Onsdag 8 juli 2020

Lokaltidningen

Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden, skriver moderaten Elisabeth Björnsdotter Rahm. Foto: PIXABAY

Trygga energiförsörjningen med satsning på kärnkraft

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

Under mörkare och kallare tider är energi-frågorna än mer brännheta. Det är nödvändigt för att trygga Skaraborg och Sveriges elförsörjning och klara klimatomställningen, att hitta breda och långsiktiga lösningar som räcker både över traditionella politiska blockgränserna och som sträcker sig över flera mandatperioder.  

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Skaraborg och Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU.

I framtiden kommer ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Men nu ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Återkommande problem med strömavbrott i delar av landet är inte ovanligt numera. Andra elproblem har också drabbat delar av Sverige. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen.

Det duger inte. Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden. 

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraternas och Liberalerna har ställt ett antal gemensamma krav inför morgondagens lösningar för långsiktig hållbar energiförsörjning i Skaraborg och hela Sverige. De består bl a av;

1. Sverige elsystem ska vara 100 procent fossilfritt. Det betyder att kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. 

2. Den befintliga kärnkraften måste värnas. 

3. En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas. 

4. Elmarknadens utformning måste utredas. 

5. En analys av elförsörjningen – inklusive en effektutredning – bör genomföras. 

6. Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer. 

7. Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning. 

8. Skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt som inte bidrar till en snedvridning mellan olika fossilfria energislag. 

9. Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas. 

För att säkra ett mer hållbart klimat och morgondagens kvalitet i välfärden, krävs en långsiktig energiförsörjning. Nu måste alla ta sitt ansvar, att ta fram lösningar och tillsammans komma fram till en gemensam plan för energifrågorna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Västerbotten

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional...

Elflyg och drönare är framtiden

Häromveckan presenterades ett spännande forskningsprojekt med bland annat Åsele kommun, Örnsköldsviks flygplats och Luleå tekniska universitet som intressenter.

Sverige måste agera när coronavaccinet lanseras

Regeringens misslyckande kring coronatestningen får inte upprepas när ett framtida vaccinationsprogram planeras. Det krävs bättre engagemang, tydlighet och ansvarstagande från...

Vilken väg väljer vi efter corona?

Svaren på hur mycket bestående förändringar som coronakrisen kommer att medföra finns hos oss själva.

Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

I Västerbotten är 8 av 10 hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar 4 av 10 av landsbygdsborna i länet en anslutning. Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad...

Sluta racka ner på småskolorna

Om vi menar allvar med att utveckla glesbygdskommuner måste vi värdera våra resurser, sluta predika avveckling och våga gå mot strömmen.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport