Torsdag 15 november 2018

Lokaltidningen

Hur lätt är det att hitta en entreprenör som först ska köra sin ordinarie plogrunda av det allmänna vägnätet och sedan återvända för plogning av enskilda vägar?, undrar insändarskribenten. Foto: pixabay

Trafikverket bidrar starkt till att urholka landsbygden

Insändare · Published nov 3, 2018 at 01:15

Är det jag eller Trafikverket som bestämmer om eller när jag ska flytta från mitt hem? Det frågar sig Laila Ihrström, boende i Storgranberg, och gör sig därmed till tolk för många bybor, när nu gör vintern gör sig intåg i vår bygd. Gemensamt för dem som har anledning att känna oro är att man bor vid enskilda vägar som tidigare plogats av den entreprenör som gjort sin plogrunda av de allmänna vägarna.

Det var under mars månad som brevet från Trafikverket landade i brevlådan i Storgranberg och även hos andra som är beroende av att få sin enskilda väg plogad. Jag blev både arg och ledsen - säger Laila Ihrström som anser att samhällsservicen på landsbygden ständigt urholkas. - Är det här ytterligare ett sätt att avfolka byarna i Norrlands inland - frågar sig Laila Ihrström.

Sonen Mattias Ihrström, som även han bor på hemgården i Storgranberg, instämmer och menar att konsekvensen av Trafikverkets ändrade regelverk kan bli mycket allvarlig. - Vad händer om en olycka inträffar och ambulansen och räddningstjänsten inte tar sig fram till den drabbade?. Om inte hemtjänsten kommer fram till dem som behöver få insatser, kanske i form att få hjälp med att hantera insulinsprutor och många andra situationer.-

Med tanke på den otroligt snörika vintern som varit, känns frågorna relevanta när brevet från Trafikverket plockas fram. Andra och tredje stycket i brevet lyder som följer: ”Vinterväghållning av enskilda vägar i region Nord Trafikverket har ett nytt sätt att följa upp vinterväghållningen av allmänna vägar. Kravet på det allmänna vägnätet är dock oförändrat. Uppföljningen av kontraktets efterlevnad sker via GPS vilket innebär att man i efterhand kan kontrollera plogbilens färdväg samt åtgärdstid. Vad gäller enskilda vägar ansvarar du som väghållare själv för vinterväghållningen samt upphandling av entreprenör. Detta är en affär mellan väghållaren och den entreprenör man väljer att anlita. Vissa av Trafikverkets nya kontrakt för underhåll av det allmänna vägnätet kan påverka möjligheten för entreprenören att sköta underhållet på de enskilda vägarna.”

Så långt Trafikverkets nya sätt att kontrollera entreprenörerna och som väcker frågor -Hur lätt är det att hitta en entreprenör som först ska köra sin ordinarie plogrunda av det allmänna vägnätet och sedan återvända för plogning av enskilda vägar, frågar sig både Laila och sonen Mattias Ihrström, Framkörningssträckan kan i vissa fall röra sig om flera mil och hur ska vi ha råd att betala det? - Är det jag eller Trafikverket som bestämmer om eller när jag ska flytta från mitt hem?-

Många bybor i Norrlands inland har all anledning att ställa samma fråga som Laila Ihrström.

Else Westerlund (C)

Vilhelmina

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Farbara vägar behövs alla dagar

Även om november varit ovanligt grå och slaskig, vet vi att snöoväder kommer. Trafikverkets bestämmelser som fördyrar, försenar och i vissa fall helt omöjliggör att enskilda väger...

Trafikverket bidrar starkt till att urholka landsbygden

Är det jag eller Trafikverket som bestämmer om eller när jag ska flytta från mitt hem? Det frågar sig Laila Ihrström, boende i Storgranberg, och gör sig därmed till tolk för många...

Lägg fokus på positiv framtid

I väntan på regeringsbildning kan man ägna sig åt att fundera på olika skeenden bakom partipolitiken. Det finns nämligen en hel del bakom det partipolitiska som behöver belysas,...

Vad är det som är så horribelt med vänstern?

Fråga till H-P Carlsson Tärnaby:   I en intervju i VK den 21 oktober, i samband med ditt intåg i kommunpolitiken för Liberalerna, ansåg du att valresultatet i Storumans kommun var...

Snön faller och vi med den

Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...