Fredag 24 januari 2020

Lokaltidningen

Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden, skriver moderaten Elisabeth Björnsdotter Rahm. Foto: PIXABAY

Trygga energiförsörjningen med satsning på kärnkraft

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

Under mörkare och kallare tider är energi-frågorna än mer brännheta. Det är nödvändigt för att trygga Skaraborg och Sveriges elförsörjning och klara klimatomställningen, att hitta breda och långsiktiga lösningar som räcker både över traditionella politiska blockgränserna och som sträcker sig över flera mandatperioder.  

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Skaraborg och Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU.

I framtiden kommer ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Men nu ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Återkommande problem med strömavbrott i delar av landet är inte ovanligt numera. Andra elproblem har också drabbat delar av Sverige. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen.

Det duger inte. Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden. 

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraternas och Liberalerna har ställt ett antal gemensamma krav inför morgondagens lösningar för långsiktig hållbar energiförsörjning i Skaraborg och hela Sverige. De består bl a av;

1. Sverige elsystem ska vara 100 procent fossilfritt. Det betyder att kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. 

2. Den befintliga kärnkraften måste värnas. 

3. En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas. 

4. Elmarknadens utformning måste utredas. 

5. En analys av elförsörjningen – inklusive en effektutredning – bör genomföras. 

6. Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer. 

7. Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning. 

8. Skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt som inte bidrar till en snedvridning mellan olika fossilfria energislag. 

9. Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas. 

För att säkra ett mer hållbart klimat och morgondagens kvalitet i välfärden, krävs en långsiktig energiförsörjning. Nu måste alla ta sitt ansvar, att ta fram lösningar och tillsammans komma fram till en gemensam plan för energifrågorna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Västerbotten

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner,...

Landsbygdens framtid nalkas

Likt knopparna som brister på träden under våren, skir grönska, fyllda med energi och vilja, så ser jag på landsbygdens framtid och utveckling. Landsbygdens revansch är på gång...

Vinglig högerpolitik drabbar svaga i Storuman

I november höjde borgarna tillsammans med Socialdemokraterna VA -taxan i kommunen med fördelningen 12% för fastboende och 6% för fritidsboende. En höjning som främst behövs då...

Landsbygdens framtid nalkas

Likt knopparna som brister på träden under våren, skir grönska, fyllda med energi och vilja, så ser jag på landsbygdens framtid och utveckling. Landsbygdens revansch är på gång...

Häftig att betala skatt, eller hur?

En känd politiker myntade begreppet ”Det är häftigt att betala skatt”. Häromdagen betalade jag en elräkning från Vattenfall med följande siffror:   + överföring     477,90 kr   +...

Har vi valt fel riksdagsmän?

När Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner FSV anordnade ett seminarium i riksdagshuset i november i fjol kom det fyra riksdagsledamöter, en från Dalarna, en från Värmland, en...