun som vi aldrig uttalat.

De som idag är beviljade hemtjänst har ofta stora och sammansatta behov. Vi har aldrig ifrågasatt biståndsprövningen, den ska självfallet genomföras även inom LOV. Att påpeka att IVO ska pröva om en entreprenör har vad som krävs för att starta ex vis ett hemtjänstföretag är inte att misstro entreprenörskapet. Det som prövas är bl a insikt i gällande regler, ekonomiska förutsättningar, dvs förmåga att bära sina egna kostnader samt lämplighet. Hemtjänst är från 1 jan 2019 en tillståndspliktig verksamhet.

40 års erfarenhet av småföretagande och dess förutsättningar har gett oss gedigna kunskaper om de villkor som gäller för ett framgångsrikt företagande.

Karin Norlander

Kent Eriksson

Socialdemokraterna Lycksele

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.