Fredag 30 juli 2021

Lokaltidningen

V: Plånboken får inte avgöra om du lever hälsosamt

Insändare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Den här veckan pågår Blodomloppet i Umeå. 2020 har ställt mycket av vad en tagit för givet på huvudet. Att kunna gå ut och springa, eller bara ta en rask promenad är inte självklart. Vi har ändå kommit lindrigt undan.

Vi har inte begränsningar i när, var eller hur mycket vi får vara ute som i andra länder där det kan krävas papper på att en bor där en är ute och motionerar, inte kan vara ute alla tider på dygnet eller bara under begränsad tid.

För många kvinnor, men också minoriteter och socialt utsatta grupper runt om i världen, är hinder för att kunna röra sig fritt inget nytt. Pandemin har för dem gjort det ännu svårare att få röra sig fritt och få använda sin kropp. Att vara begränsad påverkar både den fysiska och den mentala hälsan menligt.

Att kunna röra sig längs vägar, motionsspår och i naturen är frihet och gemensamma rättigheter som många av oss tar för givna. På många håll i världen går det inte att springa för att vägnätet är gjort för bilar, det finns inte trottoarer eller gångvägar. Motionsspår är inte offentligt finansierade och öppna för alla. Även här i Sverige har samhället lämnat mindre och mindre utrymme att röra sig och ta hand om sin hälsa.

För de av oss som bor utanför tätorten är kanske inte tillgång till natur problemet, utan möjligheten att hinna träna med långa pendlingsavstånd. Eller att våga ge sig ut på dåligt belysta vägar utan en riktig, bred vägren.

För de av oss som bor i tätorterna har vi sett gång på gång att biltrafiken prioriteras framför möjligheten att gå, springa eller cykla i vardagen. Bostadssegregationen och vinstintresset innebär att tillgången till friluftsområden och idrottsplatser nära hemmet prioriteras bort.

När ojämlikheterna ökar minskar också möjligheterna att delta i idrott- och föreningsliv, det blir en fråga om att ha råd. 

För oss är rätten att kunna röra sig fritt, att få använda sin kropp och att få må bra en rättighet. Därför arbetar vi för allas lika rätt till hälsa och rörelse. Vänsterpartiet kräver en omställning i samhället, hälsa och välmående för alla och inte bara de som har råd, och att vi gemensamt skapar möjligheter för alla att få träna, röra sig och må bra!

Jonas Karlberg

Ordförande Utskottet för

primärvård och tandvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Västerbotten

Vänsterpartiet kräver en omställning i samhället, hälsa och välmående för alla och
inte bara de som har råd, och att vi gemensamt skapar möjligheter för alla att få träna, röra sig och må bra!

Bygg sommarkafé av vackra trähus i Malå

Det vackra huset i nationalromantisk stil i Malå skulle väl kunna bli ett trevligt sommarkafé och en ny turistbyrå? Låt byggelever från gymnasieskolan få göra renoveringspraktik...

"Hallå hallå!" Ingentäckning...

Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Utanförskapet måste minskas

Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Läs om
Min sommarpärla
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar