Lördag 7 december 2019

Lokaltidningen

Lokaltidningen 20 november 2019

Valfrihet med LOV betyder inte högre kvalitet

Insändare · Published nov 27, 2019 at 01:15

Orden är viktiga, de ger associationer som antingen tydliggör eller fördunklar. Valfrihet är ett sådant ord. Vi vill alla välja, frågan är om vi vet VAD och vilka konsekvenserna blir. Innebörden av LOV är att möjliggöra utförsäljning av offentlig verksamhet, finansierad med skattemedel, maskerad till valfrihet. Politikens uppgift är att förvalta våra surt förvärvade skattekronor till det allmännas bästa.

LOV syftade till ökat självbestämmande, ökad kvalitet och effektivitet genom konkurrens, bättre villkor för arbetstagare, bättre möjligheter för kvinnors företagande, ökade möjligheter för små leverantörer, mer attraktivt att arbeta med omsorgs- och stödverksamhet. LOV innebär etableringsfrihet men ingen garanti att få kunder.

Ökad kvalitet är inget som uppnås per automatik. Valfrihet i sig betyder inte högre kvalitet, lika litet som konkurrens mellan utförare. Finns inte väl definierade kriterier på vad som är god kvalitet lär det bli svårt att se om kvaliteten ökar. Man väljer företag, inte utförare.

Vid ett personalmöte framförde skribentens allianskollega (KD) att införandet av LOV handlade om ideologi och inget annat. Ett yttrande som vi har den allra största respekt för. När vi framför våra åsikter är det också utifrån ideologi och vi håller oss till sakfrågorna.

Vi påstår inte att människor är mindre vetande för att man är i behov av vård och omsorg. Vårdbehövande människor har vi aldrig inkompetensförklarat. Däremot anser vi att valfriheten kräver särskilda insatser i fråga om bl a information för dem som behöver hjälp att välja. Vi har heller aldrig påstått att regioner och kommuner står för den bästa vården. Förbättringsområden finns även inom offentligt finansierad verksamhet. Det är respektlöst att lägga ord i vår mun som vi aldrig uttalat.

De som idag är beviljade hemtjänst har ofta stora och sammansatta behov. Vi har aldrig ifrågasatt biståndsprövningen, den ska självfallet genomföras även inom LOV. Att påpeka att IVO ska pröva om en entreprenör har vad som krävs för att starta ex vis ett hemtjänstföretag är inte att misstro entreprenörskapet. Det som prövas är bl a insikt i gällande regler, ekonomiska förutsättningar, dvs förmåga att bära sina egna kostnader samt lämplighet. Hemtjänst är från 1 jan 2019 en tillståndspliktig verksamhet.

40 års erfarenhet av småföretagande och dess förutsättningar har gett oss gedigna kunskaper om de villkor som gäller för ett framgångsrikt företagande.

Karin Norlander

Kent Eriksson

Socialdemokraterna Lycksele

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Julen är mer än bara julklappar

Vi firar jul, men vad firar vi egentligen? Vi vet att Jesusbarnet kom till mänskligheten.Men vad innebär att Frälsaren, Messias hade kommit? När vi läser i Bibeln om detta...

Ett öppet brev till regeringen

Har som en del av er ministrar vet haft en ambition att medverka till att tilliten mellan er som har makten och oss medborgare stärks.

Sverige måste hitta balansen

Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...