Tisdag 2 juni 2020

Lokaltidningen

V: Vi jobbar för jämlikhet och en grön omställning

Insändare ˇ Published okt 16, 2019 at 01:15

Sverige har länge varit ett av världens mest jämlika länder. Ett land där vi sökte gemensamma lösningar på våra problem. Tyvärr har det under en lång tid förts en politik som istället verkat för ökad ojämlikhet. De senaste decennierna har Sverige därför varit ett av de länder där klyftorna ökat mest och med mittenregeringens budget kommer den utvecklingen att gå ännu snabbare.

Den växande ojämlikheten visar sig inte bara i ökade klyftor mellan fattiga och rika personer och klasser. Den syns även i orättvisor mellan stad och land och mellan kommuner. Välfärden har urholkats av stora skattesänkningar - trots det lägger 73-punktsgänget sex miljarder på en avskaffad värnskatt för de rikaste.

Den ökande ojämlikheten är inte någon naturlag, det är en produkt av politiska prioriteringar. Vänsterpartiet lägger därför fram en ny budgetplan för rättvisa och grön omställning. I den föreslår vi bland annat kraftigt höjda garantipensioner och satsningar på såväl klimatomställning som infrastruktur. Vi föreslår även en utbildningsreform för att fler ska både kunna och vilja jobba i den offentliga sektorn.

I Region Västerbotten innebär vår nya budget ett tillskott på cirka 90 miljoner kronor riktat till satsningar på arbetsmiljö och psykiatri, eller 180 undersköterskor. Vi satsar dessutom 170 miljoner kronor på sjukvården i Västerbottens inland, vilket innebär att vi kan anställa uppemot 330 undersköterskor.

I Umeå och Skellefteå kommun skulle vår budget innebära en satsning på uppemot 470 miljoner kronor i den kommunala välfärden. Med den satsningen skulle vi kunna anställa 750 fler i exempelvis äldreomsorgen eller förskolan.

För inlandskommunerna Lycksele, Storuman och Vilhelmina innebär vår budget en satsning på nästan 60 miljoner kronor, eller cirka 100 anställda i välfärden.

Med vår budgetplan vänder vi gemensamt utvecklingen och bygger ett av världens mest rättvisa och jämlika land igen. Det gör vi genom att satsa på klimat, jämlikhet, jämställdhet och välfärd för alla - inte genom skattesänkningar för de rikaste.

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd, Västerbotten

Daniel Johansson (V)

Södra Lappland

Lilian Nilsson (V)

Skellefteå - Norsjöområdet

Ulrika Edman (V)

Umeå

Agneta Hansson (V)

Skellefteå

Den ökande ojämlikheten är inte någon naturlag, det är en produkt av politiska prioriteringar. Vänsterpartiet lägger därför fram en ny budgetplan.

Vindkraften skadar bara oss

Varje vecka kan man i dagstidningarna läsa artiklar från vindkraftsindustrin där de beskriver storsatsningar, ”grön energi” och diverse andra fördelar med vindkraft. De verkar...

Stimulanspaketen hamnar fel

Småföretagare blir förbisprungna av storföretag och för kommuner och regioner görs ingen urskiljning mellan fattig och rik.

Wennebro: Skattesystemet är orättfärdigt

Uppgifterna i min ledare är hämtade ur Hela Sverige ska levas rapport ”Naturresurser i hela landet”. Ditt påstående om ”okunskap eller medvetet vilseledande” får i så fall...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport