Tisdag 26 januari 2021

Lokaltidningen

Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden, skriver moderaten Elisabeth Björnsdotter Rahm. Foto: PIXABAY

Trygga energiförsörjningen med satsning på kärnkraft

Insändare · Published jan 9, 2020 at 01:15

Under mörkare och kallare tider är energi-frågorna än mer brännheta. Det är nödvändigt för att trygga Skaraborg och Sveriges elförsörjning och klara klimatomställningen, att hitta breda och långsiktiga lösningar som räcker både över traditionella politiska blockgränserna och som sträcker sig över flera mandatperioder.  

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Skaraborg och Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU.

I framtiden kommer ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Men nu ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Återkommande problem med strömavbrott i delar av landet är inte ovanligt numera. Andra elproblem har också drabbat delar av Sverige. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen.

Det duger inte. Nu krävs åtgärder som säkrar en trygg elförsörjning i Sverige och Skaraborg även i framtiden. 

Moderaterna tillsammans med Kristdemokraternas och Liberalerna har ställt ett antal gemensamma krav inför morgondagens lösningar för långsiktig hållbar energiförsörjning i Skaraborg och hela Sverige. De består bl a av;

1. Sverige elsystem ska vara 100 procent fossilfritt. Det betyder att kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. 

2. Den befintliga kärnkraften måste värnas. 

3. En svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft ska utvecklas. 

4. Elmarknadens utformning måste utredas. 

5. En analys av elförsörjningen – inklusive en effektutredning – bör genomföras. 

6. Sverige måste agera för gemensamma EU-regler för godkännande av nya kärnkraftsreaktorer. 

7. Inom energiforskningen ska resurser avsättas även till kärnteknisk forskning. 

8. Skatter och stöd ska styra mot minskade utsläpp på ett kostnadseffektivt sätt som inte bidrar till en snedvridning mellan olika fossilfria energislag. 

9. Kraftvärmens konkurrenskraft måste värnas. 

För att säkra ett mer hållbart klimat och morgondagens kvalitet i välfärden, krävs en långsiktig energiförsörjning. Nu måste alla ta sitt ansvar, att ta fram lösningar och tillsammans komma fram till en gemensam plan för energifrågorna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot Västerbotten

Bättre förutsättningar för att plogningen ska fungera

Vintern är här och det ställer höga krav på landets vinterväghållning. Som vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat