Måndag 21 september 2020

Lokaltidningen

V: Plånboken får inte avgöra om du lever hälsosamt

Insändare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Den här veckan pågår Blodomloppet i Umeå. 2020 har ställt mycket av vad en tagit för givet på huvudet. Att kunna gå ut och springa, eller bara ta en rask promenad är inte självklart. Vi har ändå kommit lindrigt undan.

Vi har inte begränsningar i när, var eller hur mycket vi får vara ute som i andra länder där det kan krävas papper på att en bor där en är ute och motionerar, inte kan vara ute alla tider på dygnet eller bara under begränsad tid.

För många kvinnor, men också minoriteter och socialt utsatta grupper runt om i världen, är hinder för att kunna röra sig fritt inget nytt. Pandemin har för dem gjort det ännu svårare att få röra sig fritt och få använda sin kropp. Att vara begränsad påverkar både den fysiska och den mentala hälsan menligt.

Att kunna röra sig längs vägar, motionsspår och i naturen är frihet och gemensamma rättigheter som många av oss tar för givna. På många håll i världen går det inte att springa för att vägnätet är gjort för bilar, det finns inte trottoarer eller gångvägar. Motionsspår är inte offentligt finansierade och öppna för alla. Även här i Sverige har samhället lämnat mindre och mindre utrymme att röra sig och ta hand om sin hälsa.

För de av oss som bor utanför tätorten är kanske inte tillgång till natur problemet, utan möjligheten att hinna träna med långa pendlingsavstånd. Eller att våga ge sig ut på dåligt belysta vägar utan en riktig, bred vägren.

För de av oss som bor i tätorterna har vi sett gång på gång att biltrafiken prioriteras framför möjligheten att gå, springa eller cykla i vardagen. Bostadssegregationen och vinstintresset innebär att tillgången till friluftsområden och idrottsplatser nära hemmet prioriteras bort.

När ojämlikheterna ökar minskar också möjligheterna att delta i idrott- och föreningsliv, det blir en fråga om att ha råd. 

För oss är rätten att kunna röra sig fritt, att få använda sin kropp och att få må bra en rättighet. Därför arbetar vi för allas lika rätt till hälsa och rörelse. Vänsterpartiet kräver en omställning i samhället, hälsa och välmående för alla och inte bara de som har råd, och att vi gemensamt skapar möjligheter för alla att få träna, röra sig och må bra!

Jonas Karlberg

Ordförande Utskottet för

primärvård och tandvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Västerbotten

Vänsterpartiet kräver en omställning i samhället, hälsa och välmående för alla och
inte bara de som har råd, och att vi gemensamt skapar möjligheter för alla att få träna, röra sig och må bra!

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Folkvalda ska göra sitt jobb!

Som många andra har jag en stuga, ett gammalt torp i inlandet. Min el levereras av Vattenfall. I våras kom jag ihåg den omteckningsrätt som finns i avtalet. Jag utnyttjade den och...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport